![Fartgupp, någon?](/content/images/2013/10/nynäs_fartgupp_500.jpg)Fartgupp, någon?
Jag recenserade härförleden [de nya cykelbanorna längs Nynäsvägen](https://www.cyklistbloggen.se/2013/10/recension-cykelbanorna-langs-vag-73nynasvagen/ "Recension: cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen"). De är helt nyanlagda men innehåller ändå massor av rent trafikfarliga fel. Ett par politiker från Miljöpartiet har tagit upp fallet i Trafik- och renhållningsnämnden och här är svaret från Trafikkontoret.

Jag recenserade härförleden de nya cykelbanorna längs Nynäsvägen. De är helt nyanlagda men innehåller ändå massor av rent trafikfarliga fel. Ett par politiker från Miljöpartiet har tagit upp fallet i Trafik- och renhållningsnämnden och här är svaret från Trafikkontoret:

Cykelplanen är inget regelverk utan är ett hjälpmedel i planerandet av cykelåtgärder. Kontoret eftersträvar i alla projekt att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns, men i befintliga miljöer finns det även andra intressen som kontoret måste ta hänsyn till.

Någon mer än jag som läser citatet som ”Vi tar oss friheten att skita i Cykelplanen när det passar oss”?

Men ändå imponerande att de hittade en av de två korrekt placerade stolparna att ta med på sin bild i sitt svar. Så här ser det ut i övrigt, om jag får friska upp minnet med några exempel:
nynäs_stolpe_1_500

nynäs_stolpe_2_500

nynäs_stolpe_3_500

nynäs_stolpe_4_500

Läs hela dokumentet på Insyn Stockholm.
Är du med i vår Facebook-grupp Cyklistbubblan? Där pågår diskussionen också just nu.