Ny cykelbana skanstullsbron S
I går kväll tog Christian och jag en tur uppför Skanstullsbron. Där är de nu i full färd med att anlägga den nya cykelbanan södergående. Så här ser det ut.

Efter en promenad längs den cykeluppsnofsade Götgatan fortsatte vi i tangentens riktning mot Globen. Cykelturen uppför Skanstullsbron är sällan särskilt rolig eftersom det är en av de trängre passagerna på cykelvägarna söderut, något som verkligen blivit extra tydligt efter att man åkt på Pilotplats Cykels sköna, breda Götgatsförsök ända fram till Skanstull. Både fotgängare och cyklister har samsats om en kombinerad gång/cykelväg på på 2,8 meters bredd.

Tills nu! Även på Skanstullsbron södergående tas, liksom i Götgatsförsöket, en bilfil bort till förmån för oss cyklister. Kvar finns bussfilen, en fil för bilar, nya enkelriktade cykelbanan och den gamla g/c-banan för fotgängare.

Ny cykelbana skanstullsbron S

Avskärmningen mot biltrafiken såg ut att bli med betongsuggor, medan det enligt planen inte ska vara något räcke mellan cyklister och fotgängare, utan ”Separering mellan gående och cyklister sker med målad linje.” Vi får hoppas på att man också kompletterar med nivåskillnad så att det blir riktigt tydligt var man ska gå respektive cykla.

Medan vi gläds och verkligen gillar att staden testar sådana här förhållandevis billiga och snabba lösningar (arbetet ska ta fyra veckor och kosta i runda slängar tre miljoner kronor), finns det fortfarande utrymme för enkla förbättringar när man ändå är igång.

[![nya_cykelbanan_in](/content/images/2014/07/nya_cykelbanan_in-e1405460920685-500x375.jpg)](/content/images/2014/07/nya_cykelbanan_in.jpg)Kolla konerna för en idé om hur nya cykelbanan leds in till den gamla.
När den nya cykelbanan leds in till den gamla igen skulle man kunnat norpa några meter till. Då skulle man preciiis kommit förbi en av de stora stolparna som (återigen) står i gång/cykelbanan och kunnat avhjälpa en av de trängsta passagerna för fotgängare och cyklister. Det finns en utfyllnadskil för bilisterna som man skulle kunna tagit bort för att göra mer plats för just det området. Det skulle kunnat göra framkomligheten för cyklister och fotgängare ännu bättre.
[![skanstullsbron_trangt](/content/images/2014/07/skanstullsbron_trangt1-500x363.jpg)](/content/images/2014/07/skanstullsbron_trangt1.jpg)En av de trängre passagerna på sträckan. Klicka för större bild.
Den norrgående cykelbanan får tydligen vänta på breddning, men där upplever åtminstone jag inte trängseln som lika stor.

Otroligt positivt med den här lösningen! Äntligen vågar staden prova enkla lösningar för att underlätta för cyklisterna.