Vad är skillnaden på "väja" och "ge tillfälle att passera"?

Vad är skillnaden på "väja" och "ge tillfälle att passera"?

Det är många som hört av sig i efterdyningarna av diskussionen om vem som har väjningsplikt. Många är förvånade över att något de trodde var självklart, egentligen inte stämde.

”Har man inte väjningsplikt när man svänger över en cykelpassage? Det lärde jag mig i körskolan.”

”Jag var helt övertygad om att bilister hade väjningsplikt när de kör ur en rondell”

Några argumenterade emot det vi skrev att ”lekmän skulle tolka det här med att ”ge tillfälle att passera” som en väjningsplikt” och ville gärna understryka att ordet ”väjningsplikt” inte används.

Screen-Shot-08-24-15-at-09.23-PM
Ur Transportstyrelsens broschyr om cykelpassager

Nå.

Vi talar såklart om det här med att cyklister har ”väjningsplikt” när de kör ut från cykelbana – men att korsande biltrafik ska ”lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera”.

Vad är skillnaden på att ”väja” för någon och att ge dem ”tillfälle att passera”? Hur ger man någon möjlighet att passera utan att också väja?

Vi tänkte att svaret borde vara rätt lätt, någon har ju använt orden i regeltexten så det måste ju finnas något tänkt bakom. Eller?

Nope.

Vi kollade med Transportstyrelsen och så här ligger det till:

Ingen vet vad skillnaden i praktiken är mellan att ”väja” och att ”ge tillfälle att passera”. Det måste avgöras i domstol och tydligen har det ännu inte skett.

Och där ger vi oss in i den långa versionen, direkt från Transportstyrelsen:

Väjningsplikten finns definierad i Trafikförordningens 3:e kapitel;

5 § Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.
Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

Så långt är det glasklart. Det finns en definition av vad ”väjningsplikt” är.
Då är det dags för ”Tillfälle att passera”. Här är svaret:

Tillfälle att passera finns ej definierad utan det blir helt enkelt att man låter ex cyklister som är ute på eller just skall ut på en cykelpassage tillfälle att passera.

Hup. Man har alltså bara freebaseat lite när man skrev texten. Att ge tillfälle att passera är att ge tillfälle att passera. Glasklart. Enda konkreta skillnaden, skulle vi vilja hävda, är att man inte behöver visa tydligt att man är på väg att ”ge tillfälle att passera”.

Transportstyrelsen sammanfattar:

I slutändan om ”olyckan” skulle vara framme så är det domstol som gör bedömning om gällande lagstift har efterföljts av ex bilist vs. cyklist vid en cykelpassage.

Så. Ingen vet vad skillnaden är. Eventuellt kan en domstol avgöra det.

Tills dess tänker vi att en rimlig tolkning är att skillnaden i praktiken är så liten att den inte har någon betydelse.

Screen-Shot-08-28-15-at-07.17-PM