Trafikverket: Vår främsta uppgift är att skapa god tillgänglighet.

Vi har ju skrivit tidigare att Cyklistbloggens främsta skäl till att cykla inte är miljöhänsyn, utan att cykel är ett av de enklaste och mest smidiga sätten att ta sig fram. Men hey, det skadar ju inte att det också är just rätt skonsamt för miljön, inte bara den stora världsmiljön, utan också den lokala: cykel bidrar väldigt lite, om något alls, till livsfarliga partikelhalter och lokala föroreningar.

Och vi är ju inte främmande för att dra fram miljökortet när det funkar, och det är så vi läser en artikel om Tvärförbindelse Södertörn i Dagens Nyheter:

Vi har ju skrivit lite om tvärförbindelsen tidigare, ur ett cyklistperspektiv, så vi ska inte gå in på det. Men det är intressant hur Trafikverket bygger sina prognoser. Den lika statliga myndigheten Naturvårdsverket säger till DN att:

Naturvårdsverket och många andra instanser anser att Trafikverkets sätt att räkna är förlegat. Den så kallade basprognosen, som styr planeringen av infrastruktur i Sverige, bygger på samband mellan i första hand befolkningsökning och ekonomisk tillväxt. Enkelt uttryckt: fler människor plus mer pengar är lika med fler bilar.

Eller, det är något av en naturlag att när det går bra ekonomiskt och fler flyttar in, så betyder det att alla börjar köra bil. Och då måste det till nya vägar, för nog ska folk få köra bil. Livspusslet och allt det. Trots eventuella miljöhänsyn staten och regeringen säger sig vilja ta. Eller rent av har skapat lagar kring.

Tvärförbindelse Södertörn, det gula är cykelvägen.

Och Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar säger i intervjun att:

Han betonar att Trafikverkets främsta uppgift är att skapa god tillgänglighet. Därför behövs enligt Sven Hunhammar andra styrmedel, som ligger utanför Trafikverkets ansvar, för att få ner utsläppen: drivmedelsskatter, trängselavgifter och liknande

Inte Trafikverkets ansvar alltså. Och tittar ni på bilden ovan, så, nog andas den “god tillgänglighet”. Åtminstone för motortrafiken, det grå. Mindre så för cykeltrafiken, det gula. Men av olika skäl så förväntas kanske den inte öka.

Och det är i det skenet vi läser en tråd ur Facebookgruppen “Vi som cyklar i Stockholm”:

De senaste 5 åren har cykelvägen längs Mälarbanan mellan Spånga och Barkarby varit mer stängd än öppen pga bygget av Förbifart Stockholm. Varje gång har Trafikverket sagt en tid som de sedan förlängt och förlängt. Omledningen är flera km extra. Förra året lovade de att det var sista gången. De gjorde till och med reklam i höstas för att cykla hela sträckan till Kallhäll. Problemet var att cykelvägen fortfarande var avstängd.

Hela tråden är något av en Kafkaupplevelse av enorma omvägar, otydliga omledningar, plötsliga och därefter långvariga avstängningar och felaktiga skyltningar. Det här inlägget skulle bli jättelångt om vi tog med allt, men citerar i alla fall lite:

På den länkade sidan i inlägget om avstängingen skriver de att de har “arbeten kvar som av säkerhetsskäl måste utföras under Mälarbanans tågavstängning i sommar”, och därför måste stänga cykelbanan maj-september. Men Mälarbanan ska bara stängas 4/7-16/8.

Som av en lycklig slump har bilarna kunna passera i området utan problem under hela bygget.

Det började med att cykelbanan mellan Spånga och Barkarby skulle vara avstängd mellan 27 mars och 30 april 2017. Sedan visade det sig att Trafikverket ändrat sig och sade att den skulle öppna efter sommaren. Men inte förrän i slutet av september 2018 öppnade den, för att sedan stänga återigen i april 2019. Sen öppnade den julen 2019 och stängde igen i maj 2020 för att öppna “till hösten”. Öppnade dock inte förrän i november. Och nu stänger den igen för återigen oklar tid.

Och ur ett annat inlägg i samma tråd:

* Det står fel datum för avstängningen på skyltarna på plats (28/6-20/8, ska vara 4/7-9/8)

* På Trafikverkets hemsida för Hjulsta står det felaktigt att cykelvägen är öppen.

