Sommaren 2015 blev en cyklist påkörd i Östersund. Han kom på en cykelväg, korsade en annan väg, passerade en refug och när han passerade sista biten så blev han påkörd. Enligt uppgift träffade bilen cykelns bakdäck.


Bild ur polisens Förundersökningsprotokoll

I mars i år friades bilisten. I förhör säger han att han ”hörde nå ljud och tittade hastigt ner mot badhusparken” och sedan smällde det.

Och hela händelsen är ett exempel på exakt det vi sagt tidigare: Trafikförordningen måste moderniseras .

Cykelpassage eller cykelöverfart?

Det här är en bild ur förundersökningen. Den visar platsen i Östersund där olyckan skedde:


Bild ur polisens förundersökningsprotokoll

Det här är en plats vi faktiskt skrivit om tidigare.

Östersund först ut med ny cykelöverfart?

Japp, precis här var Östersund en av de första kommunerna i Sverige att införa cykelöverfart redan hösten 2014. Det betyder att biltrafiken har väjningsplikt mot korsande cykeltrafik. Då borde det ju vara glasklart? Biltrafiken har väjningsplikt ju. Då borde bilisten fällas?

Nepp. Visserligen byggdes passagen om, tittar man på bilden ovan så anar man dessutom väjningspliktshajtänder i vägbanan för extra tydlighet.  Men. Det saknas något. Skylt B8:


Enligt P4 Jämtland saknades fortfarande skyltarna 27 juli 2015 och nu blir det spännande.

Enligt Jan Asplund, trafiksamordnare på Östersundskommun så var allt klart redan när platsen byggdes om 2014. Han sa till Östersundsposten hösten 2014:

– Väjningsplikten för fordonstrafikanter gäller redan nu, i och med att bilarna kör upp på en annan körbana. Men vi väntar fortfarande på de nya skyltarna som ska göra det tydligare.

Och samma sak säger kommunens gatuchef, Richard Johnsson till P4 Jämtland. Han menar att platsen ” har de andra saker som föreskrivs, som farthinder och väjningslinje på vägbanan”.

Det däremot motsägs av Transportstyrelsens utredare Bo Göingberg i Länstidningen. Skyltar måste sättas upp:

– Har man inte gjort det blir det en cykelpassage och där har cyklisterna väjningsplikt enligt utfartsregeln där man kommer ut från en cykelbana.

Nu kryper vi ännu lite djupare i det kaninhål som är ”Trafikregler för cyklister”. Vi pratade ju med Transportstyrelsen i augusti 2015, när vi försökte reda ut vad som gällde. De svarade så här:

Korrekt den bifogade bilden visare en cykelpassage och vägmärke för väjningsplikt samt ”hajtänderna” är innan cykelpassagen och då har fordon/fordonsförare ( bilister, mopedister, cyklister m.m. ) väjningsplikt mot cyklister och moped klass II som korsar denna cykelpassage

Här säger alltså Transportstyrelsen att hajtänder och skylt visst gäller. Det betyder i korthet att Transportstyrelsen inte är överens själva om vad som gäller.

I polisens förundersökningsprotokoll används också ömsom ”cykelöverfart” och ”cykelpassage”, men i själva åtalet används ”obevakad cykelpassage”.

Så för att sammanfatta var platsen cykelöverfart i allt utom att skylt B8 inte var uppsatt. Kommunen och åtminstone delar av Transportstyrelsen menar att det räcker. Andra delar av Transportstyrelsen tycker det krävs skylt också.

Tingsrätten friade

Och Tingsrätten dömde som att det var en obevakad cykelpassage.

Intressant var också resonemanget i domen kring de bägge fordonens hastighet. Bägge uppgav sina respektive hastigheter till ”20 km/h”, något Tingsrätten accepterar. Men säger så här om bilistens hastighet:

Tingsrätten bedömer att XXXX i vart fall har gjort vad som ålagts honom enligt bestämmelsen, han har anpassat sin hastighet och därmed inte förfarit oaktsam.

20 km/h en rimlig och aktsam fart när man passerar en cykelpassage.

Om cyklisten säger istället Tingrätten:

Enligt tingsrättens mening är det rimligt att man som biltrafikant vid en cykelpassage kan förvänta sig att en cyklist bromsar in innan denna börjar passera och är extra uppmärksam då en bilväg ska passeras.

(…)

Utifrån omständigheterna att han hörde en smäll som gjorde att han hastigt och reflexmässigt tittade bort och det faktum att cyklisten kom i en hög hastighet (…)

Här är 20 km/h plötsligt en ”hög hastighet”.

Ni som orkat ta er hit i texten och fortfarande har koll på alla turer förtjänar en trafikregelmedalj.

Olika regler för olika vägar

Det här säger sig självt att det här inte fungerar. När inte ens myndigheter som är ansvariga kan ge ett entydigt svar på vad som gäller så är det något som havererat. Och de som betalar är de oskyddade trafikanterna som skadas.

Och det gäller inte bara cykelpassage vs cykelöverfart.

Det är fullständigt omöjligt, menar vi, som trafikant att förstå vad som gäller överhuvudtaget. Ett annat exempel är att cyklister måste hålla reda på vilken typ av väg de är på. Bara i Stockholms City har vi hittat minst tre olika typer av vägar: cykelbana, cykelfält och vägren. För samtliga råder olika trafikregler och till skillnad från på vanliga vägar, går det som trafikant inte att förutspå vilken typ som används för vilken trafiksituation. Det är i princip helt slumpmässigt när de olika typerna används.

På Strömbron till exempel är det vägren, med heldraget:

strA--mbron-ett

På Vasagatan är det cykelfält, som juridiskt räknas som vilket körfält som helst:

Och slutligen finns det här och var ”cykelbanor”:

Nya-Strandv--gen2
Nya cykelbanan på Strandvägen

För att göra det ytterligare lite komplicerat nämner Trafikförordningen också ett alternativ som inte är vägren, men som är ”sådan cykelbana som är en del av vägen.” Vi har ingen aning om vad det är och nu är det så löjligt det här att vi inte tänker försöka ta reda på det. Förmodligen vet nämligen ingen annan eller.

Precis som det är när det gäller skillnaden mellan ”väjningsplikt”, som används sparsamt i Trafikförordningen och ”ge tillfälle att passera”, som används som alternativ. Vad ”ge tillfälle att passera” finns det ingen definition av. Transportstyrelsen sammanfattar det med:

I slutändan om ”olyckan” skulle vara framme så är det domstol som gör bedömning om gällande lagstiftning har efterföljts av ex bilist vs. cyklist vid en cykelpassage.

Vad är skillnaden på ”väja” och ”ge tillfälle att passera”?

Modernisera trafikförordningen

Och reglerna när de här olika vägarna möter andra vägar, det vill säga de vägar där biltrafiken rör sig, ser alltså helt olika ut, något cyklisten i Östersund fick ta smällen för.


Skärmbild ur polisens förundersökningsprotokoll

Så värdelöst är lagen utformad för cyklister. Det är dags att skriva om den. Det är dags att sluta behandla den fordonstrafik som cyklister är, som en trafikstörning.

Så länge cykelvägar är något annat juridiskt än ”vägar” kommer vi höra saker som att ”cyklisten kom från ingenstans”. Så länge cykelvägar är något annat än ”vägar”, kommer 20 km/ för fordonstrafikant på ena vägen vara en rimlig och aktsam hastighet att passera en korsning med. Samtidig den som för fordonstrafikant från andra vägen kommer vara ”hög”.


Från P4 Jämtland