Oskyddade cyklister betalar högt pris för usla trafikregler

| 15 kommentarer

Sommaren 2015 blev en cyklist påkörd i Östersund. Han kom på en cykelväg, korsade en annan väg, passerade en refug och när han passerade sista biten så blev han påkörd. Enligt uppgift träffade bilen cykelns bakdäck.

Bild ur polisens Förundersökningsprotokoll

I mars i år friades bilisten. I förhör säger han att han ”hörde nå ljud och tittade hastigt ner mot badhusparken” och sedan smällde det.

Och hela händelsen är ett exempel på exakt det vi sagt tidigare: Trafikförordningen måste moderniseras .

Cykelpassage eller cykelöverfart?

Det här är en bild ur förundersökningen. Den visar platsen i Östersund där olyckan skedde:

Bild ur polisens förundersökningsprotokoll

Det här är en plats vi faktiskt skrivit om tidigare.

Östersund först ut med ny cykelöverfart?


Japp, precis här var Östersund en av de första kommunerna i Sverige att införa cykelöverfart redan hösten 2014. Det betyder att biltrafiken har väjningsplikt mot korsande cykeltrafik. Då borde det ju vara glasklart? Biltrafiken har väjningsplikt ju. Då borde bilisten fällas?

Nepp. Visserligen byggdes passagen om, tittar man på bilden ovan så anar man dessutom väjningspliktshajtänder i vägbanan för extra tydlighet.  Men. Det saknas något. Skylt B8:

Enligt P4 Jämtland saknades fortfarande skyltarna 27 juli 2015 och nu blir det spännande.

Enligt Jan Asplund, trafiksamordnare på Östersundskommun så var allt klart redan när platsen byggdes om 2014. Han sa till Östersundsposten hösten 2014:

– Väjningsplikten för fordonstrafikanter gäller redan nu, i och med att bilarna kör upp på en annan körbana. Men vi väntar fortfarande på de nya skyltarna som ska göra det tydligare.

Och samma sak säger kommunens gatuchef, Richard Johnsson till P4 Jämtland. Han menar att platsen ” har de andra saker som föreskrivs, som farthinder och väjningslinje på vägbanan”.

Det däremot motsägs av Transportstyrelsens utredare Bo Göingberg i Länstidningen. Skyltar måste sättas upp:

– Har man inte gjort det blir det en cykelpassage och där har cyklisterna väjningsplikt enligt utfartsregeln där man kommer ut från en cykelbana.

Nu kryper vi ännu lite djupare i det kaninhål som är ”Trafikregler för cyklister”. Vi pratade ju med Transportstyrelsen i augusti 2015, när vi försökte reda ut vad som gällde. De svarade så här:

Korrekt den bifogade bilden visare en cykelpassage och vägmärke för väjningsplikt samt ”hajtänderna” är innan cykelpassagen och då har fordon/fordonsförare ( bilister, mopedister, cyklister m.m. )  väjningsplikt mot cyklister och moped klass II som korsar denna cykelpassage

Här säger alltså Transportstyrelsen att hajtänder och skylt visst gäller. Det betyder i korthet att Transportstyrelsen inte är överens själva om vad som gäller.

I polisens förundersökningsprotokoll används också ömsom ”cykelöverfart” och ”cykelpassage”, men i själva åtalet används ”obevakad cykelpassage”.

Så för att sammanfatta var platsen cykelöverfart i allt utom att skylt B8 inte var uppsatt. Kommunen och åtminstone delar av Transportstyrelsen menar att det räcker. Andra delar av Transportstyrelsen tycker det krävs skylt också.

Tingsrätten friade

Och Tingsrätten dömde som att det var en obevakad cykelpassage.

Intressant var också resonemanget i domen kring de bägge fordonens hastighet. Bägge uppgav sina respektive hastigheter till ”20 km/h”, något Tingsrätten accepterar. Men säger så här om bilistens hastighet:

Tingsrätten bedömer att XXXX i vart fall har gjort vad som ålagts honom enligt bestämmelsen, han har anpassat sin hastighet och därmed inte förfarit oaktsam.

20 km/h en rimlig och aktsam fart när man passerar en cykelpassage.

