/ cykelhjälm

NTF om den viktigaste trafiksäkerhetsåtgärden: Cykelhjälmslag

För ett och ett halvt år sedan skrev vi en del om NTF som åter började driva krav på en cykelhjälmslag för vuxna cyklister. I dag släppte de igen i princip samma pressmeddelande som då, igen med krav på hjälmlag.

NTF cyklist. Foto: alh1 / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

De har frågat tretusenfemhundra cyklister om vad de tänker kring hjälm. Resultatet är bland annat självklarheten att cyklister som cyklar i läskig trafikmiljö i större utsträckning har hjälm, än cyklister som cyklar under lugnare förhållanden. Självbevarelsedrift kanske det kan kallas.

Vi har redan förklarat varför vi tycker det är en dålig idé att lägga fokus på en hjälmlag, men eftersom NTF upprepar sig, så får väl vi också göra det.

Låt oss börja med att bara vara tydliga: Cyklistbloggen tycker det är en bra idé att ha hjälm och vi använder det själva. Om man ramlar med huvudet i asfalten så är det bra att ha en hjälm. Men hjälmen har en stor svaghet.

En av förra årets dödsolyckor

En hjälm kan nämligen inte förhindra olyckor. En hjälm stoppar inte den bilist som öppnar sin dörr framför en i det dåligt utformade cykelfältet, en hjälm förhindrar inte sladd i vinterns kvarlämnade grus, eller hindrar en fotgängare att ta ett felkliv över den utnötta vita linjen som eventuellt finns målad för att skilja trafikanterna åt på en kombinerad gång- och cykelbana.

Och det är viktigt att ha hålla i huvudet när man pratar om trafiksäkerhetsarbete.

Det här kan låta trivialt, som en självklarhet, men när man läser om cykelolyckor kan man ibland tro att folk faktiskt tror att hjälmen kan förhindra olyckor.

Läser man sedan vidare i NTF’s pressmeddelande så säger de att:

Vi skulle behöva dubblera antalet cyklister som använder cykelhjälm på fyra år om vi ska nå det etappmålet som regeringen slagit fast för trafiksäkerheten inför 2020 om högst 220 omkomna.

Här gör NTF en lång glidning. Förra året omkom ”bara” 20 cyklister och bortsett från 2014 så har kurvan varit sjunkande. Det är inga 220 dödade cyklister per år inte.

Det NTF pratar om är det totala antalet dödade i trafiken. Alltså även olyckor som inte involverar cyklister överhuvudtaget. Men i deras pressmeddelande så framstår det som att om man bara inför cykelhjälm så kommer hundratals cyklisters liv räddas.

Läs mer hos Motormännen: Antalet dödade i trafiken sjunker inte längre. Eller den här artikeln från 2008 hos DN: Målet 220 döda i trafiken, där man till exempel kan läsa:

– Sänkta hastigheter är det viktigaste. Vi kör mer för fort än i andra länder och mer än hälften av trafikanterna åker konstant för fort.
Mätningar har visat att det bara är 43 procent som håller hastighetsgränserna.

Men tillbaks till NTF och hjälmar. En hjälm fungerar bara i de fall man som cyklist hamnar med huvudet före in i någonting.  Helst inte en bil. Och det är av det skälet vi själva väljer att använda hjälm.


Ytterligare en dödsolycka, ihjälkörd av buss.

NTF är en trafiksäkerhetsorganisation, bland annat finansierad av Cykelfrämjandet. Deras uppgift är att vara lobbyorganisation för trafiksäkerhet. De har alltså en otroligt viktig roll att spela. Inte minst i det skadepreventerande arbetet. Alltså i arbetet med att se till att olyckor inte sker alls.

Något som vi tycker borde vara huvudfokus, att faktiskt få ner antalet olyckor.

Vi har skrivit massor om till exempel Nollvisionen, som går ut på att se till att trafiksystemen är utformade och underhållna så att trafikanters felhandlingar och misstag inte ska straffas med död eller allvarlig skada.

Behövs inga reflexer för cyklister. Behövs massor för bilister.

En hjälm hjälper inte mot slalomvägar.

Vi har också skrivit massor om att Nollvisionen inte har omfattat cyklister, där stolpar placeras hur som helst, där vägar utformas på livsfarliga sätt, där underhållet inte sköts och där vägarbeten och trafikomledningar görs på sådant sätt att cyklister skadas.

Läs mer om hinder i cykelvägen.

Särskilt tydligt blir det om man jämför med det arbete som lagts på motortrafiken.

Det finns alltså att göra. Så frågan är hur NTF bidrar. Man kan ju till exempel tänka sig ett pressmeddelande med ”-Vi skulle behöva dubblera antalet rätt underhållna cykelvägar på fyra år om vi ska nå det etappmålet som regeringen slagit fast för trafiksäkerheten inför 2020 om högst 220 omkomna. ”

Gör man en sökning på MyNewsdesk, sajten där de publicerar sina pressmeddelanden, så får man bilden av att det bara finns en åtgärd intressant för cyklisters säkerhet… hjälmlag.

Det är den enda frågan NTF åtminstone publikt engagerar sig i de senaste åren. Inget om säkrare vägar för cyklister. Inget om bättre vägunderhåll. Inget om tvingande standarder för hur infrastruktur för cyklister ska utformas.

Det här är vad vi skulle kalla ”plakat-lobbying”. En hjälmlag är lätt att förstå, rent tekniskt och ekonomiskt extremt lätt att genomföra, det är billigt, och ger bilden av att något gjorts för cyklisters välmående i trafiken.

Exakt vad en hjälmlag faktiskt skulle resultera i kan man bara spekulera i. NTF gör det friskt i sina pressmeddelanden. Men det vi vet är att den inte kommer minska antalet olyckor.

Därför är det helt fel ände att börja i. Det är viktigt med hjälm. Men när det kommer till cyklisters trafiksäkerhet är hjälmlag det absolut minst viktiga. Och det tar fokus, och pengar, från viktigare trafiksäkerhetslobbyarbete.

Och precis som NTF väljer vi att upprepa oss. Här är en priolista. Den som vill göra det säkrare och tryggare för cyklister kan börja där.

Fem konkreta frågor vi tycker är viktigare än hjälmtvång:

Sedan kan vi börja prata hjälm.

Läs också (från 2015):

NTF svarar Cyklistbloggen

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer