Det här har blivit vårt förmodligen mest populära inlägg - det om vem som har väjningsplikt. Vi skrev det för fem år sedan, efter att i inlägg efter inlägg tvingats reda ut, fundera kring och nysta i vem som har väjningsplikt och när.

Som bilister tycker vi det här inlägget är märkligt, detta fixerande vid väjningsplikt. I biltrafiken är vägar nämligen prioriterade i förhållande till varandra och väghållaren har många "verktyg" i sin verktygslåda för att medvetet styra framkomligheten. Där väghållaren vill att biltrafiken ska ha lätt att komma fram kan den till exempel anlägga en "huvudled". Då måste alla andra bilister väja för den som kör längs huvudleden. Är vägarna "lika viktiga", så behövs inget speciellt göras - då gäller högerregeln. Vissa ställen anses inte som vägar alls, till exempel parkeringsplatser eller när man kommer från en bensinmack. Men det är inget problem för väghållarna, då gäller "utfartsregeln" automatiskt - alltså att den som kör ut från parkeringsplatsen har väjningsplikt.

Det här systemet är enkelt, likadant överallt och hyggligt lättbegripligt. Det är lätt för trafikplanerarna att göra ett bra system med hög framkomlighet och genomtänkta vägar.

Men så är det inte alls för cykelvägarna. Ta till exempel den här diskussionen på Facebook (privat grupp) om en utfart från ett garage i Nacka där flera olyckor skett. Här några exempel:

Det är den här passagen. Det är en enkel passage. Det borde vara glasklart.

Cykelpassage, övergångsställe, parkeringsutfart, stopplikt, vad gäller?

I skrivande stund har Facebookdiskussionen över 80 kommentarer, som alla sliter med att försöka förstå vad som gäller. Där det för bilvägen till vänster är fullständigt okomplicerat, den som kör ut från garage ska väja enligt utfartsregeln - och för säkerhetsskull är där också stopplikt. De som kör till vänster, ute på vägen, har överhuvudtaget ingen "passage".

Men vad gäller för cyklisterna? Måste de också väja? Vilka trafikregler är inblandade? Vi ska inte ge oss in i den diskussionen igen, då blir det här inlägget jättelångt - precis som Facebookdiskussionen, men vi konstaterar att "verktygen" för väghållaren här är betydligt färre - och att tolkningen av vad som gäller oftast är svår att göra. Eftersom reglerna togs fram i en tid när cykel mest var ett fritidsnöje.

För den som vill fördjupa sig rekommenderar vi de här två inläggen:

Varför bryr sig cyklister så mycket om korsningar?

Vi måste prata om korsningar.

Och det är därför ett inlägg om väjningsplikt har blivit vårt mest populära. Och jag inser igen att det fan inte går att kort introducera det här utan att man skriver en mindre roman, så vi får dela upp det i två inlägg. Den (uppdaterade) ultimata guiden till vem som har väjningsplikt kommer alltså i nästa inlägg.