Se bilderna! Kaoset!

Jag fick frågan från en bilist om varför cyklister inte fattar att det inte går att cykla på vintern i Sverige. Eftersom det ju snöar. Det är inte första gången jag hör just det påståendet kan man säga.

Får på de televiserade nyheterna veta att Stockholm denna vinter skall prioritera snöröjning för cyklister. Världen har blivit galen.

Stockholms styrande har bestämt sig för att faktiskt snöröja för cyklister numera och ett av skälen är att vintercyklingen ökat med 130% senaste åren (och att det är miljövänligt, bidrar till bättre folkhälsa, sliter mindre på infrastrukturen och minskar trängseln). Det har som vi skrivit, gått sådär hittills. Längs åtminstone min cykelväg är det oftast bara plogat för ett fält, vilket innebär att cyklisterna tvingas cykla tillsammans med fotgängarna på trottoaren.

Men man kommer ju fram. Trots snön. Och trots att man ju egentligen inte ska cykla på trottoaren.

Oeh noes! Det bara fortsätter snöa!

Bilisterna har inte heller haft det så lätt den här vinterstarten. Men där är ambitionsnivån mycket högre. Och där hörs aldrig några ”man kan inte köra bil på vintern” eller att man kanske måste acceptera att det är snöstopp tre-fyra månader om året.

Alla. Extra. Resurser

Tvärtom ber snöentreprenörerna om ursäkt och målsättningen är alltid att hålla vägarna snöfria. Hela vägarna, det är aldrig tal om att det räcker med att skotta kanske bara en fil av tre och nöja sig med det. Det är viktigt att vägkapaciteten inte minskar, för då kanske det blir köer. Och det vill vi ju inte.

snA--kaos-7-1 Någonstans!

Utan snöröjning är det inte bara cyklister som får problem, det gäller även bilister. Det handlar inte om bilens strålande förmåga att ta sig fram i snön, utan om ambitionsnivå och resurser.

snA--kaos5 Decimetervis!

Ibland kan det vara bra att komma ihåg det, nästa gång någon presenterar det som en naturlag att cykling inte funkar när det snöar.

Om viljan finns, så kan det vara lika fint i cykelfälten. Och då ökar såklart incitamentet att fortsätta cykla under de få månader under året då snön ligger.

https://twitter.com/kimortenblad/statuses/275241228952547328