Och polisen försöker också reda ut trafikreglerna

Inte bara media som försöker reda ut vad som egentligen gäller i samspelet mellan cyklister och andra trafikanter, polismyndigheten gör ett försök på sin Facebooksida. Det går sådär.

Först börjar de med att ställa kuggfrågan ”Vem har företräde vid ett övergångsställe?”

Rätt svar är såklart ”Ingen har någonsin företräde i trafiken”. Faktum är att det är grundprincipen för hela trafiksamspelet. Det finns inga rättigheter, bara skyldigheter. Du har aldrig rätt till företräde, men du kan ha skyldighet att lämna företräde.

Polisen insåg det och gjorde en diskret ändring.

![](https://www.cyklistblogge![](https://www.cyklistblogge![](https://www.cyklistblogge

Sedan försökte de ge sig på det här med korsningar. Väjningsplikt och sånt alltså. Det gick sådär.

Vana läsare av Cyklistbloggen vet ju vid det här laget att det finns massor av olika regler för hur cyklister får korsa vägar. Två sätt att korsa andra vägar är via cykelpassage och cykelöverfart, för vilka bägge gäller helt olika regler.

Men polisen blandar ihop dem. Flera gånger.

![](https://www.cyklistblogge![](https://www.cyklistblogge![](https://www.cyklistblogge

Nu skulle man kunna säga att polisen har delvis rätt. Typ. Nästan. Om man gör en snäll tolkning. Så här säger Trafikförordningen:

Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

Det är väl ett slags ”om det kan ske utan fara”. Även om det inte står så uttryckligen.

Men det Trafikförordningen också säger är att korsande trafik har väjningsplikt, den starkaste formen av väjningsregel. Det hade såklart varit relevant att nämna i sammanhanget också:

Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Och polisen har direkt fel när de säger att cyklist har väjningsplikt vid cykelöverfarter. Längre ner i polisens frågestund svarar de också igen så här:

![](https://www.cyklistblogge![](https://www.cyklistblogge![](https://www.cyklistblogge

Och igen.

![](https://www.cyklistblogge![](https://www.cyklistblogge![](https://www.cyklistblogge

Och där står det ju helt klart att polisen inte vet skillnad mellan ”cykelpassage” och ”cykelöverfart”. Du har inte väjningsplikt vid en cykelöverfart som cyklist.

Vi tar det alltså igen: Vid en cykelöverfart har korsande trafik väjningsplikt. Trafikförordningen skriver uttryckligen att cyklister inte har det:

Väjningsplikten enligt första och andra styckena gäller inte cyklande och förare av moped klass II som ska korsa en körbana eller cykelbana på en cykelöverfart.

Nu kan man tycka att det är en billig poäng att göra ett sådant här ”gotcha!”-påpekande. Men. För cyklister är det livsviktigt att alla trafikanter förstår vad som gäller. Om det kommer en bilist som tror att cyklister alltid har väjningsplikt och korsar en cykelöverfart så kan det i värsta fall betyda en död påkörd cyklist. Det måste gå att lita på att polisen kan trafikförordningen.

Och vi tycker också att det här visar hur snåriga trafikreglerna är. När inte ens polisen, på sin Facebooksida, i en frågestund som ska handla om just trafikregler, kan få det rätt – hur ska vanliga trafikanter förväntas klara av det?

Det är dags att skriva om Trafikförordningen.

Läs också:

Oskyddade cyklister betalar högt pris för usla trafikregler

Polisen fäster broschyr på folks cyklar. Eller?