Världens längsta cykeltunnel på G?

Arbetstunneln intill Citybanan i Stockholm föreslås bli cykeltunnel. Intressant förslag! Mitti-tidningarna hävdar att Trafikverket genom konsultfirman Tyréns utreder ifall det går att göra om Citybanans arbetstunnel till cykelväg. Detta skulle ske någon gång efter Citybanans öppnande 2017.

Så kan det bli efter 2017. Foto CC BY-NC-ND 2.0 San Francisco Bicycle Coalition/FlickrSå kan det bli efter 2017. Foto CC BY-NC-ND 2.0 San Francisco Bicycle Coalition/Flickr

Tunneln har för tillfället endast tre uppfarter, vid Söder Mälarstrand, Tors­gatan och Tomteboda i Solna. Skulle den göras om till tunnel kommer nog att krävas några till. Då tunneln enligt tidningen ligger på mellan 10 och 45 meters djup kommer det att krävas lite ramper och sidotunnlar, eller ännu mer fantasifulla lösningar som cykelhissar.

Vi gillar att man återanvänder infrastruktur och tunneln skulle kunna bli intressant, särskilt vintertid. Dock – och det är viktigt – skulle den vara ett komplement till all den infrastrukturutbyggnad för cykel som ändå måste göras ovan jord.

Läs hela artikeln här: Cykeltunnel blir längst i världen

Och just nu skulle man inte ens kunna tvinga ned mig i tunnel mot betalning. Det är fantastiskt vackert ute och doftar gott av häggen. Cykelpendling FTW!

UPPDATERAT: Även Dagens Nyheter skriver om tunneln: Cykelpendlarnas underjordiska paradis? Citybanan kan bli cykelbana

UPPDATERAT 2: SVT har gjort ett kort inslag om tunneln också.