Nu har Stockholm bestämt sig för hur de ska gå vidare med projektet att låta cyklister använda överbliven vägyta för ökad framkomlighet. Det vill säga att få cykla i bägge riktningar på vägar där bilar bara får använda ena riktningen eftersom två bilar inte får plats att mötas, men cyklister inte har samma problem.

Eller ännu enklare: Låta cyklister cykla mot enkelriktat (men den meningen måste man ha triggervarning på, annars exploderar kommentarsfälten).

Staden väljer att låta den gamla skylten C1 vara kvar - alltså den som betyder "Infart förbjuden", men som många tänker på som "enkelriktatskylten". Alltså den här:

Blir kvar

Skälet till att de vill ha kvar den, är att alla bilister förstår att den gäller dem.

Däremot plockar kommunen bort den "äkta" enkelriktatskylten, alltså E16:

Försvinner

I praktiken blir det för cyklister samma sak, men lite otydligare för bilister. Men lagligt. Hoppas vi, Stockholms stad har kontaktat Transportstyrelsen för att vara säkra, men de förhandsprövar inte. Enligt Stockholms stad så svarar de dock att deras bedömning är att den bör vara okej. Vår gissning är att samma person som överklagade första gången kommer göra det igen, så vi lär väl få svar i så fall.

Uppdatering: Och det verkar vara en rimlig tolkning av hur Transportstyrelsen skulle ställa sig. I ett inlägg på LinkedIn skriver en av Transportstyrelsens jurister så här:

Från Linkedin
Egentligen är det inte riktigt så. Det är till märke E16, enkelriktning, som det inte går att kombinera med en tilläggstavla, gäller ej cykel. Man kan tänka sig att det finns flera infarter och beträffande en infart vill man förbjuda infart med ett visst fordonsslag då det bedöms olämpligt. Då kan man kombinera C1 med tilläggstavla gäller ej och så fordonsslaget. Däremot gick det inte att göra i detta fallet när det skedde i samband med enkelriktningen.

Sen funderar ju vi om man kan ersätta E16 med påbjuden färdriktning istället. Alltså som här:

Men, sammanfattningsvis, just nu ingen jätteskillnad om man är cyklist.