Tagged

taxi

A collection of 11 posts

Fulparkering

Trafikkontoret rikar skarp kritik mot taxiförare

I sitt senaste protokoll riktar Trafikkontoret i Stockholm skarp kritik mot taxiförare i stan som fulparkerar: Trafikkontoret upplever stora problem inom taxiverksamheten,  framförallt orsakade av otillåtet stannande och parkering på  platser där kollektivtrafiken hindras, på lastplatser och på- och avstigningsplatser. Uppställningarna inverkar även i en del fall på  trafiksäkerheten i