I början av augusti skrev vi om att en ny typ av korsningar införs första september, ”cykelöverfarter”. Samtidigt döps alla de korsningar vi tidigare kallat ”cykelöverfarter” om till ”cykelpassager”. Cykelöverfarter ska vara hastighetssäkrade till 30 km/h och skyltas med en ny typ av skyltar:

Screen Shot 08-09-14 at 10.44 PM

Den största skillnaden är att korsande trafik nu får väjningsplikt för cyklisterna, något de inte haft tidigare (Läs mer om reglerna: Nu införs väjningsplikt vid cykelöverfarter). Vi frågade Stockholms kommun om det kommer dyka upp några skyltar? Här är deras svar:

Vi ska skylta upp de korsningspunkter som redan är hastighetssäkrade så fort som möjligt. I alla nybyggnadsprojekt ska de nya reglerna beaktas. Vi har sedan tidigare riktlinjer för korsningar på pendlingsstråken att de ska vara hastighetssäkrade och ge företräde åt cyklister. Nu kan vi även göra det regelmässigt korrekt vilket är bra. 

Vi kommer också i enlighet med cykelplanen successivt förbättra för cyklisterna på pendlingsstråken genom att hastighetssäkra korsningar samt skylta upp dem som överfarter. Det har varit med i våra riktlinjer från 2012 så den nya regeln påverkar egentligen inte vårt sätt att arbeta men vi kan nu tydliggöra vad som gäller med hjälp av företrädesskylten. Då blir det mer tydligt för alla trafikanter.

Det låter positivt, men det är såklart svårt att få en snabb överblick av vad det innebär i praktiken: Hur många korsningspunkter är redan hastighetssäkrade?

Ni som vet med er att ni cyklar längs pendelstråk i Stockholm, hur ser korsningarna ut hos er? (Här finns kartor med alla pendelstråken)