Cykelfält eller vägren?

| 53 kommentarer

En intressant diskussion började efter Jocke von Scheeles gästbloggsinlägg. Det handlade om att de cykelfält som målas med heldragen vit linje, till exempel på Strömbron, Oxenstiernsgatan eller som nu på Odengatan, egentligen inte är cykelfält, utan vägren. Som jag förstår det betyder det att helt andra regler gäller.

Alvin Lindstam kontaktade Trafikkontoret och och fick svaret att de

“hävdade själva att det var en vägren när jag mailade och frågade. Jag har skickat kompletterande frågor, främst kring vad som gör att det inte räknas som en cykelbana. Men i dagsläget är trafikkontorets inställning att de gjort vägrenar med cykelsymboler i (där det är heldragen linje).”

Ny cykelbana

Inte cykelbana eller cykelfält utan vägren tydligen. Foto: Jocke von Scheele

Ett cykelfält är juridiskt precis som vilken fil som helst. Det betyder till exempel att fordon som ska korsa den, till exempel för att svänga höger, måste lämna företräde. En vägren däremot tar slut i korsningen. Det betyder att cyklister som ska köra över en korsning måste lämna företräde till högersvängande bilar. Eftersom man inte kommer ut från en egen fil, utan kör ut i filen från vägrenen:

En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föraren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en del av vägen. Förordning (2007:101).

(Trafikförordningen 3kap §21)

Som till exempel här på Oxenstiernsgatan. Där kommer jag som cyklist alltså ut från “vägrenen” och kör in i ett cykelfält. Det betyder att jag kommer ut på vägen och därmed ska jag lämna företräde till de bilar som svänger höger. Hade det däremot varit ett riktigt cykelfält hela vägen hade bilister som svängde höger haft lämna företräde.

Visa större karta

Högerregeln lär ju inte gälla heller. Det vill säga cyklist som kommer ur de här cykelfälten  vägrenarna in i en korsning ska lämna företräde åt alla andra i korsningen. Åtminstone som jag förstår det.

Cykelfält

Klassiskt äkta cykelfält. Foto: Jocke von Scheele

Det betyder också att mopeder av klass 1, de som får köra 45km/h ska köra i cykelfältet vägrenen. Igen ur Trafikförordningen:

12 § På väg skall vägrenen användas
1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,
2. vid färd med moped klass I,
3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, eller
4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller driver kreatur.

Det är lekstuga med cykelinfrastrukturen.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

53 Kommentarer på "Cykelfält eller vägren?"

Låt mig veta när
avatar
trackback

[…] Inte cykelbana alls, utan vägren har vi lärt oss! […]

trackback

[…] Läs mer: Cykelfält eller vägren? […]

trackback

[…] von Scheele recenserade nya cykelfältet på Odengatan, ett fält som visade sig i själva verket vara en vägren. Jeroen passade på att testa icke-bländande […]

trackback

[…] med heldragen linje Jag läste just på Cyklistbloggen hur Stockholm har börjat måla en del cykelfält med heldragen linje istället för streckad. På AlvinLindstams fråga svarar Stockholm att det då egentligen blir en […]

Tomas Granditsky
Gäst

Någon som reagerat på den “nymålade” sträckan från Centralstationen ner mot Tegelbacken ( södergående ) på Vasagatan?

Här finns inga vita streck men klar och tydlig röd markering med cykelsymbolen, det står alltid fultaxi där och blockerar.

Men vad gäller där då? Är det bara en rekommendering då eller?

Förut så upphörde ju cykelbanan tvärt och började sedan 10 meter längre ner mitt i gatan, det var rent livsfarligt.

Ms_Xx
Gäst

Bra att de har målat i den i alla fall, den där gatan är ju livsfarlig med alla hetsiga fultaxichaufförer som girar på en femöring när man minst anar det.

Ännu bättre vore om det fanns nån slags vakt som höll rent där man ska cykla där. En mosad cyklist mitt utanför centralstationen vore liksom riktigt dålig reklam för Stockholm…

camillamalm
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Cykelfält eller vägren?: http://t.co/eOqQS3M2rS #cykla

Dmitri F.
Gäst

Det bästa med dessa heldragna linjer är att man inte får ont i kroppen av att cykla över dem, till skillnad från de helidiotiska farthindren som heter “cykelfältslinjer”.

Franz
Gäst

Fast man får ju inte cykla över de heldragna…

Franz
Gäst

Eller jag tar tillbaka. Det får man visst;

“…
Trots vad som anges i första stycket
får ett fordon föras över en heldragen kantlinje om det behövs för att
fordonet skall kunna framföras på vägrenen enligt vad som anges i 12 § första stycket. Förordning (2007:101).