Om cyklisten säger istället Tingrätten:

Enligt tingsrättens mening är det rimligt att man som biltrafikant vid en cykelpassage kan förvänta sig att en cyklist bromsar in innan denna börjar passera och är extra uppmärksam då en bilväg ska passeras.

(…)

Utifrån omständigheterna att han hörde en smäll som gjorde att han hastigt och reflexmässigt tittade bort och det faktum att cyklisten kom i en hög hastighet (…)

Här är 20 km/h plötsligt en ”hög hastighet”.

Ni som orkat ta er hit i texten och fortfarande har koll på alla turer förtjänar en trafikregelmedalj.

Olika regler för olika vägar

Det här säger sig självt att det här inte fungerar. När inte ens myndigheter som är ansvariga kan ge ett entydigt svar på vad som gäller så är det något som havererat. Och de som betalar är de oskyddade trafikanterna som skadas.

Och det gäller inte bara cykelpassage vs cykelöverfart.

Det är fullständigt omöjligt, menar vi, som trafikant att förstå vad som gäller överhuvudtaget. Ett annat exempel är att cyklister måste hålla reda på vilken typ av väg de är på. Bara i Stockholms City har vi hittat minst tre olika typer av vägar: cykelbana, cykelfält och vägren. För samtliga råder olika trafikregler.

På Strömbron till exempel är det vägren, med heldraget:

På Vasagatan är det cykelfält, som juridiskt räknas som vilket körfält som helst:

Och slutligen finns det här och var ”cykelbanor”:

Nya cykelbana på Strandvägen

Nya cykelbana på Strandvägen

För att göra det ytterligare lite komplicerat nämner Trafikförordningen också ett alternativ som inte är vägren, men som är ”sådan cykelbana som är en del av vägen.” Vi har ingen aning om vad det är och nu är det så löjligt det här att vi inte tänker försöka ta reda på det. Förmodligen vet nämligen ingen annan eller.

Precis som det är när det gäller skillnaden mellan ”väjningsplikt”, som används sparsamt i Trafikförordningen och ”ge tillfälle att passera”, som används som alternativ. Vad ”ge tillfälle att passera” finns det ingen definition av. Transportstyrelsen sammanfattar det med:

I slutändan om ”olyckan” skulle vara framme så är det domstol som gör bedömning om gällande lagstiftning har efterföljts av ex bilist vs. cyklist vid en cykelpassage.

Vad är skillnaden på ”väja” och ”ge tillfälle att passera”?

 

Modernisera trafikförordningen

Och reglerna när de här olika vägarna möter andra vägar, det vill säga de vägar där biltrafiken rör sig, ser alltså helt olika ut, något cyklisten i Östersund fick ta smällen för.

Skärmbild ur polisens förundersökningsprotokoll

Så värdelöst är lagen utformad för cyklister. Det är dags att skriva om den. Det är dags att sluta behandla den fordonstrafik som cyklister är, som en trafikstörning.

Så länge cykelvägar är något annat juridiskt än ”vägar” kommer vi höra saker som att ”cyklisten kom från ingenstans”. Så länge cykelvägar är något annat än ”vägar”, kommer 20 km/ för fordonstrafikant på ena vägen vara en rimlig och aktsam hastighet att passera en korsning med. Samtidig den som för fordonstrafikant från andra vägen kommer vara ”hög”.

Och så länge som regelverket är en snårskog inte ens myndigheter begriper, så kommer inte trafikanterna begripa dem. Och det är de oskyddade trafikanterna som betalar priset. Fysiskt.

Sluta prata om ”cykelbana”. En cykelväg är en fordonsväg precis som alla andra. När den möter andra vägar ska vanliga trafikregler gälla. Det betyder högerregel, det betyder väjningsplikt när det är skyltat så. Om det finns risk för att en korsning blir olycksdrabbad så kan den hastighetssäkras precis som i Östersund. Men grunden ska vara att fordonsvägar är fordonsvägar.

Det är dags att modernisera Trafikförordningen.

 

Läs också:

Inte fritt fram för cyklister. Ever.

Den ultimata guiden till vem som har väjningsplikt.

