Nu när Norra Länken börjar bli klar, har arbetet med att förändra Valhallavägen börjat. Så här ser det ut, blått är nya Norra Länken. Den röda ringen visar området på Valhallavägen som ska förändras:

Screen Shot 06-25-14 at 12.09 PMIllustration: Trafikverket

Tanken är att bygga 700 nya bostäder på platsen, vilket såklart är alldeles lysande i en växande stad.

Tidigare har Lidingöborna använt Lidingövägen/E20 – Valhallavägen för att ta sig till E4:an och övriga stan och det har också gällt den tunga trafiken från Värtans hamnområde. Luftkvaliteten har varit dålig. Så här skriver Stockholms Stad i sin samrådshandling:

Valhallavägen är idag en högt trafikerad gata med höga luftföroreningshalter och redan idag överskrids miljökvalitetsnormen för PM10 på delar av sträckan vid programområdet. Engelska skolan
har ett utsatt läge för luftföroreningar från trafiken.

Nu vill kommunen ta chansen och förvandla vägen Valhallavägen, till en stadsgata istället.

Ett lysande tillfälle att återta en massa yta och minska trafiken. Eller hur? Absolut.

Screen Shot 06-25-14 at 12.18 PMIllustration: Stockholms kommun/ David Wiberg

Ni ser ju alla cyklar på den där bilden ovan, i den lugna och harmoniska gatumiljön! Inte? Nej, det är för att den ligger långt där bakom, under träden i bakgrunden.

På södra sidan, den som vetter mot innerstan, kommer det inte dras någon cykelväg alls. Jag ska återkomma till det.

Jag kollar hur Valhallavägen på platsen ser ut idag. Det är totalt fyra körfält i bägge riktningar, fem i sträckan närmast Roslagstulls rondell där det finns ett busskörfält också.

I det nya förslaget blir det istället fem körfält, ett mer än idag, för ”rörlig trafik” och två för stillastående, alltså för att parkera. Det som är bra är att två av fälten är bussfält. Tre är alltså bilfält – ett färre än idag. Samtidigt ökas asfaltsytan:

Den föreslagna sektionen innebär en breddning av körbanan med cirka sex meter jämfört med idag. Fem meter är ett resultat av tillkommande angöring/parkering. Cirka en meter beror på mindre breddökningar av de fem körfälten som dock fortfarande blir smala.

So, konkret innebär nya Norra Länken att man gör om så att Vallhallavägen blir större, inte mindre. Det som tar störst extra plats är att man behöver parkeringsplatser som ska ersätta de parkeringsplatser som nu bebyggs.

Uppdaterat: Hittar en PDF till där det står att:

Boendeparkering för de nya byggnaderna föreslås lösas genom parkeringsköp i ett nytt bergrumsgarage under Ruddammen.

Så man bygger garage också. Förutom gatuparkeringen längs Valhallavägen. Ingen ska behöva få bekymmer att ställa bilen alltså.

Det finns ingen ambition att minska antalet parkeringsplatser ute på gatan, till exempel för att uppmuntra till minskad motortrafik. Och projektet konstaterar att:

Trafikflödena beräknas minska när Norra Länken öppnas men kommer därefter att successivt öka för att åter hamna på dagens nivåer år 2030.

Lägg då till det trafiken som flyttade in i Norra Länken. Så Norra Länken innebär i praktiken ingen minskad trafik, i varje fall inte på Valhallavägen. Vad var det de sa om Österleden? Var inte tanken att ringlederna skulle minska trafiken i stan så att den kunde användas till bättre saker?

Uppdaterat 2: Det är många PDF’er just nu. Inser att i trafikutredningen, slås det fast att Valhallavägen inte behöver vara så här bred:

Utredningen redovisar bland annat framtida trafikflöden på gatunätet kring Roslagstull, i två olika scenarion, ”Bas+” respektive ”Eko”. Bas+ svarar mot en situation med utbyggt cykel- och kollektivtrafiknät, trängselskatt på Essingeleden, samt en utbyggd Östlig förbindelse. Alternativ Eko innehåller samma förutsättningar men dessutom fördubblade trängselskatter, fördubblade P-avgifter samt utbyggd tunnelbana till Nacka och Hagastaden.

Och stan satsade alltså på Bas+ och byggde bredare.

Bilisterna förlorar alltså bara ett körfält – Norra Länken till trots. Samtidigt slipper de alltså trängas med bussarna från stora bussterminalen vid Tekniska Högskolan.