* Omledningen längs Ekvägen är en undermålig gc-bana som inte håller trottoarstandard (ca 1,5 meter, gropig och med inhängande vegetation). Trafikverket har felaktigt påstått att den är regionalt stråk.

* Hänvisningsskyltningen tar slut i ingenstans på en bostadsgård på Rodergränd i Barkarby

* Hänvisningsskyltningen är ledd på trottoar på fel sida vägen från Barkarbyhållet, samt på gc-bana på fel sida vägen på Ekvägen

Fram tonar bilden av ett välkoordinerat projektmaskineri där allt hänger ihop, där avstängningar och omledningar synkas med varandra och görs så att så få störningar som möjligt uppstår och så att trafikens påverkan är minimal. För biltrafiken.

För cykeltrafiken tonar istället bilden, och visst nu är vi lite elaka, av att projektet leds av en nynackad fågel, där beslut fattas på sista fikarasten på fredagar och där ingen egentligen bryr sig. Och där avstängningar görs av “bra-att-ha”-skäl. “Vi behöver någonstans, eventuellt kanske, att lägga byggbråte på? Vi stänger av cykelbanan utifall, kan vara bra att ha.” Lite som man gjorde i Göteborg under renoveringen av Älvsborgsbron. Man är helt enkelt väldigt frikostig med avstängningar av gång- och cykeltrafik, eftersom den inte bidrar till samhällsvärdet, men biltrafiken – den jäklar får man inte rubba.

Det kan vara en felaktig bild, men det är den bild som de frustrerade cyklisterna, och fotgängarna, som i flera år trafikerat sträckan, upplever.

Skribenten Viktor hör av sig till Trafikverket och svaren är intressanta. Här är två exempel. Det första om hur cykelbanan används för att parkera utrustning.

Det står inga arbetsmaskiner på cykelvägen så här drygt 3 veckor in i avstängningen.

Svar: Vår entreprenör kan självständigt, inom vissa ramar, planera hur och när arbetet ska utföras. Vi kan inte detaljstyra arbetet på den nivån att vi exakt vet när de har sina maskiner på plats. Det avgörs av entreprenörens dagliga arbetsplanering.

Eller, “det är inte vårt fel, vi kan inte hålla på och bry oss om EXAKT NÄR EN JÄKLA MASKIN STÅR PÅ PLATS FATTAR DU VÄL? “

Biltrafiken stängs bara av nattetid i 2 veckor för arbete på samma bro. Där sker en helt annan prioritering?

Svar: E18 är en av Sveriges mest trafikerade vägar, både av varu- och persontransporter. Att stänga av dagtid när arbetet kan utföras nattetid, skulle orsaka onödiga omledningar och köer och vore samhällsekonomiskt olönsamt. Än så länge, även om ett arbete pågår mot att styra så mycket som möjligt av framförallt persontransporter till kollektivtrafik och cykel, så måste vi i dessa fall prioritera framkomligheten för biltrafiken.

Eller “Biltrafiken ska fram.”

Vi citerar Trafikverket ur DN artikeln igen:

Han betonar att Trafikverkets främsta uppgift är att skapa god tillgänglighet.

Men det betyder ju inte att det inte går att göra samma sak för cykeltrafiken. Det hade ju gått att göra det arbetet nattetid också, för att kunna hålla vägen öppen. Men av någon anledning anses det inte lika viktigt. “Trafikverkets främsta uppgift är att skapa god tillgänglighet”. Men meningen borde inte ha slutat där, den borde ha slutat med “fast inte för gående och cyklister”. Det är så man ska läsa “och vore samhällsekonomiskt olönsamt”. Att stänga för bilar kostar “samhällsekonomi”. Att stänga av gång- och cykeltrafik kostar inte samhället något.

Ja förutom, att det när det sker gång på gång på det här sättet gör att cykel blir rätt oattraktivt när det överhuvudtaget inte ens går att förutse om vägen är öppen eller inte, eftersom väghållaren inte tycker det är viktigt. Ett sätt att arbeta med cykeltrafik som vi haft sedan sextiotalet och där vi ser på hur cyklingen dog ut ungefär när man började jobba så. Där det alltid kommer vara säkrare att välja bilen, eftersom myndigheterna prioriterar den nästan hur högt som helst.

Så fortsätter Trafikverket göra prognoser att biltrafiken kommer öka. Men hey, det är någon annans ansvar.