Körde på cyklist – frias (SVT Nyheter)

Se upp för cyklister vid Badhusparken (Östersundsposten)

Skyltmiss gör cykelöverfart i Östersund till trafikfara (P4 Jämtland)

Trafikskylten måste finnas för att cykelöverfarten ska gälla (Länstidningen)

Inte fritt fram för cyklister vid cykelöverfarter (P4 Jämtland)

Trafikförordningen

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

15 Comments on "Oskyddade cyklister betalar högt pris för usla trafikregler"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Robert Andersson
Guest
Member

Ett problem är att Trafikförordningen inte säger att bilförarna måste anpassa hastigheten specifikt när de kommer till en cykelpassage, där cyklister är på väg ut på (de kravet fanns tidigare på 1990-talet, men togs bort i samband med zebra-lagen).

Se här, när domstolen upptäcker att reglerna ändrades:
https://lagen.nu/dom/rh/2001:48

Det finns dock ett krav på att de som cyklar, anpassar hastigheten, innan man åker ut på cykelpassagen.

Sedan så kan det ju vara bra att nämna att det är svårt att åtalas för vårdslöshet i trafik, som praxis är nu så ska det vara medveten vårdslös körning, vilket betyder att åtal inte sker vid merparten av trafikolyckorna (i skillnad mot tidigare, då det var mer vanligt att åtalas även för singelolyckor). Utan det blir mest en försäkringsfråga. (Vid olycka med cyklar får då bilägaren använda sin trafikförsäkring, för skada på utomstående, då cyklar inte är med i trafikförsäkringssystemet).

Anna Larsson
Guest
Member

Är reglerna såpass otydliga som påvisats borde väl detta i sig vara ett skäl till att hålla fullt fokus på vägen? Tycker dock att det finns skäl att bedöma cyklar och bilars hastighet lite olika och det är att samma hastighet ger påtagligt olika bromssträcka och därmed faktiskt olika handlingsutrymme?

Anders Norén
Guest
Member

Stoppsträckan vid 20 km/h torde inte skilja sig nämnvärt mellan bil och cykel.

Staffan
Guest
Member

Några hajtänder kan jag inte upptäcka på bilden. Avsaknad av cykelskylt saknas, så då pekar det mot att det är en cykelpassage.
Eller är det ett cykelfält som passerar körbanan, och då ska ju cykeln ha företräde? Vad är det som säger att det inte är ett cykelfält?
Hur det än ser ut, vem är det som kört på någon? Det borde väl inte vara så märkvärdigt, bilisten har ju kört på cyklisten och vållat stor skada. Bilisten borde dömas både till vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.

Staffan
Guest
Member

Tack Anders,
Man kan ju fråga sig om Polisen avsiktligt fotograferat olycksplatsen så att det inte klart framgår att det finns hajtänder. Jag måste erkänna att på min dator kan man inte se med säkerhet att det är hajtänder.
Man blir ju skrämd av att förundersökningen haltar betänkligt. Framförallt så har man inte utrett ordentligt vilken status, passage eller överfart, som gällde för cyklisten.
Är det så svårt att utföra den fysiska utformningen av cykellogistiken? Nej, men det är väl precis som med lagstiftningen, man vill skapa en otydlighet.
Anders har förvisso en poäng med sitt resonemang angående utformning med passage och väjningslinje. I min hemstad finns andra varianter på passage där man kombinerat passagen med ett ”lämna företrädemärke” för motorfordonen. Det står på vänster sida om körbanan, så det gäller förmodligen inte heller i infarten till cirkulationsplatsen. Ett större märke finns efter passagen på höger sida.

Anders Norén
Guest
Member

Hajtänderna skymtar längst till höger i polisens foto. Närmast i bild finns av förklarliga skäl inga hajtänder eftersom det är utfarten ur korsningen.

Enbart passagemarkering (M16) betyder cykelpassage. Passagemarkering + väjningslinje (M14) + överfartsskylt (B8) betyder cykelöverfart. Men vad betyder kombinationen passagemarkering + väjningslinje?