12 § På väg skall vägrenen användas

1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,
…”

B
Gäst

“En cykelstad i världsklass”

JosephTR
Gäst

Jag tycker inte ni skall vara så ironiska. Att cykla i Stockholm ger inte bara bra kondition. Det skapar intelektuella utmaningar oxå. Tänk på vilka fördelar cyklister kommer att ha gentemot bilisterna…

Dmitri F.
Gäst

världskass.

M_F_Strom
Gäst

@Cyklistbloggen Cykelvägren, det var det dummaste. Vilka kan dessa regler av både bilister och cyklister?

bjornstenberg
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Cykelinfran är en jävla lekstuga. http://t.co/6YQ3DCGMZV #cykla

AndreasDammert
Gäst

@Cyklistbloggen Det kunde tydligen bara bli bättre. Nu behöver man vara kvantfysiker för att ha en chans att hålla reda på alla regler ;-(

FredrikJN
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Cykelinfran är en jävla lekstuga. http://t.co/6YQ3DCGMZV #cykla

RideQualityVec
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Cykelfält eller vägren?: http://t.co/eOqQS3M2rS #cykla

Robert Andersson
Gäst

Intressant, vägren med skylt stoppförbud är ju inte riktigt samma som cykelfält då.

Cykelfält har alltid stoppförbud (även för cyklar).

Medans LTF stoppförbud ej gäller för (om man är försiktig):

1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
2. av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,
3. av personal vid Kustbevakningen i tjänsteutövning,
4. vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,
5. vid räddningstjänst,
6. vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller veterinär,
7. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,
8. vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka,
9. vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning av personal inom Kriminalvården, eller
10. av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 2 § andra stycket 2 och 3 förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen.

Väldigt många som får parkera där, om ingen lämplig plats finns i närheten.

Dmitri F.
Gäst

I cykelfält är det stoppförbud även för cykel.

Robert Andersson
Gäst

Tror jag skrev det i andra stycket.
En trafikgrupp som tror sig undantas är speciellt taxi. (Må gälla dagtid på gator med LTF parkeringsförbud i 30 min i Sthlm kommun). Men det gäller ju ej LTF stoppförbud eller cykelfält bla. (Så vidare det inte är brådskande sjuktransport då kan det vara okej på LTF stoppförbud, men ej på riktiga cykelfält.)

jwolfers
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Cykelinfran är en jävla lekstuga. http://t.co/6YQ3DCGMZV #cykla

Greijus
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Cykelinfran är en jävla lekstuga. http://t.co/6YQ3DCGMZV #cykla

Richard
Gäst

Det är illa nog att väjningsplikt för cyklister ändras beroende på om det är cykelbana eller cykelfält eller om cykelöverfarten korsar en väg eller om det är strax innan eller efter en rondell.

Om nu TK hittar på ytterligare en variant med vägren som utges för att vara en cykelbana är inte förvirringen total – påkörda cyklister kan missa sin försäkring eftersom de borde väjt för bilist och inte tvärtom!

Helt sjukt! Gör om gör rätt! Cyklister ska upphöjas som ett fordon likvärdigt med bil och högerregel ska gälla i alla korsningar. Då blir varje möte glasklart och tro mig – olyckorna kommer minska.

ErikSandblom
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Cykelinfran är en jävla lekstuga. http://t.co/6YQ3DCGMZV #cykla

Dmitri F.
Gäst

Vad gäller högersvängar:

“26 § En förare får svänga i en vägkorsning endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken.”

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.HTM#K3P26

Jag tolkar det som att det gäller även när cykelfält eller vägren upphör som i detta fall.

Robert Andersson
Gäst

Ja, vid filbyten eller sväng, så har man i princip alltid skyldighet att göra det när det är fritt, ifrån omkörning (cyklar får köra om på höger sida).

Det är dock omkörningsförbud vid fordon som visar att de ska svänga, körriktningsvisare eller hand.

Men många är ju dåliga på att visa att de ska svänga.

Dmitri F.
Gäst

Det finns inget omkörningsförbud för fordon som ska svänga höger, var hittar du det?
Om det skulle vara förbud att köra om fordon som ska svänga skulle det bli kaoz!

Robert Andersson
Gäst

Tack, såg det nu. Omkörningsförbudet gäller enbart om fordonet framför ska svänga vänster. (Då gäller höger sida för alla).
Då ligger hela ansvaret på den som svänger. Det är även den som blir vållande, när försäkringsbolaget får skadeanmälan.

