Dags att bredda Värmdöleden!

Vi läser i Stockholmdirekt att kommunen planerar att renovera Norra Danviksbron:

Norra Danviksbron måste renoveras. Nu har trafikkontoret bestämt sig för att göra det på ett sätt där brons utseende behålls samtidigt som den ska hålla i 60 år till. Notan landar på nära en halv miljard kronor.

Norra Danviksbron är alltså järnvägsbron över Danvikskanalen och den är sliten. På bron går också busstrafiken och under de dryga två åren som renoveringen pågår så hänvisas den till den övriga trafiken.

Det här är också den huvudsakliga östliga passagen norrut och in mot city för alla pendlingscyklister. I Stockholms stads cykelplan utpekat som pendlingsstråk, alltså den typ av väg som ska ha extra hög standard.
Men ni som cyklar där vet ju att så ser inte verkligheten ut. Vägen är jättesmal, med gång- och cykelbanor inklämda mellan bropelare och bergvägg.

2014 fanns hyggligt långt gångna planer på att bredda den här sträckan, men de rann ut i sanden. Det skulle nämligen ställa till det för biltrafiken, som trängs på fyra körfält, två bussfiler ej inräknade. 2015 hade kommunens optimism förvandlats till djupa pannveck ty:

– Arbetet visade sig ta mycket längre tid än beräknat och skulle ha medfört trafikstörningar på Värmdöleden under tre-fyra månader, vilket skulle ha inneburit stora påfrestningar för resandet.

Och 2017 fick vi svar på Twitter:

”Ambitionen är fortfarande att öka framkomligheten för cykeltrafiken längs det aktuella stråket. På sikt kommer Hästholmsviadukten, bron även Värmdöleden, behöva ersättas. Om detta görs med en ny konstruktion utan bropelare skulle plats kunna frigöras så att gång- och cykelbanan kan breddas. I dagsläget pågår dock inget aktivt arbete med detta.”

Men hey, nu är Slussenbygget igång, Saltsjöbanan avstängd, framkomligheten vid Slussen låg och, ja nu ska alltså busstrafiken flyttas in bland bilarna.

Här finns det ju ett gyllene tillfälle att dra av plåstret på en gång. När det ändå är meck och folk redan undviker sträckan så är det läge att passa på att också göra cykelsträckan klar. Slussenbygget har flera år kvar, bron ska renoveras i två år och då är tre-fyra månaders arbete med cykelbana inget som märks.

Istället för att vänta tills Slussen och bro är klar, och trafiken återvänt.

Gör det nu, fixa en riktig cykelväg förbi Danvikstull.

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner