Västerbron - med skyltar mitt i vägen

Det görs arbeten på Västerbron just nu vilket innebär att ena sidans cykel och gångbana är avstängd och trafiken därför är dubbelriktad på andra sidan. Så här valde kommunen att skylta det här i början av veckan:

[![191255_10152099498488849_1767338415_o](/content/images/2013/07/191255_10152099498488849_1767338415_o.jpg)](/content/images/2013/07/191255_10152099498488849_1767338415_o.jpg)Foto: Mikael Asperö Lind
 

För mitt i vägbanan är ju ett bra ställe för en skylt, så att den syns. Det kanske är något man kan börja med på bilvägarna också?

Under tiden känner sig tre av fyra stockholmare otrygga med att cykla i Stockholms innerstad.