En TT-text som vad det verkar är tagen rätt ur en pressrelase från Folksam sprids just nu i gammelmedia. Den utgår, tror jag,  från den forskning som framförallt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut  och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram och som vi skrivit om flera gånger. Statistiken visar att cyklister skadar sig betydligt mer än vad man tidigare trott, och att orsaken i huvudsak hittas i dåligt utformad och underhållen cykelinfrastruktur.

Plats för klassisk bild på cykelinfrastruktur:

Farsta fail. Foto: Krister IsakssonFarsta fail. Foto: Krister Isaksson

Anyhoo, det Folksam gjort är att ha fortsatt sitt korståg för att förse cyklister med mer utrustning. De har därför tagit fram reflexvästar med inbyggda axelskydd som man ska ha på sig när man cyklar.

Att Folksam gör det här är inget konstigt. De försäkrar cyklister och när cyklister skadar sig kostar det pengar:

– Att fler cyklar är positivt av många skäl, men vi behöver lägga ett större engagemang på att förhindra de svåra skador som våra kunder och andra cyklister får (…)

som de säger när de presenterar skydden.

Så, i ena handen två fristående myndigheters forskning som faktiskt visar på varför cyklister skadar sig, i ena handen ett vinstdrivande försäkringsbolags försök att spara lite pengar.

Vad får då TT ihop när de ska koka ner det här till en text?

Ungefär samma sak som de alltid får. En kort rad om att cykling är en trend och att många skadar sig. Ytterligare en kort rad om vad det beror på, dåligt utformad och underhållen infrastruktur, och sedan ”men”:et. ”Men”:et syftar till att slippa skriva mer om tråkiga saker som ”infrastruktur” och ”underhåll” och ”trafikplanering” och skriva om mer konkreta saker som är lätta att begripa. Som att det är cyklisternas eget fel och att det nu finns en cool väst man kan ha på sig.

Plats för obligatoriskt foto på underhållen cykelbana:

Foto: Anna Mogren ÖstlundFoto: Anna Mogren Östlund

In alltså med svepande uttalande från random enskild polisman som utifrån eget huvud vet att berätta att ”cyklister”, allihop, är trafikmarodörer:

– Folk cyklar för fort och struntar i trafikreglerna när de sätter sig på cykeln, säger Thomas Åsenlöf, som är cykelpolis i Göteborg och har bötfällt många cyklister som kör mot rött.

Han har, kors i taket, bötfällt många cyklister som kör mot rött. Jag kan tänka mig att han är ensam om det på stationen, eftersom de andra poliserna inte är cykelpoliser utan ägnar sig åt riktig trafik. Där kör ingen mot rött och alla håller hastighetsbegränsningarna.

Till Sveriges Radio väljer han att att vara ännu tydligare:

– Det är lite laglöst land och så känner folk som cyklar frihet, men tyvärr visar sig den friheten i olycksstatistiken, säger Thomas Åsenlöf som är cykelpolis.”

Det här alltså ”friheten” som orsakar skador, inte usel infrastruktur.

Presto: Cyklister är tokar. Det är därför de skadar sig. Problem solved.

Vi säger inte att alla cyklister kör som änglar, eller att det inte är viktigt att anpassa sin cykling till underlag och förhållanden i trafiken. Men vi menar att cyklisters vägar är så oerhört eftersatta att det kommer ta år innan vi är ens i närheten av den välplanering som råder för biltrafiken. Och det visar sig i olyckstatistiken.

Jag minns vad VTI forskaren Anna Niska svarade när jag frågade henne om det här för något år sedan:

Jag tycker att det är olyckligt om man har ett för stort fokus på cykling som ett trafiksäkerhetsproblem. Visst sker många olyckor och vi måste göra allt för att förhindra dem, men det finns forskningsstudier som visar att hälsonyttan med cykling vida överstiger ”kostnaden” i cykelolyckorna. Dessutom finns så många andra fördelar med ett ökat cyklande att det är olyckligt om en fokusering på cyklisters säkerhet motverkar främjandet av en ökad cykling.

Men det är svårt att få fram i en medialogik som hellre gör en snabb telefonare med en polis och sedan skriver om coola västar och dumma cyklister, än om tråkig forskning som tar tid att läsa och är jobbig att formulera om journalistiskt.

EDIT: På onsdagskvällen hoppade biltidningen Teknikens Värld på tåget med den här helt oladdade och öppna frågeställningen:

Allt fler cyklister skadas i trafiken http://t.co/ae5PuB4P0r 8 av 10 cykelolyckor är singelolyckor. Vad anser du om cyklisterna i trafiken?

— Teknikens Värld (@teknikensvarld) September 3, 2014

Läs också redaktionellt utvalt på samma tema:

Föremål på cykelbanan vanlig orsak till skador

När ledarskribenter upptäcker cykling

Motormännen: Utbilda bort rödljuskörarna

Cyklister är trafikens lagbrytare

Hur prioriterar man för att göra det säkert för cyklister?

Tipstack till Richard Högström.