Det är Stockholms läns landsting, SLL, som kommit på att cykling är något som ska satsas på. Svenska Dagbladet skriver:

Screen Shot 02-26-16 at 01.43 PM

Japp, cyklingen ska fyrdubblas till år 2030, ett ambitiöst mål. SLL har kommit på att kommunerna i länet satsar väldigt ojämnt på cyklandet och att det gör det svårt att cykla mellan kommunerna. Det är ju inte optimalt för cykling att en välplogad cykelväg slutar i en snöhög bara för att man passerar en kommungräns. Eller att vägen helt enkelt upphör för att nästa kommun inte byggt någon alls.

SvD skriver:

Ett ökat cyklande skulle ge länet flera vinster. Större andel cyklister minskar fordonstrafikens trängsel och utsläpp och skulle även förbättra folkhälsan.

Härliga tider. Hur ska då denna kraftfulla satsning gå till? Jo, genom att inrätta ett ”cykelkansli” som ska samordna kommunernas olika cykelaktiviteter. Rekryteringen till kansliet är redan igång.

När jag hör ”Cykelkansli” så ser jag ett kontorslandskap framför mig med sex-sju personer som intensivt sitter och koordinerar cykelsatsningar, kravställer och inspekterar. Men för det krävs såklart både mandat och resurser. När det gäller mandatet, det vill säga de faktiska möjligheterna att göra annat än att bara sitta och tycka, är det oklart än. Men utifrån tidigare ”satsningar” är vi pessimistiska. Vi tror att det kommer handla om att de egentligen bara kan sitta och just tycka saker.

När det gäller ekonomin däremot är den spikad.

Och det är kaffepengar det handlar om. Trafikverket, Landstinget och länsstyrelsen pitchar in 350,000 var och sedan finns det tydligen några ytterligare kronor, vilket gör årsbudgeten till 1,2 miljoner kronor.

Vi säger så här: Om det hade räckt med 1,2 miljoner om året för att fixa vettig regional cykling så hade det redan varit ordnat. Det här är möjligen resultatet av PR-arbete någonstans med hoppet att få lite positiv press.

Men någon seriös satsning med potential att resultera i fyrdubblad cykling är det inte.

Läs: SvD.se: ”Nya planen: Så ska cyklandet i Stockholm fyrdubblas

Stockholmdirekt.se: ”Nya cykelkansliets svåra uppdrag: Fixa bra cykelbanor i hela länet – året runt