Gäller inte högerregeln cyklister?

| 87 kommentarer

Nu är jag osäker. Jag har alltid utgått från att cyklister omfattas av högerregeln när man cyklar i blandtrafik. Men en pamflett från Göteborgs kommun och en rad ur en GP-artikel gör mig osäker. Kommunen skriver i sin PDF “Goda råd till dig som cyklar” både det klassiska förnumstiga rådet att:

Cykeln är ett fordon. Den omfattas av trafiklagstiftningen.

Men också att:

Lämna företräde till andra trafikanter när du kommer fram till en väg eller gatukorsning, om inget annat sägs.

GP.se skriver i linje med det att:

Cyklister ska lämna företräde till andra trafikanter vid gatukorsningar om inget annat sägs.

Vad gäller? I mitt huvud gäller högerregeln när man cyklar i blandtrafik och när man cyklar i cykelfält (som räknas som vilken fil som helst enligt Transportstyrelsen). Andra regler gäller om man kommer från cykelbana.

Vem har rätt?

EDIT: Södermalmspolisen svarar:

Så för att få klarhet har jag skrivit till Transportstyrelsen. Återkommer.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

87 Kommentarer på "Gäller inte högerregeln cyklister?"

Låt mig veta när
avatar
trackback

[…] ni i somras då Göteborgsposten och Trafikkontoret i Göteborg fick det till att cyklister *alltid* har väjningsplikt när de kommer fram till […]

Pär N
Gäst

Så vitt jag kan se har Göteborgs kommun nu plockat bort länken till pamfletten “Goda råd till dig som cyklar”. Man hänvisar i stället till Transportstyrelsens webbplats och Trafikförordningen 1998:1276.

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.090ff615-c219-4a4c-a98d-f9f690ea1e64

Som traditionen bjuder drar de fortfarande cyklande och gående över samma kam under rubriken “Trafikregler även för cykel”.

Jakob Hammarbäck
Gäst

jag kollade inte alla länkarna, slarvigt av mig.
Jag känner nästan illustratören på NT, så kan vi presentera förslag på förbättringar så kan jag skicka det vidare. Vilka fler situationer borde tas upp?

AndreasD
Gäst

Utan att ha detaljstuderat alla länkar etc så tycker jag det är svårt att förstå vad som är vad i synnerhet när man har parallella banor – c-bana och bilväg – och bilvägen skall angöra höger från parallell bilväg eller bil skall ut från den rätvinkligt angörande bilväg ut på parallell bilväg. Vad gäller då – i vilka situationer? Sockerbitar, trekanter, ingen märkning alls, trekantsmärke innan cykelbanan, trekantsmärke efter cbanan men innan bilvägen??? Detta är skitkrångligt och det är bara vi cykelnördar som diskuterar detta – fråga en bilist som inte cyklar och han har inte ens en susning om att det finns så många olika specialfall.

Jakob Hammarbäck
Gäst

Har du sett denna infografik från Norrköping? Återkom om du hittar fel i den.

http://www.nt.se/img/2013/5/14/8555763.pdf

Franz
Gäst

“Upphöjningar innebär inga särskilda regler.” Vad menar dom?

Räknas även upphöjningar som cykelöverfart eller är det en vanlig vägkorsning?

Rolf Broberg
Gäst

Upphöjning: Här är det inte en cykelöverfart. Den har inga sockerbitar målade i gatan. Det är en obruten cykelbana. TF 3 kap 6 § 3 st säger: “Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den”.

Dock hittar jag i hastigheten ingen lagtext som säger att den som korsar bana för annan trafik alltid måste lämna den företräde. Det förbryllar mig. Har jag missat något?

(Jag ser att Anders Norén berör ungefär samma sak)

Anders Norén
Gäst

3 kap 58 och 59 §.

Problemet är inte lagen, den är tydlig. Problemet är exakt vad som räknas som cykelbana/gångbana/trottoar i en korsningssituation och vad som inte gör det. Om cykelöverfartsmärkningen saknas är det ingen cykelöverfart, men var går gränsen mellan en upphöjd cykelpassage och en cykelbana? SKL, Malmö och Örebro resonerar som så att om cykelbanan fortsätter utan avbrott i form av annan markbeläggning, kantstenar eller liknande så är det en cykelbana, och då är det trafiken på den korsande gatan som måste lämna företräde.

Det är för att undanröja alla tvivel som Transportstyrelsen har efterlyst ett särskilt vägmärke för sådana korsningar.

Rolf Broberg
Gäst

Jag tittar i både Trafikförordningen och Förordning om vägtrafikdefinitioner. Begreppet cykelpassage finns inte, inte heller passage, förutom i uttrycket “lämna fri passage”. För cyklar skiljer lagen bara mellan cykelbana, cykelfält och cykelöverfart. Problemet är förstås att en yta teoretiskt sett kan vara avsedd för flera trafikslag fast de ska färdas åt olika håll, lite som järnvägskorsning utan att man ger det ett namn och en regel. Så kan då även en ren, obruten cykelbana över en bruten körbana ändå anses vara något annat och odefinierat just där? Är det vad du menar med “passage”?

http://www.trafikprojekt.se/ finns bilder på 16 olika interaktionsplatser mellan cykel- och biltrafik med analys och klassificering. Intressant tycker jag. Där framgår hur förvirrat läget verkar vara idag.

När jag gick handledarkurs för min sons övningskörning visade trafikskolan en bild på en upphöjd, obruten cykelbana över körbanan och hävdade med bestämdhet att det var en cykelbana och att andra har väjningsplikt.

Anders Norén
Gäst

En cykelpassage (eller gångpassage) är inte reglerad i lag, det är bara benämningen på en plats som är iordningställd för att korsa gatan men som inte är definierad som cykelöverfart eller cykelbana (resp. övergångsställe). Definitionen av cykelöverfart är glasklar i lagstiftningen, däremot är definitionen av cykelbana inte alls glasklar.

Rolf Broberg
Gäst

Eftersom bilden tar upp omkörning och parkering vid cykelöverfart, så tycker jag att den även borde nämna TF 3 kap 62 § om att man måste planera sin körning så att man inte tvingas stanna mitt på övergångsställen och cykelöverfarter.

Fordon som uppenbart gör fel i figuren kan göra röda (den omkörande bilen och en bil på cykelöverfarten enl mitt förslag)

Erik Johansson
Gäst

Omkörning av cyklister/mopeder/MC är väl också förbjuden. Jag hatar att bli omkörd innan ett övergångsställe. Vilket iofs är intressant för det är just då när alla står stilla om det är lättast att köra om som cyklist.

Anders Norén
Gäst

Den saknar situationen där biltrafiken korsar en cykelbana (finns på många ställen i Malmö och Örebro och här och var i övrigt och nämns också i senaste upplagorna av Körkortsboken). Strängt tolkat så visar situationen “Upphöjning” en sådan plats såsom korsningen är framställd i grafiken. Skälet till att grafiken, som är baserad på journalistens kontakt med Transportstyrelsen, utelämnar sådana korsningar är antagligen att Transportstyrelsen vill ha ett särskilt vägmärke och särskilda utformningskrav för korsningarna och därför tills vidare ligger lågt med att gå ut med att strikt väjningsplikt råder för all annan trafik som korsar en cykelbana.

Christian Gillinger
Gäst

Yes, den är till och med länkad i texten! Men den handlar om cyklister från cykelbana i förhållande till biltrafiken, inte cyklister som cyklar i blandtrafik.

tiinasarlin
Gäst

@Cyklistbloggen Högerregeln gäller när cyklisten kommer från vänster. Annars får cyklisten väja ändå.

pedal
Gäst

Jag passar på med en annan lagfråga jag klurat på lite: finns någon praxis (prejudikat) för när man kan cykla på bilväg trots att cykelbana finns intill? Jag funderar på hur formuleringarna här http://www.ntf.se/konsument/fraga3637.asp?katid=22 om “särskild försiktighet” och “lämpligare med hänsyn till färdmålets läge” ska tolkas i praktiken. Jag cyklar ibland för att handla mat i flera korgar, med hyfsat tung last och på en cykelban som inte är anpassad för att forsla saker på cykel. Det är återkommande håligheter, gropar, kanter och vattenavrinningsrännor. Väglaget på den stora vägen intill är mycket bättre skött med klart färre ojämnheter. Det känns lämpligare för mig att använda det för ändamålet bästa väglaget. Men vad säger lagen i praktiken här?

Robert Andersson
Gäst

Domstolarna har gjort bedömningen att man ej kan välja körbanan i de situationerna. Men en del poliser säger att de kommer att använda möjligheten till att ge rapporteftergift istället för ordningsbot.
Men det kan man ej se som en tillåtelse, om en enskild polisman bestämmer sig för att skriva boten, så kommer man garanterat att dömas. Om man inte har ett bra försvar, främst att man ska till en fastighet där cykelbanan ej ansluter. Ex. en fastighet i högersida, och cykelbana på vänstersida vägen.
(Domstolarna har inte den möjligheten att bortse ifrån brottet, som poliserna har).

Budet
Gäst

Jag tror detta är en ickefråga! Annars skulle väl varenda träningsgrupp (cykel) bli bötfälda så fort de ger sig ut och tränar. Det är ju inte rimligt att man ska behöva cykla in på en cykelbana så fort det dyker upp en för att i nästa stund, när cykelbanan tar slut, köra ut på vägen igen. Dessutom är 30 cyklister under träning en fara för alla ev gångtrafikanter etc på C-banan. Personligen cyklar jag flera ggr per dag bredvid befintlig C-bana på väg till jobbet av det skälet att vägen är bättre än C-banan eller jag slipper långsammare cyklister. Har under 15 års cyklande aldrig hört att det skulle vara något problem i praktiken utan det är möjligtvis en akademisk frågeställning.

Robert Andersson
Gäst

Jag tror man klarar sig ganska bra undan böter, då poliserna inte brukar bry sig. Mest troligt är det att det blir åtal om blir en olycka. Ex, en träningscyklist i lund som blev påkörd. Bilföraren dömdes för vårdlöshet i trafik, då det bedömdes att han borde ha sett cyklisten. Cyklisten dömdes för att ha valt fel väg.

Budet
Gäst

Jotack, den där historien känner jag till och det är en skam för rättsamhället och inget jag eller alla tusentals träningcyklister, tänker rätta oss efter. Kalla det civil olydnad eller vad ni vill men jag tänker fortsätta cykla på vägar trots att det finns cykelbanor bredvid. Om jag till äventyrs åker fast så kommer jag se till att detta uppmärksammas i media. På sikt måste dessa cykelfientliga lagar skrivas om till förmån för cyklisterna och till nackdel för bilisterna. Varför? Alla säger att cykeln är framtiden och att bilen hör till historien. Missförstå mig rätt, bilen måste finnas, jag har själv bil men dess dominans i statstrafiken måste minskas till förmån för cykeln. Skälen är många, miljön, hälsan, trängseln osv.

AndreasD
Gäst

Jag har själv varit i kontakt med lagens arm (polisen) om detta. De var explicita med att det inte var beskaffenheten på cykelbanan som kunde ge undantag. Dvs. att det är grus, håligheter etc. måste man som cyklist leva med på en C-bana. På min bild som jag använde där cykelbanan var som en lutande skridskobana med blankis och vägen parallellt var snustorr så menade de att om det kommer en “nitisk” polis så kan man få böter. Domstol skulle utreda om det var rimligt i det fallet. Polisen ger alltså inte underlåtelse. Jag tycker lagen är knäpp. De flesta vill ju använda cykelbanor men när de är i så dålig kondition så borde man få använda bilvägen – det är ren Darwinism.

Vad avser “lämpligare med hänsyn till färdmålets läge” skulle jag säga att du får använda vägen om du skall svänga vänster men cykelbanan inte har en “vänstersvängningspunkt”. Då får du cykla på vägen under en kortare sträcka. Jag ser den formuleringen som endast geografisk och endast under mycket korta sträckor. Men jag kan ha fel…

pedal
Gäst

Tack för informativt svar! Är lagen så får jag godta det. Tills den ändras vill säga! Men knäppt var ordet. Synd också, för jag såg annars en liten möjlighet till laglig obstruktion som medel för att puffa på för upprustning av cykelbanor genom att cykla på vägen på de ställen där cykelbanan är i uselt skick.

Dmitri F.
Gäst

Det största problemet med lagen om vart man ska cykla är inte poliserna eller domstolen, utan bil- och bussförare som får för sig att lära dig en läxa för att du inte följer lagen och håller dig till cykelbanan. Jag har tyvärr ofta råkat ut för det, framför allt i innerstaden.

Tyvärr tror jag dock att attityden förblir densamma även om lagen ändras, men jag tycker fortfarande att lagen borde ändras, om inte annat så att man får skydd ifall man råkar hamna i en kollision med ett motorfordon.

AndreasD
Gäst

Dmitri – du har helt rätt. Jag tror i mitt fall med isbanan som var cykelbana att ingen polis hade givit mig en bot i verkliga livet när de ser det aktuella läget. Dock är det bekymmersamt när det blir mer “gråa” situationer, exvis dåligt plogat men “farbart i 10 km/h”. Det jag är mest rädd för är de bilister som skall uppfostra dig med två ton metall – det gör mig skräckslagen att veta att deras förnumstighet kan rendera min död.

Ms_Xx
Gäst

Är det inte lite typiskt att ingen, trots att cykeln “är ett fordon precis som bil och en cyklist ska följa lagen”, vet vad som egentligen gäller när man cyklar? Ens i ett så enkelt fall som högerregeln.

Känns lite symptomatiskt för hela situationen (med en ibland omöjlig trafikmiljö för oss som cyklar).

Ett väldigt tydligt tecken på att det är dags för en större förändring i alla fall.

Robert Andersson
Gäst

När man läser insändarna i tidningen, så brukar det ofta stå “Cyklister ska använda trottoar!” eller liknande.
Det är förstås ej bättre när kommunerna, hittar på egna regler om att cyklister alltid har väjningsplikt. Tror jag har sett den informationen både hos Göteborgs stad samt Växjö kommun.

Ms_Xx
Gäst

“Varför cyklar du inte på övergångsstället för?” var det en bilist som skrek åt mig när jag gjorde en vanlig vänstersväng från en cykelbox i Stockholms innerstad för ett tag sen… och otaliga är de arga blickar man har fått när man cyklat om bilar på vänster sida om stillastående bilköer… bilisterna och fotgängarna behöver utbildas om vad som gäller!

Fredrik Jönsson
Gäst

Nu läste jag PDF:en också. Den verkar skriven av någon som inte känner till reglerna ordentligt helt enkelt. Dessutom roligt syftningsfel så att man inte har väjningsplikt mot gående på gångbana. Och oklart varför man har rekommendationer för gående i en broschyr titulerad “till dig som cyklar”.

Pär N
Gäst

Framtagen av Trafikkontoret och cykelpolisen…

Rolf Broberg
Gäst

I fallet cykelbana korsar cykelbana slår lagen lite knut på sig själv. Det är definitionen av “väg” som rör till det. Men jag har fått svar från Transportstyrelsen som säger att högerregeln gäller i cykelkorsningar. Hela storyn finns på http://trafikistan.se/hogerregel-pa-cykelbanor/

Fredrik Jönsson
Gäst

Notera att YB Södermalm talar om “cykelmiljö” med vilket jag förmodar att de menar på separerad cykelbana. TF säger dock inte att högerregeln särskilt gäller körbana utan “väg” och fordon i allmänhet vilket borde innefatta cykelbanor om det inte är så att cykelbanor som inte går längs körbanor inte längre skulle klassas som väg. Men då skulle det vara väldigt mycket regler som inte gäller.

Det är lustigt att de talar om “biltrafikmiljö” och “cykelmiljö” som om det vore två olika parallella universa som inte möts. Jag vet inte om de med “biltrafik” menar “blandtrafik”.

Robert Andersson
Gäst

Som jag har förstått det, så gäller högerregeln vid samtliga vägkorsningar (dock ej på huvudleder, om det finns vägmärken om att korsande trafik har väjningsplikt. Samt utfart ifrån fastighet, terräng, cykelbana, gångfartsområde/gågata, parkeringsplats.)
Således så bör högerregeln gälla i en korsning mellan två cykelbanor. Men inte om man åker på en annan väg än cykelbana och det kommer en cykelbana ifrån höger.
Det bör hur som helst ej spela någon roll om vilken fordonstyp som är trafikanten. (Förutom vissa undantag, framförallt ytryckningsfordon som begär fri väg).

Magnus_K
Gäst

@YB_Sodermalm @Cyklistbloggen @IGchefen hur förväntas då gemene man ha koll på rättsläget?

Nils Weinander
Gäst

Har alltid trott att högerregeln gäller cyklister också, men bilisterna är synnerligen inkonsekventa här, tycks fördela sig ungefär som:

* 70% anser att högerregelen INTE gäller cyklar
* 20% följer högerregeln oavsett trafikslag
* 10% lämnar företräde för cyklister från bägge håll för att vara sjyssta

Dmitri F.
Gäst

Jag känner faktiskt att det är väldigt likt hur man blir behandlad vad gäller korsnigar och högerregeln, oavsett om man kör bil eller cykel – i stan iaf.

Personbilsförare följer oftast den oskrivna “större väg” regeln eller att den som svänger ska vänta. Yrkesförare försöker (och större fordon lyckas alltid) nitiskt hävda högerregeln, dock inte lokala taxiförare.

Kanske är det lite lättare att hävda sin rätt i en bil, men det kompenseras av att många lämnar företräde för cyklar oavsett riktning.

Nils Weinander
Gäst

Kan nog vara så, jag kör inte bil så jag har bara cyklistens perspektiv.

Dmitri F.
Gäst

Precis som i bilen som på cykeln handlar det ofta om att visa framfötterna och trampa/köra på. Har kört bil i stan i några år och jag märker inte större skillnad just på den punkten.

W1F1
Gäst

Varifrån kommer den där fördelningen? Är det en kvalificerad gissning?

Nils Weinander
Gäst

Grovt överslag enligt egen erfarenhet från 20+ års cyklande i centrala Stockholm.

Fredrik Jönsson
Gäst

Sticker man ut näsan och propsar lite sjunker de 70% en del, men det är många som försöker skrämma sig till rätt till väg med hjälp av fordonet. Det gäller för all del även många cyklister gentemot fotgängare.

Nils Weinander
Gäst

I den kalkylen får man också lägga in vad det är för bilmärke 🙂 Audi och BMW är enligt min erfarenhet kraftigt överrepresenterade när det gäller att inte respektera cyklisters rättigheter (högerregeln, cykelbox vid korsningar, prejning vid bilens högersväng).

Fredrik Jönsson
Gäst

Heh, i korsningen Norrlandsgatan-Hamngatan idag fick jag tränga mig fram och stå mitt emellan två bilar som stod i boxen. En BMW och en Lexus.

Racern
Gäst

ha, ha kul att retas med de där snobbbilsägarna ibland, förra veckan gav jag fingret åt en porsche när jag svängde ner till Pampas Marina eftersom han tuttat på mig utan anledning. Döm om min förvåning när han tvärnitar, backar och vänder mitt på vägen trots andra bilar och kommer efter mig skrikande (kanske en kriminell tänkte jag, bäst att sticka innan man blir skjuten). Jag svänger ner på cykelbanan, han följer efter på vägen bredvid, jag tvärnitar, vänder och cyklar åt andra hållet, han måste fortsätta en bit för att vända igen vilket inte går så snabbt trots en halvmiljonsporsche….jag cyklar lugnt vidare bland de andra cyklisterna ner mot Pampas Marina. Så kollrar man bort en patetiskt snobbilsägare. Varför? Helt enkelt därför att cykeln är outstanding i manövrerbarhet. Kul var det i alla fall, hoppas du patetiska snobbilsägare läser detta!

Dmitri F.
Gäst

Och om det är Taxi eller annat yrkesfordon 😛

Hög Kandens
Gäst

Idag tutade en taxi-schaffis på mig vid Pampas för att jag cyklade på nämnda väg. Löjligt, jag pressade upp mig i 48 km/t och höll jäm fart med honom tills jag svängde av. Man kan fråga sig vad han ville åstadkomma? MItt förakt fick han i alla fall

Dmitri F.
Gäst

Synd att det ska behöva vara så.

Pär N
Gäst

Jag har bett Thomas Åsenlöf förtydliga via en kommentar på hans blogg.

http://cykelogi.com/

Pär N
Gäst

Och nu har Thomas Åsenlöf svarat:

“I grunden så gäller högerregeln. Men för att överleva i trafiken som
cyklist så måste man vara försiktig. Men glöm inte att då du som cyklist korsar en väg så måste du lämna alla företräde. Under vissa
förutsättningar så måste andra trafikanter lämna dig som cyklist
företräde, bland annat om de svänger och korsar din vägbana. Många cyklister tror att de har företräde bara för att i gatan är det utmärkt med cykelöverfart. min omtanke om cyklister gör att jag rekommenderar att lämna andra företräde om jag ej kan passera på ett trafiksäkert sätt.”

jwolfers
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Gäller inte högerregeln cyklister? http://t.co/73FX1kBVzK #cykla

Emma Wahlberg
Gäst

På trafikskolan när jag tog körkort fick jag lära mig att högerregeln gäller även för cyklister om det inte är på cykelöverfart. Sen jag tog körkort har jag börjat använda högerregeln när jag cyklar och märkt att samspelet med bilister fungerar MYCKET bättre. Andra cyklister hävdar dock alltid sitt företräde… :-/

Robert Andersson
Gäst

Ett problem är dock att det är lätt hänt att fordonet bakom enbart ser att fordonet framför saktar ned, och gör olagliga omkörningar (innan korsning/övergångställen).
Många missar att kolla varför man saktar ned, speciellt om det är personbil eller cykel bakom cykel.
Men då det lösas genom att man försöker att stanna så brett som möjligt för att omöjligagöra omkörning. Även om det är förbjudet. Men det är nog värt det, speciellt om man stannar vid ett övergångställen, där gör många omkörningar utan att kolla efter.

Dmitri F.
Gäst

Jag har märkt att många cyklister inte förstår att de har smala fordon. Om jag svänger in på en bilväg och en annan cyklist cyklar redan på den vägen i samma riktning som jag ska svänga in, är det många som stannar för att släppa förbi mig oavsett regler, vilket egentligen är rätt dumt eftersom 3-4 cyklar får plats i bredd på vägen.
Skulle alla cyklister i en cykeltät stad som t.ex Amsterdam eller Köpenhamn alltid stanna för att lämna företräde för andra cyklister skulle ingen komma någonvart. Man ser till att utnyttja vägens bredd och cykelns smala profil.

Repetera efter mig: cykel är inte bil.

Robert Andersson
Gäst

Ett problem är förstås att man enbart får cykla fler i bredd om det inte är olägligt för övrig trafik. Men som tur är så finns det inget straff, så Polisen kan inte bestämma sig för att bötfälla på plats 🙂

Dmitri F.
Gäst

Jo fast nu menar jag inte att man ska cykla i bredd hela tiden, utan att man använder vägens bredd under själva manövern, och sen lägger sig efter varandra. Olika cyklister har ju olika hastighet så det är sannolikt att antingen den svängande eller den som redan befinner sig på vägen kommer vara snabbare och då kan man helt enkelt lägga sig bakom eller framför vederbörande.

Sen förespråkar jag alltid parcyklande så länge det finns omkörningsutrymme, både på cykelbanor och bilvägar.
På mindre gator i innerstaden finns det nästan alltid utrymme för minst 2 cyklar i bredd och tillräckligt med plats för en bil att köra om. Särskilt om det är en gata som är bred eller dubbelriktad, även på tvåfiliga vägar tycker jag det är ok – bilisten måste ändå byta fil för att köra om en ensam cyklist, så då kan man lika gärna at upp hela filen om man är två eller tre.
Alldeles för många cyklister vågar inte eller tror att det är olagligt, synd.

Budet
Gäst

Parcykling på cykelbanor? Tranebergsbron? Västerbron? Nejtack, det räcker med alla som ger sig på omkörningar utan att se sig om. Det handlar om respekt, man ligger till höger om man är långsammare, precis som i tvåfiliga leder när det gäller bilar.

Dmitri F.
Gäst
Cykel är inte bil är min mantra. Visst, som det ser ut i Stockholm idag får man utöva lite eget omdöme vad gäller parcykling i rusningstid, men som jag har sagt tidigare så tror jag att farten på pendlingen i innerstaden kan inte förbli hög i takt med att antalet cyklister ökar. Sen vad gäller omkörningar, visst borde man se sig för innan man börjar en omkörning, men att tro att bara för att man är snabbare så har man rätt till “vänsterfilen”, är skitsnack. Det finns alldeles för många olika hastigheter på cykel för att det ska fungera att dela ut cyklister i filer. Hela konceptet med snabbfiler kan aldrig fungera i cykelsammanhang tror jag (och det stöds även av hur snabbcykelvägarna ser ut i både Köpenhamn och Nederländerna – det finns inga “filer”). Även snabba cyklister blir trötta. Om jag tar mig själv som exempel – även när jag är som tröttast, brukar jag köra om de flesta normalcyklister i stan, men det betyder inte att jag kan sätta mig i “vänsterfilen” för det. Det är inte som i bilen att man kan sätta ner foten på 50km/h och hålla det. Hastigheterna varierar enormt beroende på cykeltyp, underlag,… Läs mer »
Budet
Gäst
Rätt och rätt, för mig är det självklart att långsamma cyklister ska hålla till höger. Det gäller förövrigt gångtrafikanterna också. Jag gör det själv trots att jag ytterst sällan blir omcyklad, t ex över Västerbron idag vid 08.30-tiden. Så fort jag cyklat om någon eller några så går jag åt sidan, det kan ju till äventyrs komma någon bakom mig som är starkare och vill om och då släpper jag så gärna förbi hen. Så funkar det i alla andra sammanhang, t ex Lidingöloppet, Vasaloppet, Vättern osv och man blir uppmanad av arrangörerna att hålla till höger, så varför skulle inte det fungera på cykelbanorna? Förresten, varför ska man ens tänka tanken att köra om en annan cyklist, när man knappt orkar hålla styrfart? Ligga kvar i högerfilen om du inte klarar en snabb omkörning! Du ger samtidigt ingen bra förklaring till varför man inte ska hålla till höger? Det är ju bara något slags flummigt tyckande. Tro mig, jag ger mig ofta ut bland bilarna, där funkar min fart och bilarna är mer förutsägbara än vingliga skeppshultscyklister. Tycker du förresten att man ska ligga dubbelt t ex på Liljeholmsbron där det är GC-bana, dessutom med mötande cykelbana? Nej, allt… Läs mer »
E
Gäst

Om det ändå vore så väl att alla, långsamma som snabba, förstod att hålla till höger i normalfallet och göra korta snabba omkörningar till vänster. Trots att de vistas på cykelbanorna säkert varje dag har de ännu inte insett att de aldrig är ensamma i trafiken.

Dmitri F.
Gäst

Det finns någon slags mentalitet att cykling är bilism i miniatyr. Basta.
Hela poängen med cykling är att det är ENKELT. Hoppa på en cykel och kör, oavsett om du är 8 eller 80. Körkort eller inte. Synskakad eller örnsyn. Just do it!
Cykling ska vara enkelt, roligt och avslappnande. Som tur är så är majoriteten av cyklisterna med på noterna och regelfaschister är i längden en minoritet i cykelsammanhang.

Om det verkligen är så otroligt viktigt att kunna köra fort så finns det faktiskt motorcyklar som är rätt snabba att ta sig fram på och inte är så fasligt dyra. Finns även moped som är ännu billigare och inte tvingat att använda cykelbanan inne i stan. Kör hårt!

E
Gäst

Cykling är enkelt. Men är du på cykelbana så är du i trafiken. Trafiken fungerar bäst om alla följer samma regler (som förhoppningsvis är schyssta).

Inte måste man väl vingla långsamt över hela vägen för att mysa på sin cykel. Om det är så måste man väl inte heller göra det på huvudleder under rusningstid. Det är väl inte så mycket svårare eller mindre mysigt att bara hålla till höger? Håller man sig till höger så slipper man bry sig om bakomvarande raketer. Då ligger allt ansvar på omköraren (som förhoppningsvis vet att göra en säker omkörning). Cykla hur långsamt du vill, men håll då till höger. Personligen ser jag det som en lika självklar civiliserad respektfull och logiskt sund regel som att man släpper ut de som ska ut, gärna håller upp dörren, innan man själv går in. När jag slöcyklar gör jag det till höger, när jag ska fram snabbt, gör jag som Budet (håller normalt till höger och gör korta snabba omkörningar till vänster när det finns plats).

Dmitri F.
Gäst

Självklart ska man vara schysst och det finns en del normer i samhället för det, bland annat att man håller till höger. Men det finns också alldeles för mycket ordningsfetishism i diskussionen som jag anser passar lika lite för cykling som för gång.

Den åsikten är tyvärr kontroversiell i Stockholm. Här anser många t.ex att gående eller cyklister med hörlurar eller som tittar ner i mobilen är värre än Nazis och borde inte få rättigheten att vistas ute bland “riktigt folk”, etc, etc.

Cykling kanske inte kan vara lika avslappnat som gång, men det är min åsikt att cykling borde få vara enkelt och avslappnat. Mycket närmare gång än “bilcyklisterna” anser.

Jag menar inte att man ska vingla omkring som en idiot med flit, men det kommer alltid finnas cyklister som inte har koll på reglerna eller nya i stan eller är turister eller är fulla eller ska skicka sms, etc. Det är effekten av en hälsosam cykelkultur där cykeln är som ett par gamla flip flops som man har på sig utan att tänka på det.

16 miljoner holländare kan inte ha fel – slappna av och cykla lugnt.

http://www.flickr.com/photos/mindcaster-ezzolicious/6316942306/

Dmitri F.
Gäst

Vad gäller att inte hålla till höger så har jag aldrig sagt att man inte ska hålla till höger. Man får självklart hålla till höger men när det är fullt i cykelbanorna så räcker det inte med att hålla till höger, när det är fullpackat i cykelbanorna finns det inte plats för alla att hålla till höger så att några snabba cyklister ska köra om.

E
Gäst

Klart. I rusning får alla ta skit. Hade inte en fil blivit två hade Christian fått vänta minst 6 rödljusintervall vid slussen igår. 🙂 Ingen ska ha gräddfiler, men inte heller ska en cyklist sätta farten för alla andra.

Dmitri F.
Gäst
Nyckelordet är Vasaloppet (et.al.) – att cykla i Stockholm är inte Vasaloppet. Inte längre iaf. Att du har cyklat i 11 år ska du ha eloge för, men nu är det många fler som vill cykla och om du inte gillar det så borde du lobba staden för att ta bort cykelbanor och cykelfält eftersom dessa drar till sig vardagscyklister som inte ser jobbpendlingen som ett race. Och ja, även när jag cyklar på Lidingöbron med en kompis så cyklar vi alltid bredvid varandra så långt det går utan att störa mötande trafik. Om jag cyklar med någon i Stockholm så cyklar jag så gott som alltid bredvid den personen eftersom jag föredrar att kunna hålla en konversation. Bilister får sitta bredvid varandra, varför ska jag då stirra på min polares rygg och hålla tyst i 20 minuter när det går alldeles utmärkt att cykla och prata? Och om någon vill cykla om så får den personen plinga om det saknas utrymme för omkörning, jag lämnar gärna fri väg då. När jag och min flickvän cyklade omkring i Köpenhamn och Amsterdam cyklade vi uteslutande alltid bredvid varandra, helt utan några som helst problem eller sura miner. När någon ville cykla… Läs mer »
Ms_Xx
Gäst

Själv blir jag bara sur när de ligger mitt ute i cykelbanan och segar på i slow motion även om det är helt tomt höger om den (cykelbanan), så att de lika gärna hade kunnat ligga till höger. Jag lägger mig alltid så långt åt höger jag vågar (dvs långt åt vänster när jag cyklar förbi parkerade bilar) för att underlätta för de som vill cykla om. Önskar att fler kunde tänka så. Det finns alltid både de som är snabbare och långsammare än en själv (i a f mig).

Dmitri F.
Gäst

Håller med, det finns många linjeseparerade “GC-banor” där inga gående går, och där borde separationslinjen användas som någon slags mittlinje – många cyklister gör redan detta.

Och jag tycker också att man borde hålla sig till höger oavsett hur snabbt man cyklar i så stor utsträckning som möjligt, även om man cyklar i par så borde paret hålla sig till höger 😉

Ms_Xx
Gäst

Jag tänkte mest på min dubbelriktade cykelbana på väg till/från jobbet, förbi Stadshuset och vidare till Slussen. Där är det ofta folk utan benmuskler som blockerar all möjlighet att hinna cykla om genom att ligga till vänster i cykelfältet (nära mitten av den dubbelriktade cykelbanan). Jag lägger mig alltid till höger om det går, med tanke på de bakom som kanske vill förbi. Önskar att de ovana cyklisterna också kunde göra det 🙂

Budet
Gäst

Den sträckan cyklade jag för några år sedan, men det funkade ju inte så jag gick över till bilvägen till vänster om cykelbanan, funkar med racer och lite tryck i pedalerna..

Dmitri F.
Gäst

Förstår din frustration, men den cykelbanan är på tok för smal för den mängd cyklister så det är inte så konstigt att det blir trångt. Och blir det för smalt så blir plötsligt varje litet misstag både irriterande och farligt. 🙁

Ms_Xx
Gäst

Ja, precis, det är på såna ställen som misstag eller brist på medvetenhet om andra cyklister/människor runt omkring en ger utslag i form av irritation/problem. Fick faktiskt be en tjej som knappt hade styrfart (på riktigt, jag trodde att hon var på väg att stanna flera gånger) om att få cykla förbi henne idag. Så ska det inte behöva vara, det måste gå att cykla om nånstans. Folk cyklar olika fort, det måste vi få göra.

Cyklade även förbi en olycka just där idag förresten, vid överfarten till Vasagatan på Tegelbacken. En cyklist som låg på bår. Han var vid medvetande men såg ganska medtagen ut, hoppas att det gick bra!

Ett exempel på när man trots att det är nyporjekterat/nyss ombyggt har underdimensionerat utrymmet så att det fortsätter att skapas konflikter/problem. Trist.

Erik Johansson
Gäst

Precis, samma sak med övergångsställen, det är bättre att hålla hastighet och köra långa omvägar på gatan än att stanna. Det är när bilar kommer in i bilden saker blir jobbiga, man måste oftare stanna då eftersom de tar upp så mycket av gaturummet.

Fast om jag tvärstannar för någon som tvekar vid ett övergångsställe så brukar bilarna också stanna.

Dmitri F.
Gäst

Övergångsställen är egentligen problematiska när cykeltrafik kommer in i bilden. Är cyklistflödet lågt, så blir väntetiden för den gående oftast längre om cyklisten skulle stanna än om cyklisten väljer att köra längre ut i körbanan så att den gående kan säkert börja gå över. Det funkar nog inte om det är många cyklar eller om det är en cykelbana, då förespråkar jag att man stannar eller hittar ett samspel.

Det är också något som man är bättre på i Amsterdam och Köpenhamn, där finns det något slags “samspel” där det inte alltid är nödvändigt att stanna inför fotgängare, och det är alla medvetna om, det blir alltid en lucka sooner och later, det blir nästan som en dans… i Stockholm är gående ofta rädda för cyklister och då blir samspelet dåligt… 🙁

Erik Johansson
Gäst

“i Stockholm är gående ofta rädda för cyklister och då blir samspelet dåligt… :-(”

Är kanske det intressanta? Det är jobbigare att väja för en rädd trafikant, och det blir en del tvärbromsar för mig när någon bestämmer sig för att släppa fram mig över ett övergångsställe.

Rolf Broberg
Gäst

Ja, det är fantastiskt vad samspel kan åstadkomma när bägge parter har lite vilja att nå dit.

Emma Wahlberg
Gäst

Jag vet inte, men… Jag har väl aldrig påstått det heller? Att cykel är bil?

Allt jag sa var att samspelet med bilar har blivit bättre när jag använder högerregeln, ett samspel som dock oftast saknas bland cyklister.