Christian Gillinger
Gäst

Det är två lagtexter som står emot varandra. Jag tror i det här fallet att det skulle vara svårt för cyklisten att hävda något alls annat än att hen borde ha stannat själv.

Med ett cykelfält är allt sånt glasklart – kör du rakt fram i markerat cykelfält i en korsning, så ska trafikanter som ska svänga höger lämna företräde.

Dmitri F.
Gäst

Jag vet inte om jag håller med med tolkningen.

I väldigt många korsningar här i stan slutar cykelfälten och cykelbanorna innan korsningen för att återupptas efter korsningen, men ändå har svängande fordon väjningsplikt mot dessa. Även i blandtrafik har svängande fordon väjningsplikt mot de som färdas i samma riktning, dvs cykel som kommer på höger sida.

Även om du färdas på cykelöverfart så har högersvängande fordon väjningsplikt…

Har jag misstolkat något?

Christian Gillinger
Gäst

När det gäller cykelfält och blandtrafik så befinner du dig juridiskt på vägen. Men när du kommer från en vägren så kommer du *in på vägen* och då säger Trf att du ska lämna företräde till trafiken som redan befinner sig på vägen.

Det är det jag tror kan ställa till det.

Dmitri F.
Gäst

Hm, jag förstår vad du menar, men jag tror fortfarande på paragraf 26 hehe.
Kan inte nån maila nån å få en tolkning? Har inte tid närmsta dagarna.

Christian Gillinger
Gäst

Jag brukade göra det förut, men inte sällan fick jag olika svar beroende på vem jag frågade. Jag tror enda sättet att få ett svar är som i Grass-fallet, att det tas i domstol.

Dmitri F.
Gäst

Tydlighet är inget som stockholms tk verkar vara intresserade av… fan de kan väl måla lite huggtänder här å var.

Christian Gillinger
Gäst

Det är ju den enklaste lösningen. Då slipper man allt meck med utformningstolkningar. Funkar tex vid Pelikanslingan vid Slussen i Stockholm, där bilar från höger har huggtänder innan cykelfältet som passerar. Så slipper man diskussion om det var en cykelbana, en cykelöverfart eller ett cykelfält som skulle passeras.

Här (klicka för rätt Streetview): http://goo.gl/maps/lQuKu

Robert Andersson
Gäst

Ja, det är ju alltid ett sätt. Skyltning/markering gäller ju över andra regler.
Väjningsplikt borde ju vara enkelt att förstå, men i praktiken så fungerar det ej.
Jag stötte på en arg taxi förare när jag var ute och cyklade. Taxin hade både hajtänder, vägmärke väjningsplikt, med tilläggstavla “cyklar ifrån båda håll”, ändå så menade taxin att cyklar alltid hade väjningsplikt, oavsett skyltning.

Christian Gillinger
Gäst

Ett av skälen till att många motorfordonsförare tror att cyklister alltid har väjningsplikt är att det ofta framförs så i till exempel tidningsartiklar. Ofta med ett “cyklister har nästan alltid väjningsplikt”. Tex skrev Gbgs kommun att cyklister alltid ska lämna företräde i korsningar:

https://www.cyklistbloggen.se/2013/08/galler-inte-hogerregeln-cyklister/

cykelbloggar
Gäst

Cyklistbloggen: Cykelfält eller vägren? http://t.co/tWPP8slZUh @Cyklistbloggen

GabGjerswold
Gäst

Detta är så galet. Tanken verkar god men resultatet….
http://t.co/BekJnPFrad

AlvinLindstam
Gäst
Hela min konversation med Trafikkontoret följer nedan, för den som är intresserad. De är långsamma på att svara, så jag har inte fått de kompletterande svar jag velat ha än. ———————- Från mig till trafikkontoret@stockholm.se, 17 nov: ———————- Hej Jag skickade in en felanmälan via http://www.stockholm.se/felanmalan men fick automatiskt svar att jag inte kunde få återkoppling (det måste för övrigt verkligen åtgärdas, om ni vill att folk ska felanmäla måste de ha möjlighet till information om hur ärendet hanterats). Jag vill ha information själv, så jag skickar hit i stället. Det har nyligen målats cykelfält på Odengatan, åtminstone tror jag de ska kallas cykelfält i och med att det är målade körbanor på gatan med cykelsymboler. Fälten har dock (i alla fall på sträckan mellan Sveavägen och Odenplan) målats med en heldragen linje och inte med den korrekta linjer för cykelfält (M5). “En cykelfältslinje kan dock inte vara heldragen.” – 4 kap 5 § Vägmärkesförordningen Bild på fältet jag avser finns här: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151716382500740&set=gm.643667712350321&type=1 Är de nymålade fälten med heldragna linjer cykelfält? Om ja, varför har de heldragna linjer? Är det lagligt med hänsyn till Vägmärkesförordningen? Om nej, vad är det för någonting? Cykelbana? Något annat? Har jag som cyklist rätt… Läs mer »
Christian Gillinger
Gäst

Hör gärna av dig om du får fortsatt svar!

AlvinLindstam
Gäst
Nu kom svaret: Hej! Ja, det stämmer som du skriver om fordon som ska använda vägrenen. Ja. Vi förstår att det kan bli en viss otydlighet när cykelsymboler målas i vägrenen som ju får användas av andra. Men cykelsymbolerna har ingen juridisk betydelse utan är till som information till trafikanterna. Det är ett försök att freda cyklister från parkerade bilar, andra fordon som inte får köra i vägrenen etc. Vi har bedömt att fördelarna med lösningen överväger nackdelarna. Det går inte att kombinera ett stoppförbud med en påbjuden cykelbana – båda innebär att man inte får stanna – vilket gör att det inte går att övervaka för parkeringsvakterna. Längs Odengatan finns ett behov av angöring till entréer och verksamheter vilket gör att det finns risk att fordon olovligen stannar. För att minska antalet överträdelser när markeringen i gatan inte syns under vintern valde vi att använda stoppförbudsskyltar som förhoppningsvis ökar efterlevnaden. Det här är som vi skrivit till dig ett försök och vi provar på att använda lösningar som vi inte testat tidigare. Vi kommer att följa upp hur det fungerar och göra eventuella justeringar under hand. Då blir dina synpunkter viktiga för oss. På Strömbron ska det vara en… Läs mer »
Richard
Gäst

“cykelsymbolerna har ingen juridisk betydelse utan är till som information till trafikanterna”

Det är beklagligt att bilister nu får lära sig att det är ok att stanna exakt över ett målat cykelmärke. Respekten för riktiga cykelfält / cykelbanor kommer tyvärr knappast att öka med denna nya variant, snarare tvärtom.

Det här är inget annat än tjänstefel. Trafikregler ska vara tydliga, konsekventa och rikstäckande. Det är mycket oroande när enskilda tjänstemän försöker komma på “kreativa lösningar”. Så det finns inte fastigheter och portar på andra gator? Är Odengatan så speciell att det krävs hittepå-lösningar? Skulle inte tro det!

AlvinLindstam
Gäst
Erik Johansson
Gäst

För att undvika att köra på en trottoarkant så brukar jag cykla någon meter på trottoaren (alltså höger från Bellmansgatan till Hornsgatan). Det är bara här jag cyklar på trottoaren i hela staden.

Christian Gillinger
Gäst

Då kan jag komplettera med Oxenstiernsgatan, Skeppsbron och Strömbron. Alla har vägrenspartier.

JosephTR
Gäst

Ur den nya trafikförordningen

§1:

Den som önskar framföra en cykel skall i varje situation känna oro för att bli påkörd av ett motorfordon och skall aldrig vara säker på om cykeln de framför eller bilen som försöker köra sönder den är det fordon som har väjningsplikt i en given odefinierad situation.

§2: Den som önskar framföra en cykel skall i varje given trafiksituation alltid ha hela trafikförordningen tillgänglig så att de omedelbart skall veta vilka deras skyldigheter är och hur de skall undvika att vara i vägen för andra trafikanter, motrdrivna fordon samt gångtrafikanter.

§3: den som trots dessa förordningar ändå envisas med att framföra en cykel skall omedelbart sluta med detta.

Jonas_Ryberg
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Cykelinfran är en jävla lekstuga. http://t.co/6YQ3DCGMZV #cykla

Cyklistbloggen
Gäst

Cykelinfran är en jävla lekstuga. http://t.co/6YQ3DCGMZV #cykla

Johan Malmros
Gäst

Ytterst förvirrande. En fundering; dessa cykelfält eller cykelbanor som tydligen är väggrenar, finns det blå skyltarna med cyklar på, eller är det bara markering i vägen. Är det skyltningen som avgör om det är en cykelbana?

Robert Andersson
Gäst

Målningar med cykel i gatan är en rekommendation att cyklar bör cykla där. Det är inget måste eller förbud för andra.

Om fältet är längst till höger, så måste cyklar förar där. Undantaget omkörning alt väntande vänstersväng i nästa korsning.

snackarverkstad
Gäst

@Cyklistbloggen @perankersjo kanske vet mer?

wpDiscuz