NTF: Det är fotgängarnas eget fel att de blir påkörda

Häromdagen blev en 17-årig kvinna överkörd på ett övergångsställe i Jönköping. Hon ligger nu på sjukhuset med allvarliga skador. Det skriver Jönköpingsposten och konstaterar att påkörningsolyckorna ökar i Jönköping.

Det stämmer ju till eftertanke. Eller inte. NTF’s starke man Åke Qvarnström kommer med sin standardteori, och skyller på fotgängarna själva:

(Från Jönköpingsposten 1 okt 2012):

– Skulden till det är zebralagen som kom 1998. Nu har gående fått för sig att de inte har några skyldigheter. Ett annat fenomen som påverkar är luvjackor och hörlurar som blivit vanligare. Även mobiltelefonerna gör att fotgängarna inte fokuserar på bilisterna.

Luvjackor och hörlurar – ett nytt fenomen alltså.  Qvarnströms, och därmed NTFs, patentlösning är enkel: Ta bort övergångsställena. Djupare än så är inte deras analys.

– Om de gående inte känner sig säkra kollar de sig omkring mer.

Om fotgängarna slipper det jobbiga med att bilisterna ska lämna företräde, så kommer de sluta bli påkörda eftersom då ”ser de sig för”. Det gäller att få dem att känna sig osäkra.

Jag skulle vilja föreslå några alternativa lösningar till att plocka bort övergångsställena, men först lite bakgrundfakta.

Vi har skrivit om Qvarnström och NTF tidigare, så jag ska inte återupprepa hela det inlägget. Men en grej är värd att upprepa för tydlighets skull. När NTF i Jönköping 2007 undersökte hur väl bilisterna höll hastigheten i kommunen, blev resultatet att var tredje bilist körde för fort vid övergångsställena. Vid en plats var det så många som nio av tio bilister (länk).

Kan det ha med saken att göra NTF?

Jag går in på Jönköpings kommuns hemsida för att se hur de arbetar med trafiksäkerhet och hittar Jönköpings trafiksäkerhetsprogram (PDF-länk). Där kan man läsa:

Ungefär var tredje person, fler kvinnor än män, har svarat att bilarna sällan stannar när de ska gå över gatan på övergångställe. Andelen är störst i den äldsta åldersgruppen.

Är vi något på spåren här NTF?

Jag bor inte i Jönköping, men genom Google Maps hittar jag platsen där 17-åringen blev överkörd. Det handlar om en gata i tätort utan utmärkt hastighetsbegränsning, vilket borde betyda att hastighetsgränsen är 50 km/h. Det är också en huvudled, vilket innebär att alla fordon som kommer från anslutande korsningar ska lämna företräde för bilister som kör där.

Det är en lösning som till exempel VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, avråder från (PDF-länk):

Det finns dock skäl att förmoda att trafiksäkerheten blir lidande eftersom hänsynstagandet till anslutande trafik minskar och hastighetsnivån höjs på huvudleden.

Eller, bilisterna på Klostergatan i Jönköping har sin egen zebralag längs hela vägen och det gör att de glömmer att hålla koll på andra trafikanter. De är helt enkelt vana vid att få köra utan att behöva stanna. I kombination med att de enligt NTF själva inte håller hastigheten (dvs kör fortare än 50) så skulle man kanske kunna misstänka att det påverkar risken att bli påkörd vid ett övergångsställe, huvjacka eller inte.

Kan det vara så NTF?

Åke Qvarnströms förslag, att ta bort övergångställena är som genom en slump den lösning som är smidigast för bilisterna. De slipper sakta ner, de slipper stanna och de slipper ta hänsyn. När det gäller bilisternas egen zebralag är det inget snack om att bilisterna ska ”känna sig osäkra”, eller att de ”har fått för sig att de inte har några skyldigheter”.

En alternativ lösning hade såklart varit att slopa huvudleden, sänka hastigheten till 30 km/h och sätta vägbulor vid övergångsställena. Eller varför inte göra dem bevakade med rödljus? Det skulle kunna leda till att bilisterna tvingas fundera över högerregeln i varje korsning, att deras bromsträcka kortas väsentligt och att det blir svårt att köra för fort. Och att det blir lättare att röra sig i staden som fotgängare (och cyklist). Men det skulle såklart också göra att det blir lite meckigare att köra bil där och att bilisterna skulle få några minuters längre restid. Och hur skulle det se ut?

Samtidigt ligger en sjuttonåring på sjukhus med livshotande skador.

Läs mer:

Forskare: 30 km/h i stan sparar liv

Cyklister utmanar bilden av vem som får plats i trafiken

EDIT: Notera att övriga NTF inte är överens med NTF Jönköping och Åke Qvarnström. Så här skriver de:

Övergångsställen behövs. NTF anser att man istället för att ta bort övergångsställen ska se till att de blir utformade på ett säkert sätt. Detta kan åstadkommas genom avsmalningar, upphöjningar, hastighetsbegränsningar, bra belysning mm. Vi menar att vissa obevakade övergångsställen ska tas bort och det gäller de som finns på 70-vägar.

EDIT Nov: Nu har polisen i Jönköping uttalat sig också:

Man ska sakta ner och visa företräde. Ibland kör man som man vill endast för att hinna före. Vi hade kunnat ta fler bilister om vi hade varit fler i dag. Nu var vi två stycken, en i varje körriktning, säger Rolf Högberg.

– En del gångtrafikanter är otydliga i sina avsikter, och det rapporterar vi också. Men bilisten ska sakta ner och när de inte gör det fungerar det inte riktigt. Som det är nu kommer bilisterna i alldeles för höga farter.