Dmitri F.
Gäst

Det var inte riktat mot dig, fast det kanske verkade som det, sorry. Har varit mycket snack om det där idag lite varstans… heh

Själv tycker jag faktiskt att samspelet med cyklister funkar för det mesta rätt bra, men då får man ta “kommandot” så att säga. Många känns ovana och lite rädda av sig, oförutsägbara på grund av någon slags stress…

Vad gäller högerregeln så körde jag bil i Stockholm i 4 år innan jag bytte till cykel, och jag följer exakt samma principer på cykeln som jag gjorde i bilen – dvs “sakta ner”, och sen den oskrivna “större gatan vinner” regeln… funkar rätt bra, oavsett trafikslag faktiskt.

Om något så tycker jag att Stockholms cyklister eftersträvar alldeles för stora marginaler. Vissa vill ha hela korsningen själva eller vågar inte köra på trots att det finns utrymme för alla att få plats. Där var man bättre på i Amsterdam – hjul mot hjul var inte ovanligt.

Budet
Gäst

Större gatan vinner-regeln…hmm men är det rätt? Trots att högerregeln gäller? OM en olycka är framme så kommer garanterat försäkringbolaget komma fram till att den som bröt mot högerregeln förlorar. Oavsett om hens gata var större! Men visst, jag gillar ju att använda lagar med sunt förnuft, t ex vissa rödljuskörningar som jag gör dagligen därför att det är sundare att bryta mot lagen än att följa den. T ex högersvängar där det är rött.

Dmitri F.
Gäst

Rätt? Självklart är det inte rätt enligt lagen, det är därför det heter “oskriven regel”.

Men i Stockholms innerstad är det ingen som följer eller hävdar högerregeln, förutom taxiförare alltid anser sig komma från höger ändå.

Det säger till och med Trafikverkets säkerhetsexpert: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/varldsledande-expert-bryt-mot-trafikreglerna-det.htm

Om en olycka inträffar så avgör inte alltid reglerna vem som är skyldig. Det finns också konceptet “anpassa sin körning”, något som kan mycket väl spela in i utredningen. Vid en oreglerad korsning måste alla anpassa farten och olyckor sker sällan om alla saktar in. Oreglerade korsningar ger ingen automatisk rätt att passera, precis som att om du kör på en huvudled och dundrar in i en bil som har börjat köra ut på huvudleden utan att bromsa (om det t.ex visar sig att du lätt hade kunnat undvika olyckan) kan du fortfarande bli vållande.

Men visst, då ska det verkligen fram duktiga utredare, något som nuförtiden är ovanligt.

Greijus
Gäst

@YB_Sodermalm @Cyklistbloggen @IGchefen störst går först verkar oftast gälla

Anders Norén
Gäst

Påståendet är felaktigt eftersom cykeln är ett fordon precis som bilen.

Vad de menar, men inte skriver ut, är att om man kommer från en cykelbana och ska ut på körbanan (för att cykla i blandtrafik eller korsa körbanan) så gäller väjningsplikt (TrF 3 kap. 21 §).

Eftersom svensk trafikplanering i 60 år har gått ut på att cyklister ska hålla sig borta från bilarnas körbanor så är påståendet i kommunens folder helt logiskt: en cyklist kan ju bara komma “fram till en väg eller gatukorsning” från en cykelbana, och då endast för att korsa vägen, eftersom cyklister aldrig ska cykla på gatan. Det har liksom aldrig fallit den som skrev in att cyklisten kan köra på en helt vanlig gata, som ett helt vanligt fordon.

Ännu ett exempel på att trafiklagstiftningen utgår ifrån att cyklister är fordonsförare, medan trafikplaneringen utgår ifrån att de är fotgängare.

Fredrik Jönsson
Gäst

Notera att väjningsplikt INTE gäller vid reglerad cykelöverfart (eller snarare, det är bilisten som ska väja eller snarare har samma skyldigheter mot cykel som mot gående), och det är TrF 3 kap. 60 § och 61 § det handlar om.

YB_Sodermalm
Gäst

@Cyklistbloggen @IGchefen Högerregeln torde gälla både i biltrafikmiljö som cykelmiljö. Dock mer en logisk uppfattning än en klarlagd tyvärr

cykelbloggar
Gäst

Cyklistbloggen: Gäller inte högerregeln cyklister? http://t.co/vFIl79faay @Cyklistbloggen

Cyklistbloggen
Gäst

Vad gäller @YB_Sodermalm och @IGchefen? http://t.co/5pVcCeFO7r

W1F1
Gäst

Högerregeln gäller för alla fordon, inklusive cyklister. Men om cyklisten ska passera korsningen via en cykelöverfart så gäller inte högerregeln.

Jag antar att de har skrivit så där för “säkerhets skull”. De vill inte att cyklister ska hävda sin rätt i trafiken eftersom det medför utökad risk för personskada. Det är säkrast att de släpper förbi all korsande trafik. Med det är som sagt bara en gissning.

Personligen tycker jag att det är idiotiskt att gå ut med information som inte överensstämmer med gällande lagstiftning. De förvirrar både cyklister och bilister.

Christian Gillinger
Gäst

Det kan ju dessutom bli livsfarligt när bilister invaggas i tron att cyklister alltid ska stanna för dem.

Gbgcyklaren.com
Gäst

Jag antar att GP citerat kommunens otydliga cykelråd. När bilar och cyklar färdas i samma körfält, kan jag inte tänka mig annat än att samma regler gäller angående högerregeln.

wpDiscuz