… silar NTF mygg och sväljer kameler

I går skrev vi om hur Trafikverkets regler gör att vägskyltar och stolpar placeras mitt i cykelbanorna. Annars riskerar skyltarna att bli ogiltiga. Vi konstaterade också att cyklister är en hårt olycksdrabbad trafikanttyp och att dåligt utformade och underhållna cykelbanor har stor skuld till det. Att utformandet av cykelbanor bara styrs av rekommendationer och att de sällan … Fortsätt läsa … silar NTF mygg och sväljer kameler