"Under våren kommer vi göra en drive mot cykelmaffian"

Citatet i rubriken är inte taget ur random kommentarsfält. Det är inget nät-troll som känner för att kräka ur sig lite cyklisthat om ”cyklistmaffian”. Och uttalandet kommer märkligt nog inte i samband med någon cykelolycka någonstans.

Men inget tillfälle är såklart fel för att jämföra folk på cykel med organiserad brottslighet.

Det är Sundsvalls Tidning som skriver att Sundsvall följer efter Gävle och bygger om två korsningar så att de blir ”cykelöverfarter”. Det innebär egentligen bara att korsande fordonstrafik får väjningsplikt. Helt enkelt ett sätt att öka framkomligheten för cyklisterna. Inga konstigheter alltså.

Och det är alltså det som får polisinspektör Göte Höglund att kommentera:

– Under våren kommer vi att göra en drive mot den tilltagande cykelmaffian här i Sundsvall.

Sedan följer sedvanligt ”Många” bryter mot ”flera lagar” och polisinspektör Göte Höglund passar också på att göra kopplingen till de ökande antalet cykelolyckor:

– Cyklister är allt oftare inblandade i olyckor och som oskyddade trafikanter gäller det att se upp och ta det försiktigt i trafiken, säger han

Att tre olika sinsemellan oberoende statliga verk, VTI, MSB och Trafikverket, kommit fram till att olyckorna främst beror på att kommuner och Trafikverk inte bygger och underhåller cykelinfrastrukturen ordentligt spelar såklart ingen roll. Cyklistmaffian ffs.

Sundsvalls Tidning konstaterar också att de ny reglerna för cykelöverfarter är knepiga att förstå sig på, men väljer ändå istället att använda den långa faktarutan till att berätta hur mycket böter man som cyklist kan åka på om man bryter mot lagen.

Men Cyklistbloggen hjälper så gärna till. Reglerna är förhållandevis enkla och vi har skrivit om dem här.

godfather_1202760850_11172057 Typisk cykelpendlare.

Tipstack till Gustav Nilsson/Facebook

EDIT: Uttalandet om ”cyklistmaffian” anmäldes sedan.