Varpan
Guest
Member

Som jag förstår det träffade bilen cykelns bakhjul och cyklisten slog i framrutans högersida. Det bör ju innebära att cykeln kom från vänster sett från bilen. Sedan framgår det inte varifrån de kom. När man korsar Strandvägen mot Badhusparken lutar det 1:10 ner mot sjön.
1) Om cyklisten kom nerför backen mot sjön innebär det att bilisten tittat åt höger mot Badhusparken som just passerats(?), bort från den trafik som är närmast att korsa körriktningen, och kört så nästan igenom hela korsningen eftersom bilisten inte såg cykeln.
2) Alternativt var cyklisten på väg uppför backen och då är det starkt att hålla 20 km/h. Samtidigt är det märkligt att bilisten som tittar åt vänster, det håll som cykeln kommer ifrån, inte ser cykeln trots att den korsat det mesta av Strandvägen och nära nog passerat framför bilen.
Som bilist skulle jag inte varit bekväm med att förklara mig i något av fallen…

Daniel
Guest
Member

Hoppas det överklagas så att vi åtminstone kan få en koherent bedömning av hur hastiget ska bedömas.

A.L. Winlund
Guest
Member
Skylt eller ej – övriga markeringar torde göra det tydligt att bilen har väjningsplikt. Även i annat fall borde bilisten ha iakttagit att lagen är formulerad såsom att en cykel som redan befinner sig på passage/cykelöverfart/you-name-it ska ges tillfälle att passera. Om bilisten körde på bakhjulet torde cykeln ha varit där först, och om bilisten verkligen körde i 20 km torde det ha funnits gott om tid för honom att se cykeln – förutsett att han var uppmärksam. Jag tror därför inte på förklaringen att han bara reflexmässigt tittade bort en sekund, utan det borde ha krävts längre tid av ouppmärksamhet än så. Typ kolla i mobilen eller något liknande. Att bedöma att en fart av 20 km/h för ena fordonet är föredömligt aktsamt (oavsett om fordonsföraren tycks ha tittat överallt utom på vägen) och för det andra fordonet omdömeslöst känns mer som konventionella fördomar – bilister är duktiga, cyklister är galna; bilister gör sitt bästa för att undvika krockar, cyklister får skylla sig själva. Att höra resonemang från trafikincidenter mellan bilister och cyklister känns ibland som att höra resonemang från våldtäktsmål – ena parten rår aldrig för sina agerande, andra parten får skylla sig själva och ta allt ansvar… Read more »
Paragrafhjälpen
Guest
Member

Tack för denna utmärkta redogörelse. Om du/ni har förundersökningen skulle jag gärna vilja ha den, alternativt polisens diarienummer så att jag kan begära ut den. Likadant med tingsrättens dom. Målnummer?

Jag tror att domarna i mål där cyklister råkar illa ut blir svaga på grund av att åklagarna glömmer att trycka på det faktum att cyklisterna är oskyddade och att bilförare måste ta särskild hänsyn till detta. Dessförinnan är det viktigt att polisen i sin utredning betonar det tydligt och klart så att åklagaren i sin tur kan hänga på i samband med åtalet. I de mål jag har följt har det inte framhållits tillräckligt och då har domarna blivit därefter.

Ingrid
Guest
Member

Att köra på någons bakhjul kan inte vara att ge tillfälle att passera.
Att köra in i en korsning och titta åt sidan är inte heller särskilt aktsamt.

Ms_Xx
Guest
Member

1. Det är oerhört sorgligt, störande och orättvist att cyklister uppenbarligen betraktas som andra gradens människor: någon annan slutsats kan man inte dra utifrån den infrastruktur som byggs för cykling, och utifrån de allra flesta (alla?) domar efter olyckor med cyklister inblandade.
2. Det är helt obegripligt hur bilisten kunde missa cyklisten ända tills de krockade när cyklisten måste ha passerat mitt framför bilen en rätt lång stund (mer än ett blixtkort ögonblick alltså) innan det smällde. Hen måste ha kollat i sin mobil, eller ngt. annat. Inte haft uppsikt.
3. Hoppas att det blir överklagat, och hoppas verkligen att det blir ett annat utfall i nästa instans. Men jag tror inte det. Tyvärr. Håller med om att det behövs en översyn av lagstiftningen.