/ cykelmätning

Ny resvaneundersökning klar!

”Nästan hälften, fyrtionio procent, av de motoriserade resorna i Stockholms län sker med kollektivtrafik. Det är en hög andel.”

I höstas gjorde Trafikverket, SL och Stockholms stad en resvaneundersökning i länet. Under september och oktober fick 130,000 slumpmässigt utvalda Stockholmare svara på frågor om hur de reser – till och från jobbet och på fritiden.

Det har skrivits förvånansvärt lite om den – DN hade text, men det var vad vi hittade allt. Och de tar inte upp cykling. Synd, för det finns en del intressant. Till exempel att av dem som har en fungerande cykel så cyklar 16% minst några gånger i veckan under vinterhalvåret. 71% ställer cykeln och nu blir det lite extra intressant:

Screen Shot 06-06-16 at 07.28 PM

Nästan 40% väljer bil som alternativ. Är inte det väldigt mycket? Jag hade nog trott att de flesta, om inte alla, som ställer cykeln åker kollektivt.

Intressant är också att andelen cykelresor ökat sedan resvaneundersökningen 2006.

[![Screen Shot 06-06-16 at 07.30 PM](/content/images/2016/06/Screen-Shot-06-06-16-at-07.30-PM.png)](/content/images/2016/06/Screen-Shot-06-06-16-at-07.30-PM.png)RVU 2015
Då var andelen cykel 1% och bil 48%. Skillanden kan dock bero på att undersökningarna gjordes på olika tidpunkter – 2015 gjordes den på hösten, 2006 i mars. De skriver:

Tidigare utredningar i samband med utvärderingen av trängselskatt har visat att det största antalet bilresor över avgiftssnittet görs under senvåren, i maj och juni. Valet av färdsätt beror också mycket av årstiden och av vädret. Cykelresor är betydligt mer känsliga för årstid och väder än vad bilresor är.

Tittar man över veckan, så kör 38% bil under vardagarna, 8% cyklar och 25% åker buss och/eller tunnelbana:

Screen Shot 06-06-16 at 07.33 PM

I innerstan åker de flesta tunnelbana under vardagarna, men 18% väljer bilen. Cykel däremot bara 8%:

Screen Shot 06-06-16 at 07.38 PM

Vi har bara skummat igenom, men för den som vill läsa noggrannare finns den att hämta i PDF-format härifrån:

Resvaneundersökningen 2015

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer