Minns ni den ”svårtolkade” passagen som orsakade en cyklists död tidigare i höstas? (Läs annars:  Cyklist avled i ”svårtolkad passage”) Det var tidningen VLT:s trafikexpert Sven-Gunnar Wallin som menade att trots väjningspliktsskyltar så behövde bilister inte lämna företräde för cyklister i infarten till en cirkulationsplats i Västerås.

Screen-Shot-10-24-15-at-06.53-PM

Han fick inte medhåll av Transportstyrelsens experter som svarade tydligt att väjningsplikten gäller vid skylten. Inga otydligheter där (läs också: Otydlig passage inte så otydlig – väjningspliktsskylten gäller).

Glasklart och ingen riskerar bli ihjälkörd.

Men VLT har inte släppt det här. Eller, snarare deras trafikexpert har inte släppt det.
I en ny artikel ifrågasätter han Transportstyrelsens tolkning av Trafikförordningen.

Screen-Shot-12-18-15-at-10.20-AM

Han säger till VLT:

– Väjningspliktsmärket betyder att bilisterna har väjningsplikt mot fordon som kommer från vänster inne i cirkulationsplatsen. Gång- och cykelbanan ligger utanför cirkulationsplatsen och har tyvärr sina egna konstiga regler.

VLT’s trafikexpert Sven-Gunnar Wallin menar alltså att skylten ”Väjningsplikt” inte gäller för trafik utanför cirkulationsplatsen, och att cykeltrafiken ligger utanför den. Och att de har egna konstiga regler.

Vi håller med honom om det sista, att det är en usel lösning att cykelbanor har egna ”konstiga” regler. Det skapar uppenbart förvirring hos folk, även tidningars trafikexperter. Men att cykelbanan har egna regler – i det här fallet de som gäller vid utfart från cykelbana, samt de som gäller för cykelpassager – betyder ju inte att vägmärken ute i gatan plötsligt upphör att gälla.

skansbron-1024x576Väjningsplikt alltså. Den här dock inte i Västerås.

Vi är inte trafikexperter, men har under hösten ägnat en del tid åt att reda ut trafikregler och har där tagit hjälp av just Transportstyrelsen. Vi hittar ingenting i vägmärkesdefintionen för väjningspliktsmärket som används, B1, som säger att det finns undantag från vem som omfattas av väjningsplikten där märket är uppsatt. Alltså att det bara skulle gälla trafik inne i cirkulationsplatsen, och inte all trafik som kommer på korsande vägar.

b1-1 B1. Väjningsplikt für alle

Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

Tittar vi på de aktuella paragraferna så säger Trafikförordningen:

5 § Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.
Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

Möjligen skulle alltså VLT:s trafikexpert luta sig på att cykelbanan inte är en ”väg” utan en… bana? Men läser man Förordning om vägtrafikdefinitioner så säger den om cykelbana:

En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II

Vilket gör den till en väg – per defintion. Sista halmstrået skulle kunna vara att själva cykelpassagen inte räknas som väg – men det lärde vi ju oss tidigare i höstas att den gör:

En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering.

Det svårtolkade i det här, menar vi, är inte väjningspliktskyltarna. Det svårtolkade är att trafik på cykelbanorna har sina egna regler vilket leder till att folk, inklusive tidningars trafikexperter, tror att de inte omfattas av de ”vanliga” trafikreglerna.

Det är ju också något vi sett tidigare när det gäller skylten som sattes upp i Gävle. Eftersom cykeltrafik ofta har väjningsplikt när de lämnar cykelbana och kör ut på ”vanlig” väg, så behöver resten av trafiken inte bry sig. Vi är övertygade om att det är en delförklaring till bilister som säger ”Cyklisten kom från ingenstans” och att det skapar en farlig trafiksituation för cyklister.

Därför är det mer än dags att skriva om Trafikförordningen och jämställa cykeltrafik med övrig trafik. Då lyder alla under samma regler – högerregeln, ömsesidig väjningsplikt och så vidare – och man slipper ”experter” som sitter och gör egna tolkningar.

Det är dags att behandla cykeltrafik som all annan trafik.

Läs också: Den ultimata guiden till väjningsplikt