16 oktober, 2017
av Christian
8 kommentarer

Varberg, Umeå och Stockholm – exempel på kommuner som vågar vara tydliga

Vi har skrivit massor om hur trafikreglerna är luddigt formulerade när det gäller cyklister och att stat och kommun ökar förvirringen genom att utforma infrastrukturen otydligt. Vi har skrivit om hur myndigheter, både kommun- landsting- och polismyndigheter ofta ger olika, felaktiga och ibland sinsemellan motstridiga besked när det gäller hur cyklister och andra trafikanter ska samspela med varandra. Oftast läggs allt ansvaret på cyklisterna.

Då är det uppfriskande att se några gå i bräschen för att göra tvärtom. Här är tre exempel vi hittat. Läs vidare →

12 oktober, 2017
av Christian
Inga kommentarer

En gång om året tar cyklisterna över Tel Aviv

För några veckor sedan var det Yom Kippur, försoningsdagen, för världens judar. Syftet är att blicka tillbaks, fundera över året som gått och vilka fel och misstag man har gjort.

Foto: Magnus Suneson

En av sedvänjorna som vuxit fram kring Yom Kippur är att man av respekt ska avstå att köra bil. Och det leder till att situationen i trafiken förändras drastiskt. Läs vidare →

10 oktober, 2017
av Christian
5 kommentarer

Sänkt hastighet orsakar fler olyckor (obs! clickbait!)

När bloggfantasin tryter kan man alltid lita på polisorganisationens sidor på Facebook. De är en ständig källa till ny kunskap om hur synen på cyklister ser ut, både hos polisen och hos polisens följare.

Nu är det polisen i Kalmar som oroas över det ökande antalet olyckor mellan cyklister och bilister. De vill ge råd, något som tidningen Barometern kan rapportera om:

Och det är ju alldeles utmärkt. Att samspela är det bästa trafikrådet man kan ge någon. Vi läser till exempel i Barometern: Läs vidare →