Det finns fall där lagen om omkörningsavstånd prövats. På sätt och vis.

Det är alltid först när man slår fast att “det har vi aldrig sett”, som man plötsligt ser det – och samma sätt med lagen om omkörningsavstånd. Vi skrev ju i morse att vi inte under våra tio år som cyklistbloggare sett att lagen om omkörningsavstånd prövats i cyklistfall i Sverige. Men ett fall finns, på sätt och vis. Det var den här situationen:

Den polisanmäldes, men prövades inte i domstol. Åklagaren fattade beslutet att inte åtala eftersom:

“Man kan på objektiva skäl inte förvänta sig en fällande dom.”

Så, ingen prövning i domstol, men en prövning av hur “stark” lagen är.

Vilket givet det man faktiskt ser på filmen ju gör det alldeles glasklart att det i Sverige inte finns något krav på att köra om cyklister på ett säkert sätt. Även om lagtexten åtminstone antyder det. Åklagaren ansåg det inte ens värt att försöka.

Läs mer på Paragrafhjälpen.se “Farlig omkörning men inte tillräckliga skäl för åtal

Läs också: