Så tänker Stockholm om de nya skyltade cykelöverfarterna

| 25 kommentarer

I början av augusti skrev vi om att en ny typ av korsningar införs första september, ”cykelöverfarter”. Samtidigt döps alla de korsningar vi tidigare kallat ”cykelöverfarter” om till ”cykelpassager”. Cykelöverfarter ska vara hastighetssäkrade till 30 km/h och skyltas med en ny typ av skyltar:

Screen Shot 08-09-14 at 10.44 PM

Den största skillnaden är att korsande trafik nu får väjningsplikt för cyklisterna, något de inte haft tidigare (Läs mer om reglerna: Nu införs väjningsplikt vid cykelöverfarter). Vi frågade Stockholms kommun om det kommer dyka upp några skyltar? Här är deras svar:

Vi ska skylta upp de korsningspunkter som redan är hastighetssäkrade så fort som möjligt. I alla nybyggnadsprojekt ska de nya reglerna beaktas. Vi har sedan tidigare riktlinjer för korsningar på pendlingsstråken att de ska vara hastighetssäkrade och ge företräde åt cyklister. Nu kan vi även göra det regelmässigt korrekt vilket är bra. 

Vi kommer också i enlighet med cykelplanen successivt förbättra för cyklisterna på pendlingsstråken genom att hastighetssäkra korsningar samt skylta upp dem som överfarter. Det har varit med i våra riktlinjer från 2012 så den nya regeln påverkar egentligen inte vårt sätt att arbeta men vi kan nu tydliggöra vad som gäller med hjälp av företrädesskylten. Då blir det mer tydligt för alla trafikanter.

Det låter positivt, men det är såklart svårt att få en snabb överblick av vad det innebär i praktiken: Hur många korsningspunkter är redan hastighetssäkrade?

Ni som vet med er att ni cyklar längs pendelstråk i Stockholm, hur ser korsningarna ut hos er? (Här finns kartor med alla pendelstråken)

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

25 Comments on "Så tänker Stockholm om de nya skyltade cykelöverfarterna"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Nisse
Guest
Member

Jag ser en risk i att skylten är så lik ”Herr Gårman”. Vissa motortrafikanter kanske inte ens uppfattar att det är ett nytt vägmärke utan tror att de passerar ett vanligt övergångsställe och därmed förväntar sig gångtrafik.

Nils
Guest
Member

Ser samma risk. Finns även en risk att olika regler gäller beroende på om det är en passage eller överfart. Även om det finns en skylt kommer nog många bilister inte uppfatta skillnaden.

Fredrik Jönsson
Guest
Member

Där cykelbanan i förlängningen från Floragatan korsar Valhallavägen har man nu målat klart alla pilar och övergångsställen med mera efter asfaltering. Men cykelöverfarten som fanns där tidigare har inte kommit tillbaka utan saknas. Den gav inte företräde förut heller, men den indikerade åtminstone att det fanns en korsande cykelbana där. Nu är man lämnad helt i sticket.

Erik Johansson
Guest
Member

Jag har för mig att det finns en hel del omarkerade cykelöverfarter över Valhallavägen.

Fredrik Jönsson
Guest
Member

Om det är omarkerat är det ingen cykelöverfart som sådan. Cykelbanan som går längs med Valhallavägen korsar tvärgator utan överfart på flera ställen. På just denna plats har det varit överfart tidigare, syns i Google Street View t.ex.

Tor Sandqvist
Guest
Member

Den cykelöverfarten har jag nästan aldrig använt: jag hoppar av och leder hojen över övergångsstället i stället. Då får man laga företräde och slipper vänta och bilisterna blir förtjusta!

Fredrik Jönsson
Guest
Member

Det brukar iofs aldrig vara något problem att cykla över. Det blir nästan alltid någon lucka, inte minst eftersom det sitter rödljus lite längre bort på båda sidor.

Tor Sandqvist
Guest
Member

Stå och vänta tills det inte kommer några bilar kan man ju göra även utan cykelöverfart. En ”indikation” till bilisterna att här kan det komma cyklister gör inte att jag känner mig nämnvärt säkrare i sadeln. Det är väl individuellt, men om jag ska korsa en väg där bilarna håller en sådan fart som på Valhallavägen, så föredrar jag faktiskt att göra det till fots: då vet jag att jag snabbt kan kasta mig undan om det kommer en blindratt.

knight22
Member
Member

Stämmer det verkligen att bilar inte haft väljningsplikt på cykelöverfarter? som jag förstått det har bilister väjningsplikt när de svänger över cykelöverfarter eller korsar dem på väg ut ur en rondell.

Jag tycker ändringen är bra, det blir tydligare vad som gäller. Dock behövs mycket hårdare straff för bilister som missar väjningsplikt än vad de får idag, om det över huvud taget blir något straff.

Robert Andersson
Guest
Member

Det finns en ordningsbot på 2 000 kr för motorförare (1 000 kr för moped klass II och cyklar), om man inte fullföljer sin väjningsplikt vid cykelövefarter. Men det om man läser tidningarna så är det sällan polismännen väljer att rapportera. De tycker nog att det är straff nog att behöva använda sin trafikförsäkring till att betala personskador och cykelskador.

