Ny resvaneundersökning klar!

| 12 kommentarer

”Nästan hälften, fyrtionio procent, av de motoriserade resorna i Stockholms län sker med kollektivtrafik. Det är en hög andel.”

I höstas gjorde Trafikverket, SL och Stockholms stad en resvaneundersökning i länet. Under september och oktober fick 130,000 slumpmässigt utvalda Stockholmare svara på frågor om hur de reser – till och från jobbet och på fritiden.

Det har skrivits förvånansvärt lite om den – DN hade text, men det var vad vi hittade allt. Och de tar inte upp cykling. Synd, för det finns en del intressant. Till exempel att av dem som har en fungerande cykel så cyklar 16% minst några gånger i veckan under vinterhalvåret. 71% ställer cykeln och nu blir det lite extra intressant:

Screen Shot 06-06-16 at 07.28 PM

Nästan 40% väljer bil som alternativ. Är inte det väldigt mycket? Jag hade nog trott att de flesta, om inte alla, som ställer cykeln åker kollektivt.

Intressant är också att andelen cykelresor ökat sedan resvaneundersökningen 2006.

Screen Shot 06-06-16 at 07.30 PM

RVU 2015

Då var andelen cykel 1% och bil 48%. Skillanden kan dock bero på att undersökningarna gjordes på olika tidpunkter – 2015 gjordes den på hösten, 2006 i mars. De skriver:

Tidigare utredningar i samband med utvärderingen av trängselskatt har visat att det största antalet bilresor över avgiftssnittet görs under senvåren, i maj och juni. Valet av färdsätt beror också mycket av årstiden och av vädret. Cykelresor är betydligt mer känsliga för årstid och väder än vad bilresor är.

Tittar man över veckan, så kör 38% bil under vardagarna, 8% cyklar och 25% åker buss och/eller tunnelbana:

Screen Shot 06-06-16 at 07.33 PM

I innerstan åker de flesta tunnelbana under vardagarna, men 18% väljer bilen. Cykel däremot bara 8%:

Screen Shot 06-06-16 at 07.38 PM

Vi har bara skummat igenom, men för den som vill läsa noggrannare finns den att hämta i PDF-format härifrån:

Resvaneundersökningen 2015

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

12 Comments on "Ny resvaneundersökning klar!"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Anders Andersson
Guest
Member

Ser man på – då finns det ca 40 000 potentiella vintercyklare att vinna över till rätt sida – åtminstone 2 ggr i veckan. Nu kanske dessa inte cyklar till jobbet i rusningstid, men iaf… Finns säkert fler godbitar för oss statistiknördar i materialet

Olof E
Guest
Member

Nu får vi ju svar på ditt påstående att alla åker bil behöver sin bil i jobbe. ”Användning av bil i tjänsten och under mätdagen. Av dem som arbetar använder 14 % dagligen bil i tjänsten. 67 % använder sällan eller aldrig bil i tjänsten” s21.

Anders Andersson
Guest
Member

Precis – undersökningen visar ju detta än tydligare. 18 % tar bilen till stan, 14 % använder den i tjänsten = 77 % av bilförarna i stan använder bilen i tjänsten.

4 % tar bilen till stan utan att använda den i tjänsten – ingen direkt stor potential att byta till cykel… Finns också en viss risk att dessa hardcorebilister är de svåraste att omvända till cykling.

Lycka till med fortsatt läsning av rapporten. 😉

Olof E
Guest
Member

Siffran 14% gäller hela länet och inte bara de som reser till innerstan.

Anders Andersson
Guest
Member

Det förklarar varför siffran är ngt högre än i tidigare undersökningar där 11 % använder den i jobbet under dagen. Siffrorna varierar ngt mellan undersökningarna från 2005 och framåt, men är ändå anmärkningsvärt lika.

Även om man inte vet exakt hur stor andel som endast använder bilen t/r jobbet i Sthlm, så pekar alla undersökningar hittills på att det är en mycket liten andel av befolkningen. Om den är 4 % eller 6 % är nog ganska egalt. Den stora bilanvändningen är på fritiden – det bekräftas även i den här undersökningen.

Ett annat intressant resultat är att 57 % har möjlighet att vara flexibla med när de ska börja arbetet. Tillhör alla cyklister de resterande 43 %, eftersom det är helt tomt på cykelvägarna efter kl 9?

Olof E
Guest
Member

Nä – alla undersökningar pekar inte alls på att det är en liten del som endast tar bilen till jobbet i stockholms innerstad. Av länets invånare tar 41% bilen till jobbet. 14% kör bil i jobbet varje vilket inte nödvändigtvis är samma personer som åker bil till jobbet eller att de kör samma bil till som på jobbet. Just hur många som kör till innerstan och använder samma bil i jobbet finns inte redovisat i denna undersökning men jag råkade hitta siffror från en äldre undersökning.

Det är inte behovet av bilen under arbetstid som verkar vara det avgörande utan parkeringen:
http://docplayer.se/11578083-Nr-15-juni-2003-minskad-trangsel-genom-forandrad-parkeringspolitik.html

Anders Andersson
Guest
Member

Jo – alla undersökningar pekar åt exakt samma håll.

17 % av Stockholmarna tar bilen till jobbet (Miljöbarometern). Den MOTORISERADE inpendlingen till staden från grannkommunerna sker enligt Miljöbarometern till 22 % med bil. Rimligen är den icke-motoriserade inpendlingen aning större än noll så inpendlingen sker kanske till 20 % med bil. dessa siffror är förvånansvärt konstanta sedan många år tillbaka.

Dessa siffror överensstämmer också mycket bra med både den särskilda Stockholmsundersökningen som gjordes 2005, med de (mindre) RVUer som gjorts därefter och med denna undersökning som visar att 18% tar bilen till innerstan en vardag.

Att länsinvånarna i stort, använder relativt mycket bil har ingen ifrågasatt – men nu pratar vi om innerstan.

Realityheck
Guest
Member

Beror kanske på hur flexibiliteten fungerar: vi har flextid, men måste vara på plats mellan 0900 (!) och 1600.

Sen kan man notera att sets mest av länet inte är Stockholms innerstad, och att det är skillnad på att använda bilen i tjänsten och att vara tvungen att använda bilen i tjänsten.

6, 4 och 2 procent av hela länets befolkning är fortfarande ganska många tusen personer, och (för att använda dina egna siffror), om alla som inte använder bilen i tjänsten skulle sluta köra bil till och från jobbet skulle det vara en minskning med 23%, vilket utan tvekan är en högst signifikant minskning.

Anders Andersson
Guest
Member

Ser ingen motsättning mellan din flextid och att undvika att cykla vid Slussen just mellan 8 och 8.15. Innan och efter är det betydligt glesare. Från Hornstull kl 8.15 eller 7.40 ser jag 4-5 cyklister på hela Hornsgatan, eller 4-5 st på hela på Västerbron. Förstår om ingen ser någon anledning att bygga fetare cykelbanor för oss få nyttjare – vi kan ju breda ut oss hur mycket vi vill.

Det är knappast alltför många som åker bil i tjänsten i innerstan om de
kan slippa. Det är trångt, bökigt, svårt att hitta P-plats etc. Om det åker bilar i förorterna så är det inget större problem. Där finns både gott om plats och bitvis bra cykelbanor. Det är framför allt i innerstan det blir konflikter med cyklister.

Det skulle säkert göra viss skillnad i rusningstid om en del av de sista bilentusiasterna slutade bilpendla – men poängen är att eftersom vi redan sorterat bort dem som är villiga att ta sig till jobbet på annat sätt och dem som anser sig behöva bilen under dagen så bara de få, mest hårdnackade bilkörarna är kvar. Potentialen att få dem att börja cykla är liten, låt dem försvinna genom naturlig avgång…

Realitycheck
Guest
Member

AA: ”eftersom det är helt tomt på cykelvägarna efter kl 9?”
R: ”måste vara på plats mellan 0900 (!) och 1600.”
Och du förstår inte?!

”Om det åker bilar i förorterna så är det inget större problem. Där finns både gott om plats och bitvis bra cykelbanor.” Var ligger den förorten? Inte de jag bor och jobbar i i alla fall.

Anders Andersson
Guest
Member

Nä – förklara!
Varför måste du vara vid Slussen just kl 8, och inte 7,45, eller 8.15?

Jocke
Guest
Member

För att du inte kan lämna på förskola kl 7, hade skolor och förskolor även de haft flextiden så kanske fler hade kunnat flexa med att komma tidigare till jobbet.