Trafikregler: När olika myndigheter säger olika saker

Vi har ju skrivit en hel del om att cyklister, självklart, förväntas följa trafikregler, samtidigt som de är oerhört svåra att begripa sig på. Så svåra att inte ens trafikskolor och tingsrätter har full koll. Nu har turen kommit till Stockholms Stad.

EDIT, Det är tråkigt med paragrafer. En extremt kort version av hela det här inlägget finns i fetstil längst ner för dig som vill ha en snabbversion.

Det handlar om det otroligt smala cykelfältet vid arbetena runt Södermalmstorg vid Slussen. Just nu så smalt att cyklister inte får plats i det.

[![Screen Shot 04-08-16 at 09.35 AM 001](/content/images/2016/04/Screen-Shot-04-08-16-at-09.35-AM-001.png)](/content/images/2016/04/Screen-Shot-04-08-16-at-09.35-AM-001.png)Men man kan köra puckelpist på gummibeläggningarna!
Vi hörde av oss till Stockholms Stad och fick svaret, att det är okej att skippa cykelfältet:

Vi är medvetna om att det är ett väldigt smalt cykelfält på platsen. Vi har försökt göra en lösning för de som inte känner sig trygga i blandtrafik. Övriga har möjlighet att cykla i blandtrafik.

Tyvärr finns ingen sådan definition som cykelgata i Trafikförordningen annars vore det en bra lösning.

Det är möjligt för cyklister att köra i blandtrafik utan att bryta mot lagen. I trafikförordningen står:

”Fordons plats på väg

6 § Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.
Om särskild försiktighet iakttas får dock

  1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge, och
  2. cyklar med fler än två hjul eller en cykel som drar en cykelkärra eller en cykel som har en sidvagn, utöver vad som framgår av 1, föras på körbanan även om det finns en cykelbana om det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd.”

Det de säger i korthet är alltså att cyklister kan välja att låta bli att cykla i cykelfältet utan att bryta mot lagen. Men stämmer det?

Vi har ju tidigare lärt oss att en cykelbana är en sak, ett cykelfält en annan. Där cykelbanan är en specialväg för cyklister, är cykelfältet bara vilken fil som helst, där vanliga trafikregler gäller. Därför hörde vi också av oss till Transportstyrelsens sektion för regelinformation. De svarar tvärtom att:

Cykelfältet är inte en cykelbana utan en del av en körbana. 3 kap. 7 § första stycket torde vara tillämpligt även för cyklande när det finns ett körfält som är särskilt avsett för det fordonet, nämligen cykelfältet.

Och sjunde paragrafen säger i all tydlighet:  ”Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet.”

**TL;DR Eller i korthet: **Stockholms Stad säger att det är okej att skippa cykelfältet, Transportstyrelsen säger att det är olagligt.

Och den statliga cykelutredaren säger att regelverket fungerar bra.