NTF:s generalsekreterare Marie Nordén svarade Cyklistbloggen igår. Så här skriver hon:

NTF föreslår inte något förbud mot att använda hörlurar när man cyklar. Vi säger att det inte (alltid) är lämpligt att använda hörlurar som avskärmar och minskar uppmärksamheten från sin omgivning när man cyklar. Detta gäller särskilt i krävande trafikmiljöer. NTF driver frågan om fler och säkrare cykelvägar med bättre underhåll för att göra cykling mer attraktivt och säkrare.

Forskningen visar att cykelhjälm räddar liv och minskar risken för allvarliga hjärnskador om olyckan är framme. 10 procent av alla allvarliga skador är huvudskador, 50 procent av de mycket allvarliga skadorna är huvudskador. Därför föreslår vi en cykelhjälmslag för alla, inte bara barn. Det är en billig och effektiv livförsäkring.

Och nej, det är inte många olyckor som sker, vad vi vet, pga att man använder hörlurar när man cyklar. Därför föreslår vi inte heller något förbud. Att reportern gjorde reportaget hade sin bakgrund i att 6 cyklister som cyklat med hörlurar hade dött under loppet av två veckor. Självklart är inte detta endast cyklisternas ansvar men jag kan förstå att debatten väcks i England efter det.

Vi menar att alla trafikanter behöver fundera och reflektera över sitt eget beteende och hur man agerar för sin och andras säkerhet i trafiken. Vi samsas ofta på en liten yta och även om vi i framtiden kan hoppas på att man ändrar prioriteringsordningen och börjar med gång och cykel i planeringen och bilen får stå tillbaka så är vi långt ifrån där ännu och i de befintliga trafikmiljöerna behöver mycket fortfarande förändras.

NTF vill att fler cyklar och cyklar säkert.

Som cyklist och cykelbloggare sedan fem år kan jag hålla med om det mesta. Jag har som sagt hjälm. Cyklar sällan med lurar. Men likaså, som cyklist och cykelboggare sedan fem år är jag van vid att varje gång någon bestämmer sig för att släppa en pressrelease, göra ett uttalande eller bara markera om cyklisters säkerhet, så handlar det i princip alltid om a)hjälm b)rödljus eller c)hörlur. Inget annat. Och det finns massor som behöver fixas. Först.

Foto: Johan LundbergFinns gott om grejor som behöver fixas Foto: Johan Lundberg