Trafikverket fortsätter att bygga bort möjligheten att cykla

Vi har skrivit en del om hur Trafikverket bygger om vägar till så kallade 2+1 vägar. Det betyder i korthet att man bygger om en dubbelriktad väg så att ena färdriktningen alltid har två körfält, den andra färdriktningen en. Och så turas man om så. I mitten finns ett vajerräcke så att vägen blir “mötesseparerad”. Det ser ut så här:

1280px-E20_2plus1_west_of_Skara
E 20 väster om Skara, foto: Joel Torsson Public Domain

Syftet är bland annat att förhållandevis billigt få säkrare vägar där risken minskar för farliga omkörningar.  Ombyggandet till 2+1 vägar är en del av Nollvisionen. Men det är också livsfarligt för cyklister. För när vägen byggs om höjs inte sällan hastighetsgränsen och vägrenarna försvinner eller smalnar av. Man får cykla där. Men det är livsfarligt. Och Trafikverket är nöjda så.
Dagens Nyheter skrev om det här redan 2012:

De senaste tio åren har över 200 mil landsväg blivit mötesfri och fler mil står på tur. Ombyggnaderna gör att dödsolyckorna minskar dramatiskt – men de kapar också cyklisternas utrymme.

Nu har turen kommit till Tranås. Där har man också valt att låta bli att bygga nytt för cykeltrafiken.
Screen Shot 04-04-16 at 10.03 PM
Man får alltså cykla på 2+1 vägar, så det går att ta sig fram. Men Trafikverkets projektledare Bengt Fridell förstår dock att folk drar sig för att göra det:

– Jag kan tänka mig att det kan kännas lite obehagligt och instängt med staketen, särskilt på sträckorna med ett körfält. Där blir det ju svårt för bilisterna att hålla ut vid omkörningen.
– Dessutom kommer ju hastigheten att höjas till 100 kilometer i timmen, fortsätter Fridell.

Lite obehagligt som sagt.
Samtidigt är Trafikverket för att fler cyklar. De skriver på sin hemsida:

Trafikverkets mål är att antalet cyklister ska öka. Därför samarbetar vi med kommuner och andra aktörer om åtgärder som leder till ökad och säker cykeltrafik. Det krävs till exempel fler cykelvägar och säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter.

Men deras representanter är inte lika positiva. Eller, de är säkert positiva. Men som Trafikverkets projektledare för bygget vid Tranås säger om att de bygger bort möjligheten att cykla:

– Diskussion förs alltid kring de här frågorna, men tyvärr brukar det falla på budgeten. Det blir för dyrt att anlägga en separat cykelväg bredvid, säger Bengt Fridell.

Jordå. 2+1 vägarna är i princip gratis. Men en cykelväg till kostar miljarders. Och Trafikverkets utredare Roger Johansson sa 2013:

–  Vi är inte på något sätt emot att bygga cykelvägar, det är bara det att vi kan inte bygga överallt på en gång.

Trafikanalys har mätt cyklingen. Och den minskar. De skriver på sin hemsida:

Räknat i antal cykelresor har cyklandet minskat från 2,8 miljoner till 1,9 miljoner cykelresor per dag (– 34 procent). Samtidigt har befolkningen ökat med 8 procent.

Hur ser det ut på landsbygden? Där Trafikverket är i färd med att göra det nollvisionsäkert och tryggt att köra bil?

– Utanför städerna, där det tidigare gjordes flest cykelresor, har antalet cykelresor nästan halverats, och även färdlängden minskar där.

Men Trafikverket är såklart i grunden positiva. Fler cyklister, men cykla någon annanstans. Ok?
 
Läs mer i Tranås Tidning.
Läs mer: Räkna (inte) med Trafikverket
Läs mer: Nollvisionen – och varför den är viktig att känna till för cyklister
Läs mer: Trafikverket: Vi är inte emot att bygga cykelvägar
EDIT: Lämnar den här här också, från Twitter:

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner

14 thoughts on “Trafikverket fortsätter att bygga bort möjligheten att cykla

 1. Jag saknar ett SL-kort som är anpassat för folk som använder cykel för de flesta vardagsresor. Jag har därför skapat en Facebook-sida där jag skissar på hur en biljett för cyklister skulle kunna fungera
  https://www.facebook.com/EttFlexiblareSLkort
  Titta gärna in och kom med synpunkter, kritik, beröm mm!

 2. Förr fick man löpa gatlopp som straff. Ansvariga på BV borde kanske få cykla 2+1 väg som straff för sina synder. 😛

  1. Helt rätt! Nya 2+1 vägar är landsbygdens svar på rivning av Klarakvarteren i Stockholm. Domen kommer bli lika hård i framtiden. Hur f-n tänkte dem egentligen?
   Om man plockar bort övergångsställen för att “öka säkerheten” då trafikanterna måste “samspela mer”, borde man istället plocka bort alla 2+1 vägar, om nu samspel är en viktig säkerhetsfaktor?
   Sedan när blev ökade hastigheter något som är önskvärt? De gånger jag kör bil och hamnar på 2+1 sträckor så lider jag. Folk tokkör så fort det blir två filer och särskilt obehagligt blir det när alltid en jävla bil ska köra om ALLA bilar på en sådan sträcka att första bilen måste bromsa in när det blir en fil i slutet. Och sånt här skit fortsätter man att bygga?

   1. De minskar antalet döda och allvarligt skadade, svårare än så är det inte.

    1. Beror väl på i hur stort perspektiv man ser på saken det. Ser man bara på direkta orsaker (krockvåld) så stämmer det väl men ur ett folkhälsoperspektiv så kanske effekten är den motsatta om allt fler väljer att åka bil isf att röra på sig.

     1. Så kan det mycket väl vara, men det är väldigt svårt att utreda långsiktiga, indirekta effekter. Mitträcket har den direkta effekten att frontalkollisionerna upphör – 24 döda på 10 år mellan Gävle och Axmartavlan t.ex., vilket innebär att mitträckena hittills har sparat ca 45 liv på den sträckan.

     2. Stäng av hela sträckan så räddar vi ännu flera liv. Eller så sätter man upp fartkameror för att få ner hastigheterna, eftersom majoriteten av bilister kör fortare är vad de får.
      Källa: verkligheten. Kör exakt lagligt så bildas det alltid köer bakom dig. Kör du lagligt på motorväg blir du omkörd av ALLA fordon.
      Det gullas med bilister på bekostnad på cyklisterna. Bilister får nya motorvägar och 2+1 vägar så de kan öka farten. Cyklister får skylla sig själva om de cyklar in i stolpar, betongsuggor eller stenblock bakom oklippta buskar.
      Det är ett systemfel att man fortsätter att satsa på trafik som drivs med fossila bränslen. Om hela Sverige ska leva så borde resorna få ta lite mer tid igen. Resan blir en del av semestern och man stannar här och där och gynnar fler än bensinbolagen där man tankar och köper proviant som äts i bilen medan pappa försöker sätta nytt hastighetsrekord mellan sträcka A och B.

   2. Ja, detta är en skrämmande tydlig illustration av hur olika måttstockar man har för olika trafikslag.
    Problemet, som jag ser det, är inte egentligen att man bygger 2+1-vägar. De är bra. De tvingar folk att inte dö i sina bilar. Problemet är att man inte också kompenserar för cyklismen, med säkra cykelvägar. Det kan inte gärna bli så förfärligt mycket dyrare, allt sammantaget, och blir det det, ja då får man väl göra lite färre filer på Norra Länken eller någon annan onödig väg.

 3. VTI:s yttrande till Cyklingsutredningen 2012:
  “Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras.”
  Det blev inte ett ord om detta i Cyklingsutredningen, inte ett ord…

 4. Och de få gånger Trafikverket gör en sk cykelåtgärd vid dessa 2+1-vägar är den många gånger av högst bristfällig standard. Och utgångsläget är fortfarande att skydda bilister, inte cyklister – det är för dyrt.
  – På de ställen där det finns räcke är det faktiskt inte för att skydda cyklister mot bilar. Det är för att skydda bilisterna mot till exempel en bergvägg. Att sätta räcke hela vägen för att skydda cyklisterna har ansetts för dyrt. Vi har följt de regelkrav som finns för den här typen av gång-och cykelväg, berättar Lisa Herland.
  http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/trafikverket-vi-skyddar-bilister-inte-cyklister.htm

  1. 55%… är det den tvåfiliga sidan + 5% som råkar ha tillkommit pga olyckligt breda vägrenar?

   1. Potential betyder i sammanhanget att folk skulle kunna och tänkas vilja cykla sträckan istället för att åka bil. Avstånden mellan samhällena är små.
    Möjligheten är något annat. Det är de tolv procenten. Även de tolv procenten ska nog tas med en nypa salt, precis som all annan cykelinfra. Den behöver inte vara praktiskt brukbar bara för att den finns – på pappret.
    Oklart också om de tolv procenten överlappar med de femtiofem, och i så fall i hur stor utsträckning.
    Det kan mycket väl vara så att man anlagt cykelväg/vägren där det varit billigt och bekvämt, och inte främst längs vägsträckor där folk skulle kunna tänkas vilja cykla.

   2. Enligt min erfarenhet är det “trevligare” att cykla på 1-delen än 2-delen eftersom den förra oftast har en större bit väggren bredvid en så att (räddnings)fordon kan passera en stillastående motortrafikant. På de 2-filiga sträckorna är kantmarkeringen ofta utdragen ändå till asfaltskanten vilket i kombination med räfflor för att väcka sovare gör det i princip omöjligt att ligga någon annanstans än en bit ut i det högra körfältet. Kommer det då en lastbil och samtidigt blir omkörd av en personbil blir det väldigt trångt om utrymmet.

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: