Och ett hus...

Trafikverket har sina lyktstolpar. Sjöstan har sina hus. ”Men var skulle vi annars ställt pelarna”?

Kanalen i sjöstan