NTF om den viktigaste trafiksäkerhetsåtgärden: Cykelhjälmslag

| 25 kommentarer

För ett och ett halvt år sedan skrev vi en del om NTF som åter började driva krav på en cykelhjälmslag för vuxna cyklister. I dag släppte de igen i princip samma pressmeddelande som då, igen med krav på hjälmlag.

NTF cyklist. Foto: alh1 / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

De har frågat tretusenfemhundra cyklister om vad de tänker kring hjälm. Resultatet är bland annat självklarheten att cyklister som cyklar i läskig trafikmiljö i större utsträckning har hjälm, än cyklister som cyklar under lugnare förhållanden. Självbevarelsedrift kanske det kan kallas.

Vi har redan förklarat varför vi tycker det är en dålig idé att lägga fokus på en hjälmlag, men eftersom NTF upprepar sig, så får väl vi också göra det.

Låt oss börja med att bara vara tydliga: Cyklistbloggen tycker det är en bra idé att ha hjälm och vi använder det själva. Om man ramlar med huvudet i asfalten så är det bra att ha en hjälm. Men hjälmen har en stor svaghet.

En av förra årets dödsolyckor

En hjälm kan nämligen inte förhindra olyckor. En hjälm stoppar inte den bilist som öppnar sin dörr framför en i det dåligt utformade cykelfältet, en hjälm förhindrar inte sladd i vinterns kvarlämnade grus, eller hindrar en fotgängare att ta ett felkliv över den utnötta vita linjen som eventuellt finns målad för att skilja trafikanterna åt på en kombinerad gång- och cykelbana.

Och det är viktigt att ha hålla i huvudet när man pratar om trafiksäkerhetsarbete.

Det här kan låta trivialt, som en självklarhet, men när man läser om cykelolyckor kan man ibland tro att folk faktiskt tror att hjälmen kan förhindra olyckor.

Läser man sedan vidare i NTF’s pressmeddelande så säger de att:

Vi skulle behöva dubblera antalet cyklister som använder cykelhjälm på fyra år om vi ska nå det etappmålet som regeringen slagit fast för trafiksäkerheten inför 2020 om högst 220 omkomna.

Här gör NTF en lång glidning. Förra året omkom ”bara” 20 cyklister och bortsett från 2014 så har kurvan varit sjunkande. Det är inga 220 dödade cyklister per år inte.

Det NTF pratar om är *det totala antalet dödade* i trafiken. Alltså även olyckor som inte involverar cyklister överhuvudtaget. Men i deras pressmeddelande så framstår det som att om man bara inför cykelhjälm så kommer hundratals cyklisters liv räddas.

Läs mer hos Motormännen: Antalet dödade i trafiken sjunker inte längre. Eller den här artikeln från 2008 hos DN: Målet 220 döda i trafiken, där man till exempel kan läsa:

– Sänkta hastigheter är det viktigaste. Vi kör mer för fort än i andra länder och mer än hälften av trafikanterna åker konstant för fort.
Mätningar har visat att det bara är 43 procent som håller hastighetsgränserna.

Men tillbaks till NTF och hjälmar. En hjälm fungerar bara i de fall man som cyklist hamnar med huvudet före in i någonting.  Helst inte en bil. Och det är av det skälet vi själva väljer att använda hjälm.

NTF är en trafiksäkerhetsorganisation, bland annat finansierad av Cykelfrämjandet. Deras uppgift är att vara lobbyorganisation för trafiksäkerhet. De har alltså en otroligt viktig roll att spela. Inte minst i det skadepreventerande arbetet. Alltså i arbetet med att se till att olyckor inte sker alls. 

Något som vi tycker borde vara huvudfokus, att faktiskt få ner antalet olyckor.

Vi har skrivit massor om till exempel Nollvisionen, som går ut på att se till att trafiksystemen är utformade och underhållna så att trafikanters felhandlingar och misstag inte ska straffas med död eller allvarlig skada.

Behövs inga reflexer för cyklister. Behövs massor för bilister.

En hjälm hjälper inte mot slalomvägar

Vi har också skrivit massor om att Nollvisionen inte har omfattat cyklister, där stolpar placeras hur som helst, där vägar utformas på livsfarliga sätt, där underhållet inte sköts och där vägarbeten och trafikomledningar görs på sådant sätt att cyklister skadas.

Läs mer om hinder i cykelvägen.

Särskilt tydligt blir det om man jämför med det arbete som lagts på motortrafiken.

Det finns alltså att göra. Så frågan är hur NTF bidrar. Man kan ju till exempel tänka sig ett pressmeddelande med ”-Vi skulle behöva dubblera antalet rätt underhållna cykelvägar på fyra år om vi ska nå det etappmålet som regeringen slagit fast för trafiksäkerheten inför 2020 om högst 220 omkomna. ”

Gör man en sökning på MyNewsdesk, sajten där de publicerar sina pressmeddelanden, så får man bilden av att det bara finns en åtgärd intressant för cyklisters säkerhet… hjälmlag.

Det är den enda frågan NTF åtminstone publikt engagerar sig i de senaste åren. Inget om säkrare vägar för cyklister. Inget om bättre vägunderhåll. Inget om tvingande standarder för hur infrastruktur för cyklister ska utformas.

Det här är vad vi skulle kalla ”plakat-lobbying”. En hjälmlag är lätt att förstå, rent tekniskt och ekonomiskt extremt lätt att genomföra, det är billigt, och ger bilden av att något gjorts för cyklisters välmående i trafiken.

Exakt vad en hjälmlag faktiskt skulle resultera i kan man bara spekulera i. NTF gör det friskt i sina pressmeddelanden. Men det vi vet är att den inte kommer minska antalet olyckor.

Därför är det helt fel ände att börja i. Det är viktigt med hjälm. Men när det kommer till cyklisters trafiksäkerhet är hjälmlag det absolut minst viktiga. Och det tar fokus, och pengar, från viktigare trafiksäkerhetslobbyarbete.

Och precis som NTF väljer vi att upprepa oss. Här är en priolista. Den som vill göra det säkrare och tryggare för cyklister kan börja där.

Fem konkreta frågor vi tycker är viktigare än hjälmtvång:

Sedan kan vi börja prata hjälm.

Läs också (från 2015):

NTF svarar Cyklistbloggen

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

25 Comments on "NTF om den viktigaste trafiksäkerhetsåtgärden: Cykelhjälmslag"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Robert Andersson
Guest
Member
Såg att det klagades på att få följde lagen, och att polisen inte gjorde något åt det. Men vad trodde de? Hjälmkrav upp till 15 år? Polisen kan ju inte göra något när gärningsmännen inte är straffmyndiga. Visst de kan kontakta soc, som får bedöma om barnen ska omhändertas ifrån föräldrarna, om nu NTF tycker det behövs. Bättre lär det vara om det kommer krav på framkomlighet, som är någorlunda säker. Nu finns det endast krav på ersättningsvägar när man bygger motorvägar/motortrafikleder, men av ekonomiska skäl, så kan man ju runt det genom att bygga 1+1/1+2/2+2 vägar med vajer mot mötande eller dike. Eftersom man får cykla och åka traktor där, så behövs inget mer byggas. Något krav på vägren finns inte heller. Läste precis Trafikverkets beslut om att bygga om RV70 i Dalarna. För cyklister och gående, så har man skrivit att vägens utformning (2+2 100 km/h) (tidigare 11 meter landväg med vägrenar), kommer att leda till att oskyddade trafikanter undviker vägen. Vilket troligvist stämmer bra. Där jag brukar cykla, blir det 1 km omväg på småvägar, vilket är ganska okej dock. Men på andra ställen så lär det bli längre omvägar. Hur tar man sig med cykel till… Read more »
gerhard
Guest
Member

Kommer ntf att driva forskning och krav på hjälm i bil också?
Troligtvis viktigare för att förhindra skador men inget biltillverkare ofgentliggör.

(Den enda gång jag inte använder hjälm är då jag parkerar cykeln vid tåget några gånger per år, vill inte ha fler hjälmar förstörda .)

katafonteolog
Guest
Member

Bra som alltid. Det är ju tyvärr inte första gången som NTF far med rena osanningar om hur situationen ser ut för att motivera att stjälpa över ansvaret (och kostnaden!) på enskilda cyklister, i stället för att göra sitt jobb och arbeta för ett säkrare trafikklimat för alla. Och det lär inte bli sista gången heller.

Staffan
Guest
Member
Ett stort tack för att Cyklistbloggen finns. Jag läser allt som skrivs och delar nästan till 100 % de synpunkter som framförs. Det arbete som läggs ned tror jag på sikt har betydelse för cykelfrämjandet. Nu är då hjälmdiskussionen igång igen. Jag är ingen vän av lagstiftning, men ibland kan man åtminstone fundera på att tänka om – det kan betraktas som stort och vittna om en ökad insikt förvärvad genom erfarenheter. Vad kan vi cyklister göra för att minska risken för skada om en olycka inträffar? En av de svåraste är skallskador. Ett effektivt sätt är att använda hjälm. Statistiken pekar på att antalet cyklister som dödas i trafiken minskar. Men för att få en helhetsbild så måste man även ta med antalet skadade och svårt skadade. Oavsett hur mycket man förbättrar förutsättningarna för cyklister så finns alltid risken för en olycka. Ibland måste man välja vad man ska strida för. Man kan ju fråga sig om en hjälm för drygt hundra kronor är en stridsfråga. Obekvämt, knappast värre än att vi använder bilbälte. Hjälmen är en åtgärd för att minska skadorna om en olycka inträffar, och detta innebär inte att man ska sluta minska risken för att olyckor… Read more »
Daniel
Guest
Member

Det finns goda anledningar att tro att hjämtvång minskar cyklandet. Det skulle inte förvåna mig om det minskade cyklandet skulle kosta mångfaldigt fler liv och hälsoproblem.

Staffan
Guest
Member

Hej Daniel,
Det finns all anledning att tro att cyklingen ökar när fler vågar sig ut och cykla utan att hjälmanvändningen ger en töntstämpel. Har alla hjälm, då behöver man ju inte känna sig som avvikande. Cykling tror jag drastiskt kommer genom cykellobbyns insatser att öka på grund av framtvingande av förbättrade cykelregler och -logistik.
Ökad cykelanvändning kommer också att generera behovet av ökat skyddsbehov för att inte skador ska öka.
När jag tog körkort dödades årligen c:a 1200 personer i Sverige. I nuläget dödas bara bråkdelen trots att trafiken mångfaldigats. Man ska nog inte underskatta regler och teknisk utveckling i skadebegränsande syfte.

