Nytt försök att lösa Götgatspuckelneländet

Vi läser i Trafiknämndens senaste föredragslista, finns det något roligare, och ser att kommunen nu återigen försöker göra något åt Götgatspuckelnstråket. Alltså den där sträckan som är gågata, men som också är pendlingsväg för nästan alla cyklister som ska i nord-sydlig riktning i stan. Alltså den här sträckan:

Det röda på kartan ovan är alltså den omledning som kommunen sedan, ja typ 2012, försökt få cyklister att välja eftersom den blåa också är en gågata över krönet.

Då, 2012, leddes cykeltrafiken rätt in i gågatan, så här upplevde vi det då:

Och med ojämna mellanrum brukar också polisen stå däruppe och bötfälla cyklister som kört snabbbare än gångfart.

Tidigare försökt har inkluderat klistermärken:

och målade streck:

Men framförallt norrgående, alltså bilden ovan, har det varit svårt att övertyga cyklister att svänga vänster. Med ofta rätt tät och dubbelriktad korsande trafik på Högbergsgatan (till höger och vänster på bilden ovan), väjningsplikt och övergångsställe, har det varit svårt att få till den där vänstersvängen. Det kan vara rätt körigt.

Bilar från alla håll

Lättare då att bara köra rakt fram när man äntligen vågat knixa sig ut i korsningstrafiken.

Vi har tidigare föreslagit att man tar bort väjningsplikten för norrcyklande trafik, för att underlätta svängen och att också bygga någon form av hastighetshinder. För några veckor sedan visade det sig att Högbergsgatan enkelriktats, vilket åtminstone lite minskade intensiteten i korsningen och gjord det lättare att svänga vänster.

Och nu verkar det faktiskt som att årets försök att lösa den här trafikknuten är mer ambitiöst än bara klistermärken. Så här föreslår de att korsningen ovan ska göras om:

Från Trafiknämndens protokoll

Och nu jäklar i min lilla låda börjar det likna något. Här görs alltså gångbanan från Götgatan genomgående i korsningen och kopplas ihop med gågatan. Cykelbanan färgas röd, breddas och tar upp hela vägytan. Den kommer också eventuellt klassas som den nya formen, cykelgata, vilket om det utformas rätt, innebär att korsningen blir just cykelgata och därmed har Högbergsgatantrafiken väjningsplikt. Samtidigt försvinner då väjningsplikten för cykeltrafiken.

Det här, tror vi, kommer få betydligt fler cyklister att välja parallellgatan också i nordlig riktning. På själva parallellgatan, Repslagargatan, föreslås bilparkeringarna flyttas till andra sidan, så att cykelvägen från Högbergsgatan kan ligga kvar på samma sida, och inte som idag sluta vid parkeringen, så här:

Bilarna flyttas till vänstra sidan istället.

Om förslaget går igenom kan det stå klart tidigast 2023. Vad tror ni som cyklar där, kommer det här göra det lättare för er?

Läs hela trafikkontorets förslag här.