Trafikverket fortsätter att bygga bort möjligheten att cykla

Vi har skrivit en del om hur Trafikverket bygger om vägar till så kallade 2+1 vägar. Det betyder i korthet att man bygger om en dubbelriktad väg så att ena färdriktningen alltid har två körfält, den andra färdriktningen en. Och så turas man om så. I mitten finns ett vajerräcke så att vägen blir ”mötesseparerad”. Det ser ut så här:

[![1280px-E20_2plus1_west_of_S1280px-E20_2plus1_west_of_Skarase/content/images/2014/11/1280px-E20_2plus1_west_of_Skara.jpg)E 20 väster om Skara, foto: Joel Torsson Public Domain

Syftet är bland annat att förhållandevis billigt få säkrare vägar där risken minskar för farliga omkörningar. Ombyggandet till 2+1 vägar är en del av Nollvisionen. Men det är också livsfarligt för cyklister. För när vägen byggs om höjs inte sällan hastighetsgränsen och vägrenarna försvinner eller smalnar av. Man får cykla där. Men det är livsfarligt. Och Trafikverket är nöjda så.

Dagens Nyheter skrev om det här redan 2012:

De senaste tio åren har över 200 mil landsväg blivit mötesfri och fler mil står på tur. Ombyggnaderna gör att dödsolyckorna minskar dramatiskt – men de kapar också cyklisternas utrymme.

Nu har turen kommit till Tranås. Där har man också valt att låta bli att bygga nytt för cykeltrafiken.

[Screen Shot 04-04-16 at 10.Screen Shot 04-04-16 at 10.03 PM

Man får alltså cykla på 2+1 vägar, så det går att ta sig fram. Men Trafikverkets projektledare Bengt Fridell förstår dock att folk drar sig för att göra det:

– Jag kan tänka mig att det kan kännas lite obehagligt och instängt med staketen, särskilt på sträckorna med ett körfält. Där blir det ju svårt för bilisterna att hålla ut vid omkörningen.

– Dessutom kommer ju hastigheten att höjas till 100 kilometer i timmen, fortsätter Fridell.

Lite obehagligt som sagt.

Samtidigt är Trafikverket för att fler cyklar. De skriver på sin hemsida:

Trafikverkets mål är att antalet cyklister ska öka. Därför samarbetar vi med kommuner och andra aktörer om åtgärder som leder till ökad och säker cykeltrafik. Det krävs till exempel fler cykelvägar och säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter.

Men deras representanter är inte lika positiva. Eller, de är säkert positiva. Men som Trafikverkets projektledare för bygget vid Tranås säger om att de bygger bort möjligheten att cykla:

– Diskussion förs alltid kring de här frågorna, men tyvärr brukar det falla på budgeten. Det blir för dyrt att anlägga en separat cykelväg bredvid, säger Bengt Fridell.

Jordå. 2+1 vägarna är i princip gratis. Men en cykelväg till kostar miljarders. Och Trafikverkets utredare Roger Johansson sa 2013:

– Vi är inte på något sätt emot att bygga cykelvägar, det är bara det att vi kan inte bygga överallt på en gång.

Trafikanalys har mätt cyklingen. Och den minskar. De skriver på sin hemsida:

Räknat i antal cykelresor har cyklandet minskat från 2,8 miljoner till 1,9 miljoner cykelresor per dag (– 34 procent). Samtidigt har befolkningen ökat med 8 procent.

Hur ser det ut på landsbygden? Där Trafikverket är i färd med att göra det nollvisionsäkert och tryggt att köra bil?

– Utanför städerna, där det tidigare gjordes flest cykelresor, har antalet cykelresor nästan halverats, och även färdlängden minskar där.

Men Trafikverket är såklart i grunden positiva. Fler cyklister, men cykla någon annanstans. Ok?

Läs mer i Tranås Tidning.

Läs mer: Räkna (inte) med Trafikverket

Läs mer: Nollvisionen – och varför den är viktig att känna till för cyklister

Läs mer: Trafikverket: Vi är inte emot att bygga cykelvägar

EDIT: Lämnar den här här också, från Twitter:

Senaste budet om Ältavägen:Nacka kommun kommer nu att sopa gång- och cykelbanan,eftersom Trafikverket tänkt vänta med det till senare i vår

— Nacka gator (@Nackagator) April 5, 2016