Staffan
Guest
Member
Tack Daniel för länkarna. Jag vill summera och kommentera dem, för min uppfattning är att innehållet i dessa inte alls stärker argumenten mot hjälmtvång. Kiker från Seattle, där hjälmtvång funnits i 12 år: Kiker är glad för att hon hade hjälm på sig när hon vid omkullkörning slog i huvudet. Det är inte fel med regler som gör människor glada! I Seattle drevs hjälmlagen av sjukvårdspersonal. Varför skulle de göra det om man inte insåg att skallskador var ett stort problem? I Seattle har antalet cyklister definitivt ökat. Det verkar som om spekulationen om att hjälmtvång minskar cyklingen inte stämmer. Farhågor har diskuterats i Seattle angående att hjälmlagen negativt skulle skada nytt bike share program. Men så är inte fallet. Marco från Amsterdam, där vuxna inte använder cykelhjälm: Marco säger att holländare hånar användare av cykelhjälm och betraktar cyklister med hjälm som förvirrade. Det stämmer med min uppfattning som jag skrivit tidigare – töntar, det är så man ska se på cyklister med hjälm. Har alla hjälm så borde denna nedlåtande situation inte uppstå. Nederländerna är världens säkraste land för cyklister med minst antal döda per km, säger Marco. Cykelkulturen och förutsättningarna för cykling i Amsterdam är förmodligen bättre än… Read more »
Staffan
Guest
Member
Tack Daniel för länkarna. Jag vill summera och kommentera dem, för min uppfattning är att innehållet i dessa inte alls stärker argumenten mot hjälmtvång. Kiker från Seattle, där hjälmtvång funnits i 12 år: Kiker är glad för att hon hade hjälm på sig när hon vid omkullkörning slog i huvudet. Det är inte fel med regler som gör människor glada! I Seattle drevs hjälmlagen av sjukvårdspersonal. Varför skulle de göra det om man inte insåg att skallskador var ett stort problem? I Seattle har antalet cyklister definitivt ökat. Det verkar som om spekulationen om att hjälmtvång minskar cyklingen inte stämmer. Farhågor har diskuterats i Seattle angående att hjälmlagen negativt skulle skada nytt bike share program. Men så är inte fallet. Marco från Amsterdam, där vuxna inte använder cykelhjälm: Marco säger att holländare hånar användare av cykelhjälm och betraktar cyklister med hjälm som förvirrade. Det stämmer med min uppfattning som jag skrivit tidigare – töntar, det är så man ska se på cyklister med hjälm. Har alla hjälm så borde denna nedlåtande situation inte uppstå. Nederländerna är världens säkraste land för cyklister med minst antal döda per km, säger Marco. Cykelkulturen och förutsättningarna för cykling i Amsterdam är förmodligen bättre än… Read more »
Staffan
Guest
Member
Tack Daniel för länkarna. Jag vill summera och kommentera dem, för min uppfattning är att innehållet i dessa inte alls stärker argumenten mot hjälmtvång. Kiker från Seattle, där hjälmtvång funnits i 12 år: Kiker är glad för att hon hade hjälm på sig när hon vid omkullkörning slog i huvudet. Det är inte fel med regler som gör människor glada! I Seattle drevs hjälmlagen av sjukvårdspersonal. Varför skulle de göra det om man inte insåg att skallskador var ett stort problem? I Seattle har antalet cyklister definitivt ökat. Det verkar som om spekulationen om att hjälmtvång minskar cyklingen inte stämmer. Farhågor har diskuterats i Seattle angående att hjälmlagen negativt skulle skada nytt bike share program. Men så är inte fallet. Marco från Amsterdam, där vuxna inte använder cykelhjälm: Marco säger att holländare hånar användare av cykelhjälm och betraktar cyklister med hjälm som förvirrade. Det stämmer med min uppfattning som jag skrivit tidigare – töntar, det är så man ska se på cyklister med hjälm. Har alla hjälm så borde denna nedlåtande situation inte uppstå. Nederländerna är världens säkraste land för cyklister med minst antal döda per km, säger Marco. Cykelkulturen och förutsättningarna för cykling i Amsterdam är förmodligen bättre än… Read more »
Staffan
Guest
Member
Tack Daniel för länkarna. Jag vill summera och kommentera dem, för min uppfattning är att innehållet i dessa inte alls stärker argumenten mot hjälmtvång. Kiker från Seattle, där hjälmtvång funnits i 12 år: Kiker är glad för att hon hade hjälm på sig när hon vid omkullkörning slog i huvudet. Det är inte fel med regler som gör människor glada! I Seattle drevs hjälmlagen av sjukvårdspersonal. Varför skulle de göra det om man inte insåg att skallskador var ett stort problem? I Seattle har antalet cyklister definitivt ökat. Det verkar som om spekulationen om att hjälmtvång minskar cyklingen inte stämmer. Farhågor har diskuterats i Seattle angående att hjälmlagen negativt skulle skada nytt bike share program. Men så är inte fallet. Marco från Amsterdam, där vuxna inte använder cykelhjälm: Marco säger att holländare hånar användare av cykelhjälm och betraktar cyklister med hjälm som förvirrade. Det stämmer med min uppfattning som jag skrivit tidigare – töntar, det är så man ska se på cyklister med hjälm. Har alla hjälm så borde denna nedlåtande situation inte uppstå. Nederländerna är världens säkraste land för cyklister med minst antal döda per km, säger Marco. Cykelkulturen och förutsättningarna för cykling i Amsterdam är förmodligen bättre än… Read more »
Staffan
Guest
Member
Tack Daniel för länkarna. Jag vill summera och kommentera dem, för min uppfattning är att innehållet i dessa inte alls stärker argumenten mot hjälmtvång. Kiker från Seattle, där hjälmtvång funnits i 12 år: Kiker är glad för att hon hade hjälm på sig när hon vid omkullkörning slog i huvudet. Det är inte fel med regler som gör människor glada! I Seattle drevs hjälmlagen av sjukvårdspersonal. Varför skulle de göra det om man inte insåg att skallskador var ett stort problem? I Seattle har antalet cyklister definitivt ökat. Det verkar som om spekulationen om att hjälmtvång minskar cyklingen inte stämmer. Farhågor har diskuterats i Seattle angående att hjälmlagen negativt skulle skada nytt bike share program. Men så är inte fallet. Marco från Amsterdam, där vuxna inte använder cykelhjälm: Marco säger att holländare hånar användare av cykelhjälm och betraktar cyklister med hjälm som förvirrade. Det stämmer med min uppfattning som jag skrivit tidigare – töntar, det är så man ska se på cyklister med hjälm. Har alla hjälm så borde denna nedlåtande situation inte uppstå. Nederländerna är världens säkraste land för cyklister med minst antal döda per km, säger Marco. Cykelkulturen och förutsättningarna för cykling i Amsterdam är förmodligen bättre än… Read more »
Anders Andersson
Guest
Member

