Vi fick ett mail från Jonas Ericsson på Miljöförvaltningen i Stockholm. Han letar idéer inför ett EU-projekt där nya lösningar för trafik och energianvändning ska testas i Årsta och vill ha er hjälp.

[![Kanske göra en staty av avgasrör? Foto: David Jones /Flickr CC-BY 2.0](/content/images/2014/02/3034910871_d8883b8270_z.jpg)](/content/images/2014/02/3034910871_d8883b8270_z.jpg)Kanske göra en staty av avgasrör? Foto: [David Jones](https://www.flickr.com/photos/davidcjones/3034910871/sizes/z/) /Flickr [CC-BY 2.0](http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Så här skriver han:

Jag letar nu efter innovativa idéer framför allt för transporter och tänkte ta hjälp av Cyklistbloggens läsare med idéer – kanske främst på cykelområdet.

Kriterier för idéerna:

  • De ska spara energi och/eller klimatutsläpp – för cyklingens del innebär det mestadels att hitta sätt att få folk att byta från bil till cykel.

Då ska man veta att jobbresorna bara utgör 1/4 av bilresorna i hela länet – och betydligt mindre i Stockholms stad, och att dessa resor är någorlunda lätta att ersätta med kollektivtrafik. Den stora mängden bilresor handlar istället om shopping och fritidsresor, och i viss mån om att lämna barnen på skolan innan man själv tar T-banan till jobbet. Detta är resor som är betydligt svårare att ersätta med kollektivtrafik eftersom människor vill åka på olika tider och har så vitt skilda resmål och dessutom ofta stor packning.

  • De ska vara så nära marknadslansering att det företag som använder Årsta som utvecklingslaboratorium därefter ska ha en färdig produkt att sälja.

Idéerna ska alltså ligga i framkant av vad som är möjligt idag, men ändå ha en rimlig chans att bli lönsamma inom några år.

  • De ska vara nya = inte ha införts någon annanstans (eller möjligen i någon icke-tillräckligt utvecklad form någon annanstans)

  • Ny informationsteknik, uppkoppling överallt och big data kan ge nya möjligheter

I detta fall handlar det alltså INTE om den ordinarie infrastrukturen och huruvida denna är eftersatt eller ej – det är en helt annan fråga som sköts av mina kolleger på Trafikkontoret. Jag är i detta fall ute efter spetsidéerna och skulle vilja ha ett antal att välja emellan. Detta utgör inget löfte om att förslagen kommer att införas i närtid – det hänger både på EU, övriga städer och framför allt på att det finns företag som är villiga att genomföra – men bra idéer har en egen växtkraft och kommer med all sannolikhet att genomföras förr eller senare. Det jag vill göra är att skynda på den utvecklingen.

Intressanta idéer kan ni maila till Jonas.Ericson@stockholm.se, men en idédiskussion här på forumet kan generera nya tankar – fler hjärnor ger fler infallsvinklar och oftast bättre lösningar.

Vad säger ni kära Cyklistbloggläsare, vad har ni för idéer att hjälpa Jonas med?