Om plogning, årstiden och andra grejor

| 9 kommentarer

Se bilderna! Kaoset!

 

Jag fick frågan från en bilist om varför cyklister inte fattar att det inte går att cykla på vintern i Sverige. Eftersom det ju snöar. Det är inte första gången jag hör just det påståendet kan man säga.

Stockholms styrande har bestämt sig för att faktiskt snöröja för cyklister numera och ett av skälen är att vintercyklingen ökat med 130% senaste åren (och att det är miljövänligt, bidrar till bättre folkhälsa, sliter mindre på infrastrukturen och minskar trängseln). Det har som vi skrivit, gått sådär hittills. Längs åtminstone min cykelväg är det oftast bara plogat för ett fält, vilket innebär att cyklisterna tvingas cykla tillsammans med fotgängarna på trottoaren.

Men man kommer ju fram. Trots snön. Och trots att man ju egentligen inte ska cykla på trottoaren.

Oeh noes! Det bara fortsätter snöa!

 

Bilisterna har inte heller haft det så lätt den här vinterstarten. Men där är ambitionsnivån mycket högre. Och där hörs aldrig några “man kan inte köra bil på vintern” eller att man kanske måste acceptera att det är snöstopp tre-fyra månader om året.

Alla. Extra. Resurser

 

Tvärtom ber snöentreprenörerna om ursäkt och målsättningen är alltid att hålla vägarna snöfria. Hela vägarna, det är aldrig tal om att det räcker med att skotta kanske bara en fil av tre och nöja sig med det. Det är viktigt att vägkapaciteten inte minskar, för då kanske det blir köer. Och det vill vi ju inte.

Nånstans ska ju snön läggas

 

Utan snöröjning är det inte bara cyklister som får problem, det gäller även bilister. Det handlar inte om bilens strålande förmåga att ta sig fram i snön, utan om ambitionsnivå och resurser.

Decimetervis!

 

Ibland kan det vara bra att komma ihåg det, nästa gång någon presenterar det som en naturlag att cykling inte funkar när det snöar.

Om viljan finns, så kan det vara lika fint i cykelfälten. Och då ökar såklart incitamentet att fortsätta cykla under de få månader under året då snön ligger.

https://twitter.com/kimortenblad/statuses/275241228952547328

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

9 Kommentarer på "Om plogning, årstiden och andra grejor"

Låt mig veta när
avatar
Grave_Dohl
Gäst

@gbgcyklaren @Cyklistbloggen Jag önskar jag fick cykla istället för att ligga hemma och kräkas. Snart dags igen!

Jon Jogensjö
Gäst

Cykelfältet Fleminggatan på Kungsholmen lika dåligt snöröjd som tidigare år. Däremot cykelbanor hela vägen ut till Hässelby plogat och sandat direkt efter snöfall. Det visar att det går, att det bara är någon som sitter och beslutar.
http://cykelpendlarehasselby.blogspot.se

AndreasD
Gäst

Det är plogat men det är ju inte renplogat. Och du som kommer från Hässelby måste väl ha noterat att just Tranebergsbron är erbarmligt plogat med en meter i vänsterkanten på cykelfältet som är oplogat och man vällt upp snön där. Det gör ju att man tvingas dela den plogade ytan med cyklister från stan samt med gående. Det är ju alltid bra för konflikforskningen men inte för cyklisterna.

Dessutom så ser jag att hela biten från Alvik så är vägen sopren men inte cykelbanan som redan har sammanpackad is och snö som man cyklar på – dvs. ok cykelunderlag men halt och inte kvalitetsplogat. Jag tycker att vi kan ha höga ambitioner nu när det skall “prioriteras” med plogade cykelbanor.

Jon Jogensjö
Gäst

Håller helt med. Det är positivt att det plogas direkt. Check på steg 1. Dåligt att det är bara ena körriktningen som plogas vissa bitar, skulle inte accepteras för motortrafiken… Sen är plogkvaliteten som jag ser det halvbra hela vägen ut till Hässelby. Jag kan inget om plogteknik, men gissar att de plogat med bladet 3 cm ovanför asfalten. Och då blir det OK att cykla, men knöligt, hoppigt och sänker farten. På stora vägar ser man ju att gnistorna yr, där sparas inte på asfalt eller plogblad. Kanske finns inte/ alternativt har entreprenören inte investerat i/ rätt utrustning som kan ploga tätt mot asfalten? Blir slitaget för stort på asfalten? förstör man målningen på asfalten? Jag vet för lite här. Någon som vet mer?

Patrick Johansson
Gäst

Jag är bara en förbaskad amatör men jag tror att skälet till att plogbladen inte ligger dikt an mot asfalten på cykelvägarna är att cykelvägen har ojämnare underlag. Dessutom är underlagsarbetet (det asfalten är lagd på) av … sämre … kvalitet. Träffar då plogen ett ojämnt parti kan det öppna upp en fåra i asfalten. 

I Uppsala har plogbilarna exemplariskt varit ute och röjt men som vanligt plogas en 3.5m bred GC väg med en 2m plog. Det gör att dubbelriktad cykeltrafik har 1m att samsas om och dubbelriktad gångtrafik har 1m att samsas om. 

Resultat? Alla cyklar huller om buller (vänstertrafik har återinförts i Uppsalas cykelbanor tydligen) och gångtrafikanterna drar ner huvan till näsan och går tre i bredd längs GC-banan.

Bilden är från våren 2012 (http://goo.gl/maps/joZfK ) men det ser banne mig likadant ut i år också. Fast på andra platser.

_span_
Gäst

@gbgcyklaren @Cyklistbloggen Det är ju nu när snön kommit som det blir roligt att cykla! 😀

Bob
Gäst

Klockrent! Absolut en fråga om prio. Måste ju rimligen finnas överväldigande fakta att cykel och inte minst vintercykel i staden är enormt mycket samhällsnyttigare om man räknar på det, än bil. Haken är ju säkert att man då utmanar bilen som norm, men borde inte snart massan vara uppe i kritisk nivå så att ett politiskt genomslag vore möjligt? Absolut en fråga om tid, det kommer hända, men jag är rastlös…

jwolfers
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Om plogning, årstiden och andra grejor: http://t.co/C9TltMMD #cykla

gbgcyklaren
Gäst

.@Cyklistbloggen En arbetskamrat sa just att jag inte är klok som cyklar i snön. 😉 Men hennes egen biltur till jobbet tog 60 ist för 20 min

wpDiscuz