Usch! Trefaldigt usch!
Om du inte är vuxen nog att skydda dig själv mot saker som är farliga för dig så behöver du inte lägga på ett tvång på andra människor i Sverige. Väx upp istället! Ta ansvar för dig själv och låt andra göra sina bedömningar! Upplys gärna sakligt men låt människor göra sina egna bedömningar.

Rökning och felaktig mat tar livet av betydligt fler människor – vill du ha förbud där också?
Ett av de farligaste redskapen i Sverige är köksstegar – förbud?
Alkohol – förbud?
Diabetes dödar 5 ggr så många som trafiken – sockerförbud?

Fler drunknar än omkommer på cykel – lag om flytväst?
Influensa dödar 150 personer/år – obligatorisk vaccinering varje år?

Livet är farligt – man kan faktiskt dö.

Staffan
Guest
Member

Hej Anders,
Vem ifrågasätter idag bilbälteslagen? Den är så naturlig att den inte behöver någon diskussion. Du hade väl då också stått på barrikaderna före införandet och skrikit ut din ångest över överförmynderi. Visa dig vuxen och acceptera att inte alla vuxna är lika duktig som du att ta rätt beslut.

Anders Andersson
Guest
Member

Bilbälteslagen infördes för att 1300 människor dog i bilolyckor varje år och analyserna visade att bilbälten hade räddat livet på en mycket stor del av dessa. Det var alltså ett stort samhällsproblem man ville lösa och bältesanvändning var ett bra sätt och eftersom det då heller inte fanns samma möjlighet till intensiv upplysning som idag, så fanns det anledning att införa en lag.

Det dör ca 20 cyklister om året. Det är alltså inte ett stort samhällsproblem – t.ex. i jämförelse med kostrelaterade kärlsjukdomar, alkohol, diabetes, fallolyckor i hemmet eller kanske drunkning. Ska man införa tvångsåtgärder mot sin egen befolkning så är det i första hand för de stora samhällsproblemen – inte för de pyttesmå. Och i synnerhet ska man inte införa kontraproduktiva tvångsåtgärder som resulterar i ökat antal döda och sjuka därför att folk slutar cykla.

Jag var för bälteslagen – men jag är definitivt emot en hjälmlag för cyklister.

Staffan
Guest
Member
Hej Anders, Det heter 0-visionen. 20-visionen har jag inte hört talas om. Tänk på att vuxna ska föregå med gott exempel när ungdomarna har hjälmtvång.Tänk även på elcyklar som går lika fort som moped klass 2, och då gäller ju redan hjälmtvång. Samhällsproblemet består inte bara av 20 döda per år utan även av ett stort antal skadade cyklister. Att jämföra med sjukdomar, drogmissbruk och andra olyckor kan jag bara kommentera med att varje slag av problem får lösas inom sitt område. Jag tror inte att cykling minskar om hjälmtvång införs och därmed inverkar på folkhälsan. Cykling är ett så effektivt transportmedel med många fördelar. Ju mer folk blir medvetna om detta, desto mer ökar cyklandet. Varför inte som cyklist visa att vi är riskmedvetna och accepterar hjälmanvändning och istället jobbar för konkreta förbättringar för cykling. Det verkar som om man har låst positionerna med att det ena utesluter det andra, vilket inte alls är nödvändigt. Visserligen är det ett annat forum, men exempelvis har riksdagen röstat att man ska undersöka möjligheten att få cykla på vägbanan även om det finns cykelbana. Där händer för närvarande inget. Att strida för en sådan möjlighet är värt betydligt mera för oss cyklister… Read more »
Erik Johansson
Guest
Member

Avskaffat hjälmtvång är en av de viktigaste punkterna för cyklingen framtid, det vi måste lyckas med är att få.

1. föräldrar att cykla
2. äldre barn att cykla

Båda dessa saker är försvåras med den nuvarande lagen, folk måste förstå att hjälm har bara möjlighet att skydda i 5%-9% av olyckorna man är med om, och i de värsta olyckorna död och allvarliga hjärnskakningar så hjälper den mycket lite.

Staffan
Guest
Member

Jodu Erik,
När man har varit med om att komma hem med en spräckt hjälm, så är man tacksam att det fyraåriga barnbarnet utan prut drar på sig hjälmen, när jag ska lära honom cykla imorgon.

Erik Johansson
Guest
Member

Din hjälmdyrkan bygger upp hjälmen som något gud sänt verktyg för att skydda cyklister, det är det inte. När man bevisar detta så har din argumentation fått cykling att verka farligare och färre cyklar. Jag förlorar alltså på att argumentera mot dig och alla andra.

Erik Johansson
Guest
Member

Det måste gå att erkänna misstaget som hjälmlagen var.

Anders Andersson
Guest
Member

Det bästa sättet att nå nollvisionen är naturligtvis att tvinga alla att stanna hemma. Men det gör vi inte. Tvång är ett mycket starkt ingrepp i integriteten och ska bara användas när problemet är mycket stort, det inte finns något annat sätt att lösa problemet SAMT att resultatet står i proportion till tvånget. Inget av dessa villkor är uppfyllda.

Jag förstår att du också är stark förespråkare av sockerförbud, chipsförbud, rökförbud, alkoholförbud, flytvästtvång, förbud mot hyllor, taklampor och gardinstänger över huvudhöjd, förbud mot stegar – dessa företeelser har betydligt längre kvar till nollvisionen och det finns gott om människor som inte klarar att ta bra beslut i dessa fall.

Precis som du säger finns det viktigare saker än att jobba hårt för att införa ett bevisat kontraproduktivt hjälmtvång – fokusera på dessa andra saker istället!

Staffan
Guest
Member

Nej Anders, jag är ingen vän av ökad lagstiftning. Cyklister är utsatta för många diskriminerande och omotiverade föreskrifter. Tro mig, jag jagar myndigheter och politiker.

Om man skadar sig på cykeln så träder samhället in och ger oss en fantastisk vård, och om bestående men uppstår så finns ett ordentligt socialt skyddsnät. Många cyklister skadar sig, vilket leder till höga kostnader. Skattebetalarna får betala. Man kan förstå, att framförallt de som inte cyklar förväntar sig att cyklister tar sitt ansvar och skyddar sig på ett adekvat sätt. Är det då klokt att stå upp för att inte cykelhjälm blir obligatorisk? Är det budskapet vi ska fokusera vid för att öka cyklingen och göra den mera attraktiv? Ger detta ett förtroende för att cyklisternas sakfrågor är genomtänkta och relevanta? Tänk på att vi cyklister som kollektiv har ett ansvar för vilket budskap vi förmedlar. Inom flera områden finns krav på hjälm.

De som är mot ett hjälmtvång tillhör förmodligen de som inte använder hjälm. Det är nog dem som en hjälmlag är till för.

Chips och taklampor, det var humoristiskt, men det får vi ta i ett annat forum.

Johan
Guest
Member

Jag är helt och hållet emot en hjälmtvångslag och jag använder alltid hjälm, så det argumentet faller…

Anledningen till att jag är mot en sådan lag är att det bara handlar om att få bort symptomen, inte bota sjukdomen. Det bästa man kan göra för att öka cyklisters säkerhet är att ordna en ordentlig, väl anpassad infrastruktur och ett säkert trafikklimat.

Mycket bra läsning på området:
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/mar/21/bike-helmet-cyclists-safe-urban-warfare-wheels

Anders Andersson
Guest
Member

Rikta din energi mot rökning och chips istället – där har du chans att rädda både liv och minska lidande – och minska samhällskostnader. Sila kamelerna istället för myggen. I synnerhet som en hjälmlag leder till ökat stillasittande och därmed ökat lidande, dödlighet och samhällskostnader.

Björn Stenberg
Guest
Member

Det är oerhört frustrerande att denna världsfrånvända diskussion fortfarande pågår, och dessutom hålls vid liv av dem som påstår sig arbeta för förbättrad trafiksäkerhet. Jag blir så trött.

Stort tack för att ni orkar med att ännu en gång kliva ner i rännstenen och bemöta de dyiga argumenten.