I dagens DN står det att Stockholms kommun ska lägga pengar på 15000 nya cykelparkeringar. Det låter fantastiskt bra, vi har skrivit en del om hur usel parkeringssituationen är för cyklister i Stockholm. Det är ju så att varje cykelresa börjar och slutar med en stillastående cykel. Parkeringaplatser behövs. 15000 nya skulle alltså utgöra ett välkommet tillskott.

Men sedan läste jag DN:s text lite noggrannare:

I dag finns omkring 10.000 cykelparkeringar runt om Stockholm. 2018 ska de vara nästan 25.000.

Ah. Så det är först om fem år och ett kommunval de nya cykelparkeringarna ska vara på plats. Om planen fungerar kommer kommunen alltså anlägga 3000 nya parkeringsplatser per år. Enligt DN betyder det att vi 2018 har knappt tre parkeringar per hundra invånare, jämfört med Amsterdam som idag har en parkering per tre invånare.

Om det går. Först måste de hitta platser för ställen. Trafikkontoret säger:

– Det arbetet är vi inte riktigt färdiga med än, säger Mats Freij. Vi måste givetvis ta hänsyn till framkomligheten. Det blir lite råddigt och ta lite tid, men så är det alltid med den här typen av satsningar.

Men det är ett steg på vägen, vi är försiktigt positiva. Kanske slipper vi i framtiden den här synen:

Klassisk Stockholmsparkering
Tunnelbaneparkering