Tagged

Cykelöverfart

A collection of 26 posts

Dags att få bilister att följa trafikregler. Eller, nej.
Cykelöverfart

Dags att få bilister att följa trafikregler. Eller, nej.

Malmö byggde cykelöverfarter. Resultatet? Så här skriver SVT Nyheter Västerbotten: "Resultatet visar att bilisternas hastighet har ökat och närmare var tredje bilist kör för fort på cykelöverfarterna." "Forskarna drar på tre slutsatser vid införandet av cykelöverfarter: Förändring i beteende har skett, trafiksäkerheten har minskat samt att hastigheten inte är säkrad.