Via Radio Stockholm och deras cykelvecka nås vi av nyheten att kommunen stoppat byggandet av två cykelgarage. Det var inte vilka garage som helst heller, utan strategiska cykelparkeringar placerade vid centrala knutpunkter för pendlarbyten, Södra Station, T-Centralen och Odenplan som skulle byggas inom ramen för den nya Citybanan.
Men så tycks det inte bli. Bara Odenplans garage är kvar:

– Den slant som vi hade avsatt för cykelparkeringar verkar helt att gå åt till Odenplans cykelparkering. Vi har blivit ombedda att prioritera arbetet just med Odenplan. Och med tanke på svårigheten att hitta lokaliseringar för garage i cityområdet så var det ytterligare ett argument,  säger Per-Åke Tjärnberg, trafikplanerare vid Trafikkontoret i Stockholms stad.

Så i praktiken klarade de inte av att göra en budget och valde att prioritera bort cyklisterna. Cykelstad i Köpenhamns och Amsterdams klass pratar de om, just nu är vi slagna av Malmö.

Stockholm har en lång väg att gå. Eller cykla.

Läs mer hos Radio Stockholm här och här (med en debatt mellan trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m) och oppositionens Daniel Helldén (mp))