Danvikstull igen…

Ja, det är väl dags att påminna om pendlingsstråket vid Danvikstull igen, som också är “regionalt cykelstråk” i Region Stockholms cykelplan. Nu har den asfalterats om. När sedan måleriarbetena gjordes, blev cykelbanan så smal att cyklar inte kunde mötas alls. Och som alla vet är cykeln ett fordon och får därmed inte korsa heldraget.

Sedan upptäcktes detta och istället gjordes gångbanan ohemult smal. Och i kommentarsfält blir striden en mellan fotgängare och cyklister.

Foto: Jon Jogensjö

Det ni ser ovan på bilden är den nygamla, hjälpligt övermålade, mittlinjen och till höger den ny-nymålade heldragna. Som synes får fotgängare någon knapp decimeter på sig – tänk att gå här med rullator till exempel. Eller barnvagn. Till vänster på andra sidan räcket finns de sex körfälten för motorfordon.

Det man kan säga om det här målarkluddandet är väl kanske att det sätter fokus på det verkliga problemet: Ett av Stockholms aktiva trafikanters hårdast trafikerade stråk, är på tok för smalt.

Men det tycker inte Region Stockholm, i deras cykelplan är det ni ser ovan på bilden alltså ett regionalt cykelstråk som uppfyller “regional standard”:


Inom oss ekar Peps Perssons bevingade ord “Hög standard. Vad fan är hög standard”.

Och i Stockholms stads cykelplan är sträckan “pendlingsstråk” om vilket sägs att:

Från Stockholms cykelplan

“Bredder och standard möjliggör att cyklister som tar sig fram med olika hastigheter och med olika förutsättningar kan känna sig trygga och säkra. Stråken kännetecknas av breda cykelbanor eller -fält med bra framkomlighet (…)”

Vi tittar på det igen:

Foto: Jon Jogensjö

Och från andra hållet runt pelaren:Här ska sägas att det har förslagits lösningar flera gånger. 2014 var planen att såga bort berget. Då konstaterade kommunen att:

Cykelstråket samlar ihop pendlingscyklister från Henriksdal, Hammarby Sjöstad, Sickla, Älta, samt andra kommundelar i Nacka och Värmdö. Cyklister och gående leds mot de centrala delarna av Stockholm via Stadsgårdsleden och Folkungagatan. Cykelbanan utgör således en viktig länk i det regionala cykelnätet för pendlingstrafiken.

Alternativet var att bygga om bron för att få bort pelarna. Men det avfärdades eftersom det:

Det har konstaterats att bropelarna inte kan flyttas utan att behöva konstruera om stora delen av bron vilket också skulle leda till orimliga kostnader såväl som trafikstörningar på Värmdövägen

Ja, det skulle störa trafiken och vara dyrt. Något vi 2019 pekade på borde vara ett mindre problem under Slussenombyggnationerna, när trafiken ändå är reducerad:

En rimlig åtgärd här, hade i vårt tycke, varit att ta konsekvensen av det och helt ta bort den heldragna linjen, kalla det “o-separerad gång- och cykelväg”, plocka bort sträckan från cykelplaner, både kommunala och regionala, och helt enkelt erkänna att man inte tycker det är tillräckligt viktigt.

Men hey, det ser inte bra ut i cykelbokslut och annat, så gissningsvis kommer den här platsen även framöver finnas med som ett toppexempel på hur mycket regionala och kommunala pendlingsstråk det finns.

Läs våra tidigare inlägg:

Danvikstull-arkiv : Cyklistbloggen

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner

4 thoughts on “Danvikstull igen…

  1. Ett sort problem är att cyklister (och fotgängare) är så smidiga. De tar sig fram fast det är smalt och krångligt utan att krocka, eller stoppa den övriga trafiken, kalla på polis, anmäla till försäkringsbolag. När bilar krockar blir det ett väldans ståhej.
    Cyklister och fotgängare brukar sakta ner och ta sig förbi, stanna om det behövs. Om de krockar blir mest blåmärken, eller lite skrapsår. Ursäkter från båda hållen.

  2. Nej, gemensam cykel- och gångväg fungerar inte, särskilt inte i Stockholmsområdet där en majoritet av alla fotgängare inte vet vilken sida nan skall gå på.

  3. Jag håller med helt om det inte borde målas linjer som ingen vet vad de betyder. Dessvärre gäller detta alla normalsmala gc-vägar. Korrekt tryggt beteende på en sådan vid möte med annan cyklist (vid högre fart än ca 20 km/h = 40) är att använda den yta som finns. Med låg trafikmängd är det att utnyttja asfaltsytan kostnadseffektivt.

    Att bygga vettigt breda gc-vägar är med dagens ofta låga trafikmängd inte motiverbart. Fast det påståendet är såklart bara sant om vi antar att cykeltrafiken inte kommer öka. Vilket leder till den ständiga frågan det finns någon egentlig vilja idag för att cykeltrafiken ska öka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: