nynA--s_fartgupp_500 Fartgupp, någon?

Jag recenserade härförleden de nya cykelbanorna längs Nynäsvägen. De är helt nyanlagda men innehåller ändå massor av rent trafikfarliga fel. Ett par politiker från Miljöpartiet har tagit upp fallet i Trafik- och renhållningsnämnden och här är svaret från Trafikkontoret.

Jag recenserade härförleden de nya cykelbanorna längs Nynäsvägen. De är helt nyanlagda men innehåller ändå massor av rent trafikfarliga fel. Ett par politiker från Miljöpartiet har tagit upp fallet i Trafik- och renhållningsnämnden och här är svaret från Trafikkontoret:

Cykelplanen är inget regelverk utan är ett hjälpmedel i planerandet av cykelåtgärder. Kontoret eftersträvar i alla projekt att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns, men i befintliga miljöer finns det även andra intressen som kontoret måste ta hänsyn till.

Någon mer än jag som läser citatet som ”Vi tar oss friheten att skita i Cykelplanen när det passar oss”?

Men ändå imponerande att de hittade en av de två korrekt placerade stolparna att ta med på sin bild i sitt svar. Så här ser det ut i övrigt, om jag får friska upp minnet med några exempel:

nynA--s_stolpe_1_1024

nynA--s_stolpe_2_1024

nynA--s_stolpe_3_1024

nynA--s_stolpe_4_1024

Läs hela dokumentet på Insyn Stockholm.
Är du med i vår Facebook-grupp Cyklistbubblan? Där pågår diskussionen också just nu.