Hur mår cykelplanen?

Tidningen Mitti har mätt innerstans cykelfält och jämfört med cykelplanen. De kom fram till att inga fält håller måtten och det skiljde rätt mycket från de egna riktlinjerna. Och det kanske man kan hacka i sig eftersom planen antogs så sent som 2012. Men det är ju på gång det här med att leva upp till planen. Eller hur? Ansvariga politiker och tjänstemän kommenterar:

– Cykelplanen och Framkomlighetsstrategin är de viktigaste dokumenten i vår verksamhet, men vi jobbar sällan med råmark i staden och kan inte blunda för alla andra funktioner som också ska samsas på gatan, säger Eric Tedesjö, chef för den strategiska planeringen i staden.

Här börjar förbehållen hopa sig. Cyklister – tror att det bara handlar om dem. Vi har andra funktioner också, som ska få plats. Alla måste samsas, fattar ni inte det?
Det är inte första gången kommunen försöker få det till att cyklisterna kommer med orimliga krav. För några år sedan lät det så här om snöröjning för cyklister:

–Men vi har begränsat utrymme och någonstans måste man lägga snön för att få framkomlighet på vägarna och då kan det blockera cykelfälten.
–Vi kan inte städa bort en årstid. Snöar det tre decimeter en dag kanske man får ta till andra färdsätt, säger Ted Ell.

Men sen kom sopsaltaren och hepp, se det gick rätt bra att snöröja också för cyklister. Finns viljan brukar såntdär fixa sig.
Trafikborgarrådet Ulla Hamilton fyller i i Mitti’s artikel…

(…) och menar att måtten inte ska ses som krav, och att de måste anpassas till förhållandena på varje plats.
– Vi kan inte flytta hus eller ta ner träd för att följa rekommendationerna men ambitionen är att leva upp till dem i så stor utsträckning som möjligt, säger hon.

Och fortsätter med förbehållen. Ambitionen är att leva upp till dem “i så stor utsträckning som möjligt”. Igen alltså: Mitti hittade inga fält som levde upp till dem.
Visst, planen antogs 2012, men då kanske det vore rimligt att passa på att berätta lite om de här ambitionerna, så man kan skapa sig en bild av vad “i så stor utsträckning som möjligt” innebär. Trots hus och allt annat som cyklisterna inte ska komma och tro att vi kan ta bort bara för deras skull.
Politik handlar om att vilja. Alla fattar att flera intressen står och väger mot varandra, men förutom förbehåll, så är det väldigt lite vilja som kommer fram när cykelplanen kommer på tals.
Det är ju inte första gången Ulla Hamilton målar upp skräckbilden att om alla cyklister fick som de ville så skulle vi ju behöva riva halva innerstan. Och det stämmer ju inte, det vet vi ju. Det vet såklart Ulla Hamilton också. Hon vet också att det handlar om prioriteringar – men knappast mellan hus och cyklister. Vi påminns om ett uttalande hon gjorde 2009, alltså inför förra valet:

–Då måste man ta bort något annat och jag tror inte att stockholmarna tycker att det är bra att man minskar framkomligheten för privatbilisterna.

Jorsåatt.

arenaleden_1024
Madeleine Sjöstedt och Ulla Hamilton. CC BY 3.0 Stockholm Globe Arenas

Tipstack till Viggo Hådding.