En annan grej som jag undrat är hur viktig målningen i cykelbanan är. Jag har alltid tolkade det som att en cykelbana med en enda rättvänd cykel betyder att jag cyklar i rätt riktning i en bana med ett körfält. Två målade cyklar betyder två körfält, ett i vardera färdriktning. Och kommer man på en cykelbana och ser upp-och-nervända cyklar så kör man mot enkelriktat. Det för oss in på :

Dubbelriktade respektive enkelriktade banor?

1A. Får man cykla i bägge riktningar i både enkelmålade och dubbelmålade banor?

Enkelriktat?Inte cykelbana alls, utan vägren har vi lärt oss!

I Cykeln i staden står att en cykelbana i grunden är dubbelriktad. Symbolerna anger lämplig färdriktning men gör ingen juridisk skillnad. Det lämpliga är dock oftast att cykla till höger i färdriktningen oavsett cykelbana eller ej.

Det spelar med andra ord ingen roll vad som är målat i vägen, att det ibland är dubbla cyklar, ibland enkla och att de målas åt ett håll har bara en rådgivande roll.

1B. Om cykelbana finns på bägge sidor av vägen, är det valfritt vilken man ska cykla på eller gäller att man ska cykla som bilarna, på höger sida?

Generellt gäller att man ska cykla till höger när det finns cykelbanor på båda sidor. Det kan dock vara skyltat eller målat med annan information.

1C. Om enkelmålad cykelbana finns på ena sidan vägen, men ingen cykelbana finns på andra – ska alla cyklister då ändå cykla i den enkelmålade cykelbanan?

Nej, se svar på 1A.

Det här svaret blir jag inte riktigt klok på. I 1A fick jag svaret att cykelbanor ”i grunden” är dubbelriktade och att målningen inte har någon juridisk betydelse. Men att det är ”lämpligt” att cykla på höger sida.

Det betyder att man ska hålla till höger oavsett om det saknas cykelbana just där, även om det finns en på vänster sida. Trots att cykelbanan alltså juridiskt är dubbelriktad. Frågan är då vad som händer om det sker en olycka. Och varför juridiken inte följer vad som är ”lämpligt”.

Man kan alltså sammanfatta med att rent juridiskt får man cykla som man vill, men att staden försöker så gott det går täcka upp luckorna med egna råd.

EDIT (Jan 2015): Men cykelfält däremot är som vilka filer som helst. Där får man alltså inte cykla i fel riktning.

Nästa post: Hur kör man bäst om en buss som står på en hållplats utan egen väntplats.

Jaha, vars ska jag ta vägen nu?