Så här kommer det se ut:

Screen Shot 06-25-14 at 12.44 PMIllustration: Stockholms stad

eller finare i färg, där man av någon anledning valt att inte ha med måtten på själva bilvägen:

Screen Shot 06-25-14 at 12.45 PMIllustration: Stockholms stad

Pendelcyklisterna får alltså 1,6 meters yta (eller 3,25 i bägge riktningar). Det är exakt vad Cykelplanen säger för dubbelriktade cykelbanor. Men alltså bara på ena sidan vägen. Bilarna får 9 meter vad det ser ut (3×3 meter), om man inte räknar in parkering. Jag läser rubriken igen: ”Valhallavägen – en vacker gång- och cykelvänlig stadsgata”.

Jag vet inte om jag håller med om det.

När cykelbanan bara ligger på ena sidan, så blir ju framkomligheten för dem som ska någonstans söder om gatan, alltså ner till city, sådär. Cykelplanen säger ju att pendlingsstråk ska ha särskilt god framkomlighet.

I Stockholm stads samrådshandling är det bara två övergångar markerade (blåa streck):

Illustration: Stockholms StadIllustration: Stockholms Stad

Förmodligen blir det väl också signalreglerade övergångar och det brukar för cyklister betyda att man måste trycka på knapp för att komma över. Framkomlighet igen.

Dessutom kommer den dubbelriktade cykelbanan, åtminstone vad jag kan se, inte fortsätta längs hela Valhallavägen. Det framgår inte om det finns några andra planer för resten av Valhallavägen, men jag gissar att man bara kommer leda över cyklisterna som idag, in i allén vid Surbrunnsgatan, till höger på bilden ovan. Tittar man i Cykelplanen så ser det mycket riktigt ut så:

SurbrunnsgatanIllustration Stockholms stad

Mörkblått är den nya cykelbanan, i röda ringen leds man över till fortsättningen som ligger mitt i vägen.

Så, slalom som vanligt i cykel-Stockholm alltså.

Att ha dubbelriktad cykelbana på ena sidan av en hårt trafikerad citygata är heller inte en särskilt bra idé vad jag förstår. Skälet är att det bryter mot vad övriga trafikanter förväntar sig. När de kommer från tvärgatorna och ska ut på Valhallavägen förväntar de sig trafik från vänster. Cyklisterna kommer däremot från bägge håll. Copenhagenize har skrivit om just det här:

These two way cycle tracks were found to be more dangerous than one-way cycle tracks on each side of the roadway. There is a certain paradigm in cities… I’m not saying it’s GOOD, but it’s there. Traffic users all know which way to look when moving about the city. Having bicycles coming from two directions at once was an inferior design.

Så, varje korsning blir helt enkelt lite farligare – ”cyklisten kom från ingenstans!”. Plus att framkomligheten blir lidande.

Miljön då? Hur går det med den, när bilisterna får ett körfält mindre? Så här skriver Stockholms Stad själva om sin analys:

Den visar att ny bebyggelse längs med Valhallavägen försämrar möjligheterna till utvädring av luftföroreningar och den nya bebyggelsen riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna ytterligare överskrids. Trafikprognoserna för Valhallavägen visar på att gatan även efter Norra Länkens öppnande kommer att vara relativt högt trafikerad. Byggnation invid Valhallavägen som gör att gaturummet förändras från enkelsidigt (bebyggelse vid trottoar enbart på ena sidan) till dubbelsidigt medför en försämrad utvädring av de luftföroreningar som trafiken innebär.

Jorsåatt. Bredare körbana, lika mycket trafik och sämre miljö. Och cykelbana på bara ena sidan.

Nu väntar vi bara på Österleden.

Läs också:

Patrik Kronqvist på Expressens Opinionsblogg, ”Världens dyraste cykelbana

Och Wireds artikel ”What’s Up With That: Building Bigger Roads Actually Makes Traffic Worse

För den som vill läsa alla dokument, så finns de här.

Du som vill titta på hur Valhallavägen ser ut idag, kan titta här:

[Visa större karta](https://maps.google.se/maps?cbll=59.347603,18.064823&layer=c&panoid=EQeGiTZX5OgfaaaDXynavQ&cbp=12,316.22,,0,10.25&ie=UTF8&ll=59.326535,18.106155&spn=0.299147,1.056747&t=h&z=11&source=embed)