I Skåne har de Hylliegaraget, i Stockholm har vi…ummmm…. gräsmattor, rännstenar och cykelbanor:

[![Tunnelbaneparkering](http://farm7.staticflickr.com/6038/6377354507_5f2e12d45d.jpg)](http://www.flickr.com/photos/35366662@N05/6377354507/ "Tunnelbaneparkering by Christian Gillinger, on Flickr")Tunnelbaneparkering
 

Sådär blir det ju när det inte finns några cykelställ vid viktiga knutpunkter som till exempel en tunnelbanestation. Cykelställen är en underskattad företeelse, oftast ställs de ut där det finns lite extra plats som inte behövts till något viktigare och oftast är de standardställ där man trycker ner framdäcket mellan två järn. Mellanrummen mellan varje ställ brukar vara minimala. Ungefär så här kan de se ut:

[![Not much room with standard bike stands](http://farm7.staticflickr.com/6093/6377358415_0acddc6b2e.jpg)](http://www.flickr.com/photos/35366662@N05/6377358415/ "Not much room with standard bike stands by Christian Gillinger, on Flickr")Här kommer man inte emellan
 

Tätt, tätt står cyklarna, så tätt att styrena krokar i varandra. Ingen plats för cyklisten mellan cyklarna, man får stå bakom hojjen för att ställa in och dra ut den. De flesta cyklister har dessutom två lås, ett ramlås och ett löst lås för att låsa fast cykeln på platsen. Tanken är ju att tjuvarna inte ska kunna ta med sig hojjen och klippa upp ramlåset någon annanstans.

Men eftersom den enda fästpunkten är själva cykelstället så måste man alltså nå ner till det. Det går inte mellan cyklarna, där är det för tätt. Istället får man hänga sig ner över styret och försöka sträcka sig ner. Har man då cykelkorg blir det nästa omöjligt.

[![Poorly designed bicycle stand](http://farm8.staticflickr.com/7164/6412786037_f068242ee2.jpg)](http://www.flickr.com/photos/35366662@N05/6412786037/ "Poorly designed bicycle stand by Christian Gillinger, on Flickr")Jaha, du ville kunna ställa cykeln i stället också. Det skulle du sagt innan.
Men det spelar ingen roll om man når ner eller hur avancerat lås man har. För tjuvarna räcker det med att lossa framhjulets två navskruvar och lämna kvar det. Ska man göra det svårt för tjuvar måste man låsa fast cykeln i ramen.Vilket inte går med standardställ. De är förmodligen utformade av någon som inte cyklar, dåligt planerade och oigenomtänkta.

I Danmark har man förstått det här. Där har kommunen tagit fram foldern ”Tjekliste til Cykelparkering” (PDF-länk). De listar åtta punkter för en god cykelparkering:

  1. Ligger ställen nära cyklisternas destination? Gärna inom 30 meter.
  2. Är de bra placerade i förhållande till destinationen? Till exempel vid entréer.
  3. Finns det tillräckligt mellanrum mellan ställen för cyklisterna? Det ska vara minst 150 centimeter mellan ställen för cyklisterna att parkera och ta ut cyklarna i.  Helst 200 centimeter.
  4. Finns det lika många ställ som cyklar på platsen?
  5. Cykelställen ska vara av god kvalitet, se designmanualen, och ha minst 50 centimeter mellan varje cykel.
  6. Är det nivåfri till- och frånfart till ställen?
  7. Behöver parkeringen belysning för att uppnå tillfredsställande trygghet?
  8. Har cyklisten god översikt över hela parkeringen? Gäller mest stora parkeringar för att cyklisterna ska vara trygga.

Den är inte perfekt, men ett steg på vägen. Checklistan tar upp god kvalitet, men inte så mycket om utseende. De standardställ som är vanligast i Stockholm är vansinnigt fula. Och fula cykelställ placerade på fel ställen, spär på folks åsikter om att cykling stör. Jag tänkte ägna några framtida poster åt just snygga, eller originella, cykelställ. För cykling ska inte bara vara praktiskt. Det ska också bidra till en bra stadsmiljö.
Läs mer om cykelställ

Läs mer om hur du låser fast din cykel