Det har visat sig att Trafikverket är i full färd med att bygga bort vägar för cykel. Det sker när de av trafiksäkerhetskäl bygger om vägar till så kallade ”2+1 vägar”, det vill säga vägar med vajerräcken och ömsom två filer, ömsom en.

Det är tillåtet att cykla på dem, men det är livsfarligt, något Trafikverket är medvetna om:

– Det är inte alls lämpligt för varken fotgängare eller cyklister att vara på de här vägarna, men det ska mycket till innan vi förbjuder det. Det som gör att det funkar är folk inser att det är farligt så att de undviker att vara där som fotgängare och cyklister säger Roger Johansson, utredare på Trafikverket.

So, i trafiksäkerhetens namn bygger man vägar som är farliga för trafikanter. Inte alla trafikanter såklart.

Men var inte oroliga:

–  Vi är inte på något sätt emot att bygga cykelvägar, det är bara det att vi kan inte bygga överallt på en gång.

Eller hur. Hur skulle det se ut om de tvingades bygga överallt på en gång!

Jag tänker att en grej man kunde utgå ifrån är att bygga där folk cyklar. Men hur vet man det? Så här skriver SVT.se:

Så lite grand är det beroende av vilka som ropar först och högst?

– Ja, delvis naturligtvis, men även att man kan påvisa att här finns det faktiskt ett reellt behov.

Ah. Där ser vi. ”Man” ska ”påvisa” att ”här finns det faktiskt ett reellt behov”. Knepigt och jag hoppas att det ligger mycket utredande bakom den kraftfulla slutsatsen. Jag förmodar att helt andra kriterier råder för planerandet av bilfilerna så jag hoppas Trafikverket har någon bra workshop för att ta tillvara på de här nya idéerna.

Och om jag får slänga in lite grus i det maskineriet: Kan man tänka sig att behovet påverkas när man först aktivt gör det livsfarligt att cykla där?

Läs mer hos SVT.se

Tipstack till Daniel Erikson @ Facebook