Trafikregler: När olika myndigheter säger olika saker

| 12 kommentarer

Vi har ju skrivit en hel del om att cyklister, självklart, förväntas följa trafikregler, samtidigt som de är oerhört svåra att begripa sig på. Så svåra att inte ens trafikskolor och tingsrätter har full koll. Nu har turen kommit till Stockholms Stad.

EDIT, Det är tråkigt med paragrafer. En extremt kort version av hela det här inlägget finns i fetstil längst ner för dig som vill ha en snabbversion.

Det handlar om det otroligt smala cykelfältet vid arbetena runt Södermalmstorg vid Slussen. Just nu så smalt att cyklister inte får plats i det.

Screen Shot 04-08-16 at 09.35 AM 001

Men man kan köra puckelpist på gummibeläggningarna!

Vi hörde av oss till Stockholms Stad och fick svaret, att det är okej att skippa cykelfältet:

Vi är medvetna om att det är ett väldigt smalt cykelfält på platsen. Vi har försökt göra en lösning för de som inte känner sig trygga i blandtrafik. Övriga har möjlighet att cykla i blandtrafik.

Tyvärr finns ingen sådan definition som cykelgata i Trafikförordningen annars vore det en bra lösning.

Det är möjligt för cyklister att köra i blandtrafik utan att bryta mot lagen. I trafikförordningen står:

”Fordons plats på väg

6 § Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.
Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge, och
2. cyklar med fler än två hjul eller en cykel som drar en cykelkärra eller en cykel som har en sidvagn, utöver vad som framgår av 1, föras på körbanan även om det finns en cykelbana om det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd.”

Det de säger i korthet är alltså att cyklister kan välja att låta bli att cykla i cykelfältet utan att bryta mot lagen. Men stämmer det?

Vi har ju tidigare lärt oss att en cykelbana är en sak, ett cykelfält en annan. Där cykelbanan är en specialväg för cyklister, är cykelfältet bara vilken fil som helst, där vanliga trafikregler gäller. Därför hörde vi också av oss till Transportstyrelsens sektion för regelinformation. De svarar tvärtom att:

Cykelfältet är inte en cykelbana utan en del av en körbana. 3 kap. 7 § första stycket torde vara tillämpligt även för cyklande när det finns ett körfält som är särskilt avsett för det fordonet, nämligen cykelfältet.

Och sjunde paragrafen säger i all tydlighet:  ”Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet.”

TL;DR Eller i korthet: Stockholms Stad säger att det är okej att skippa cykelfältet, Transportstyrelsen säger att det är olagligt.

Och den statliga cykelutredaren säger att regelverket fungerar bra.

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

12 Comments on "Trafikregler: När olika myndigheter säger olika saker"

avatar
  Subscribe  
Notify of
felix reychman
Guest
Member

Och polisens attityd till cyklister visade sig igår vara ett skämt sponsrat och skrivet av MotorMännen.

Så var så säker, medan folk kör i skytteltrafik förbi slussen, där bara bussar får åka, och stannar lite som de vill vid rödljus, kommer farbror Blå att stå vid det där cykelfältet och bötfälla varenda djävel alldeles oavsett vilken regel som gäller.

Robert Andersson
Guest
Member

Kan detta användas? Jag tycker mig se ett undantag mot 3 kap. 6 och 7?

12 kap. Bestämmelser för väghållningsarbete

1 § /Upphör att gälla U:2016-05-01/ Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas får vid väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete …

1. fordon föras trots 3 kap. 6–13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena samt 29 §,

… Förordning (2011:178).

Christer Wendel
Guest
Member

Men hur är det med fjärde stycket i 7 §? Det borde väl vara möjligt att lägga sig i ett körfält som inte är avsett för cyklister, eftersom hastighetsbegränsningen inte är över 70 km/h?

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#P7S4

[EDIT: lade till länk]

Paragrafhjälpen
Guest
Member

Det där med lämpligaste väg med hänsyn till resans mål är intressant. Det är en tolkningsfråga. I första hand är det trafiksäkerhets-aspekten som gäller. Exempel kan vara att man måste korsa en hårt trafikerad väg för att komma till cykelbanan eller att det blir avsevärt längre färdväg. Dåligt underhållen cykelbana, såsom osopat eller, ännu värre, livsfarliga potthål kan vara anledning att välja bort cykelbanan. Själv har jag flera gånger hamnat på körbanan fast det faktiskt finns en lämplig cykelbana. Anledningen har då varit att jag inte har blivit upplyst genom lämplig skyltning.

Blir du som cyklist rapporterad av polisen tycker jag att du inte ska godkänna böter direkt. Säg att du vill fundera på saken och rådgör sedan med någon som är kunnig på området. Det blir inte dyrare om man fälls i domstol. Vi behöver få fler rättsfall för att exakt få veta vad som gäller. Jag kan tänka mig att biträda vid eventuell process.

eketjall
Guest
Member

Och i Eskilstuna tycker kommunen att man får cykla på gångdelen av en delad (skyllt B/) gång och cykelbana om någon lagt en snövall i cykeldelen.

felix reychman
Guest
Member

Tyvärr kan ju en kommun tycka vad den vill. Den polis som bötfäller dig skiter fullständigt i vilket, och de fotgängare som måste kasta sig i diket blir inte heller gladare. Som du säger nedan kan det egentligen kvitta för lösningen är inte att hitta på låtsasregler, utan att göra rätt från början.

Rolf Broberg
Guest
Member

Den principen borde gälla officiellt, och lika för gående och cyklister! Båda borde få låna den andres bana i sådana lägen, men bara som hänsynsfull gäst som lämnar den avsedda trafiken plats så gott det går.

eketjall
Guest
Member

Den enda princip som borde gälla officiellt är att man ser till att alla trafikslag har rimlig framkomlighet på sina respektive trafikytor.
Så är det ju långt ifrån idag.

Rolf Broberg
Guest
Member

Jag tänkte mest på snökaos när plogaren bara hunnit ploga ena banan, eller när man behöver gräva för att reparera något under ena banan.