Det blir lite lotteri där, de som inte rapporteras behöver endast betala ev. självrisk och förlora skadefria år. Men de som rapporteras får betala sin bot och sedan några veckor kanske får sitt körkort återkallat.

Här är en där polisen valde att ge en ordningsbot:
http://www.dt.se/dalarna/borlange/person-blev-pakord-4

Greijus
Guest
Member

@zeraien @Cyklistbloggen Ja, varför göra det krångligare (och dyrare)?

ekstromenator
Guest
Member

@Cyklistbloggen Använd lagar, regler och skyltar som finns idag, använd Lämna företräde där cykelbanan prioriteras !

Thomas Ekstrom
Guest
Member

Inga nya hittepåregler med hittepåskyltar, använd etablerade regler och skyltar som redan nämts. Lämna företrädeskyltar fungerar utmärkt, bara att markera med ”hajtänder” före överfarten.

nilsst
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Så tänker Stockholm om de nya skyltade cykelöverfarterna: http://t.co/qG4OxMu4JD #cykla

KristerIsaksson
Guest
Member

@zeraien @Cyklistbloggen Det kan man, finns absolut inga hinder. Handlar mer om vilja…

zeraien
Guest
Member

@Cyklistbloggen why oh why kunde man inte bara använda uppånervända trianglar som bilister redan känner till… nu blir det mer fövirrande

felix reychman
Guest
Member

Jag håller med Per. Så dåligt som regler gällande bilisters ansvar gentemot cyklister beaktas, tycker jag det känns fel att ytterligare skapa trafikslagsspecifika skyltar, som bilisterna varken förstår innebörden av, eller bryr sig om. Att använda den redan existerande skylten, som åtnjuter en viss respekt, även om den inte gör det när det gäller cyklister, utan brukar tolkas som ”skit i triangelmarkeringen i gatan, och vänta tvärs över cykelbanan, medan du släpper fram biltrafiken”, tror jag skulle ge en större eftekt.
Det här kommer bara att leda till ytterligare gräl, när bilister inte vet vad skylten betyder.

Tror jag.

Men ansträngningen och syftet är berömvärt!

cykelbloggar
Guest
Member

Cyklistbloggen: Så tänker Stockholm om de nya skyltade cykelöverfarterna http://t.co/LFhKDpS1Tu @Cyklistbloggen

PerTEriksson
Guest
Member
Robert Andersson
Guest
Member

Precis, denna möjlighet har funnits länge, så nog har det gått att ordna ”huvudledsbanor” förut, Göteborgs stad har sådana (i liten utsträckning dock).
Det största problemet är nog bara att övriga trafikanter har uppfattningen om att väjningsplikt B1 ej gäller mot cyklar/mopeder. Undrar vad uppfattningen utav B8 kommer att vara.

Pär N
Guest
Member

Var i Göteborg finns det ”huvudledsbanor”?

Robert Andersson
Guest
Member

Väldigt begränsad, två korsningar vid Per Dubbsgatan utanför Sahlgrenska huvudentrén. En del korsningar efter Karl Johansgatan. En överfart vid motorvägsavfarten vid Kallebäck. En cykelöverfart (efter 1 sep 2014 cykelpassage) vid en infart till cirkulationsplats i Kortedala.

Det är alla som jag har sett, ev, så kan det vara någon mer, men så värst många är det nog ej.

Förövrigt så har jag blivit tutat och skriken på när jag har passerat framför köerna vid dessa vägmärken. Oftast så sägs det att cyklar måste akta sig och inte hindra trafiken.

Sjuktransporterna vid Sahlgrenska får man se upp för, Göteborgs Taxi kör efter egna regler.

Pär N.
Guest
Member
Jag tvivlar på att det finns några medvetet planerade ”huvudledsbanor” i Göteborg. Där sidogator korsar den nya cykelbanan längs Odinsgatan är det målat hajtänder och skyltat väjningsplikt på sidogatorna. Precis efter hajtänderna är det målat cykelöverfart. Jag frågade Trafikkontoret hur denna kombination skall tolkas. Har korsande trafik väjningsplikt mot cykeltrafiken eller ej? Svaret blev: ”Det är en fråga som inte är helt tydlig. Det är som skriver (sic!) målat hajtänder innan cykelbanan för korsande bilar. Detta innebär att dess bilar ska lämna företräde för både cyklister och bilar på Odinsgatan. Samtidigt, som du skriver, så gäller särskilda regler på cykelöverfarter där cyklister inte får köra ut på en cykelöverfart om det inte kan ske utan fara. Det skulle man kunna tolka som om cyklister ska lämna företräde. Med andra ord kan jag inte ge något entydigt svar om vad som gäller för det finns inget.” Och efter följdfråga om varför Trafikkontoret valde att bygga på ett sådant sätt att det är oklart vilka trafikregler som gäller, samt vad de vill uppnå med den valda utformningen: ”Jag har inte fått något bra svar på varför det blev som det blev på Odinsgatan. Det var väjningsplikt innan från sidogatorna och troligtvis så… Read more »
felix reychman
Guest
Member

Min gissning på vanligast tolkning:
”Vafan ere där?! Man får väl för fan inte cykla på övergångsställen?!”.

Med de skiljetecknen

Ytterligare en fördel med att använda befintlig väjningspliktsskylt är att man kan använda den utan tusen andra anpassningar. Upp med skylten och måla trianglar i gatan bara.