Norra länken öppnas! Nu kan vi ge plats till cyklisterna, eller?

| 64 kommentarer

Nu när Norra Länken börjar bli klar, har arbetet med att förändra Valhallavägen börjat. Så här ser det ut, blått är nya Norra Länken. Den röda ringen visar området på Valhallavägen som ska förändras:

Screen Shot 06-25-14 at 12.09 PM

Illustration: Trafikverket

Tanken är att bygga 700 nya bostäder på platsen, vilket såklart är alldeles lysande i en växande stad.

Tidigare har Lidingöborna använt Lidingövägen/E20 – Valhallavägen för att ta sig till E4:an och övriga stan och det har också gällt den tunga trafiken från Värtans hamnområde. Luftkvaliteten har varit dålig. Så här skriver Stockholms Stad i sin samrådshandling:

Valhallavägen är idag en högt trafikerad gata med höga luftföroreningshalter och redan idag överskrids miljökvalitetsnormen för PM10 på delar av sträckan vid programområdet. Engelska skolan
har ett utsatt läge för luftföroreningar från trafiken.

Nu vill kommunen ta chansen och förvandla vägen Valhallavägen, till en stadsgata istället.

Ett lysande tillfälle att återta en massa yta och minska trafiken. Eller hur? Absolut.

Screen Shot 06-25-14 at 12.18 PM

Illustration: Stockholms kommun/ David Wiberg

Ni ser ju alla cyklar på den där bilden ovan, i den lugna och harmoniska gatumiljön! Inte? Nej, det är för att den ligger långt där bakom, under träden i bakgrunden.

På södra sidan, den som vetter mot innerstan, kommer det inte dras någon cykelväg alls. Jag ska återkomma till det.

Jag kollar hur Valhallavägen på platsen ser ut idag. Det är totalt fyra körfält i bägge riktningar, fem i sträckan närmast Roslagstulls rondell där det finns ett busskörfält också.

I det nya förslaget blir det istället fem körfält, ett mer än idag, för “rörlig trafik” och två för stillastående, alltså för att parkera. Det som är bra är att två av fälten är bussfält. Tre är alltså bilfält – ett färre än idag. Samtidigt ökas asfaltsytan:

Den föreslagna sektionen innebär en breddning av körbanan med cirka sex meter jämfört med idag. Fem meter är ett resultat av tillkommande angöring/parkering. Cirka en meter beror på mindre breddökningar av de fem körfälten som dock fortfarande blir smala.

So, konkret innebär nya Norra Länken att man gör om så att Vallhallavägen blir större, inte mindre. Det som tar störst extra plats är att man behöver parkeringsplatser som ska ersätta de parkeringsplatser som nu bebyggs.

Uppdaterat: Hittar en PDF till där det står att:

Boendeparkering för de nya byggnaderna föreslås lösas genom parkeringsköp i ett nytt bergrumsgarage under Ruddammen.

Så man bygger garage också. Förutom gatuparkeringen längs Valhallavägen. Ingen ska behöva få bekymmer att ställa bilen alltså.

Det finns ingen ambition att minska antalet parkeringsplatser ute på gatan, till exempel för att uppmuntra till minskad motortrafik. Och projektet konstaterar att:

Trafikflödena beräknas minska när Norra Länken öppnas men kommer därefter att successivt öka för att åter hamna på dagens nivåer år 2030.

Lägg då till det trafiken som flyttade in i Norra Länken. Så Norra Länken innebär i praktiken ingen minskad trafik, i varje fall inte på Valhallavägen. Vad var det de sa om Österleden? Var inte tanken att ringlederna skulle minska trafiken i stan så att den kunde användas till bättre saker?

Uppdaterat 2: Det är många PDF’er just nu. Inser att i trafikutredningen, slås det fast att Valhallavägen inte behöver vara så här bred:

Utredningen redovisar bland annat framtida trafikflöden på gatunätet kring Roslagstull, i två olika scenarion, ”Bas+” respektive ”Eko”. Bas+ svarar mot en situation med utbyggt cykel- och kollektivtrafiknät, trängselskatt på Essingeleden, samt en utbyggd Östlig förbindelse. Alternativ Eko innehåller samma förutsättningar men dessutom fördubblade trängselskatter, fördubblade P-avgifter samt utbyggd tunnelbana till Nacka och Hagastaden.

Och stan satsade alltså på Bas+ och byggde bredare.

Bilisterna förlorar alltså bara ett körfält – Norra Länken till trots. Samtidigt slipper de alltså trängas med bussarna från stora bussterminalen vid Tekniska Högskolan.

Så här kommer det se ut:

Screen Shot 06-25-14 at 12.44 PM

Illustration: Stockholms stad

eller finare i färg, där man av någon anledning valt att inte ha med måtten på själva bilvägen:

Screen Shot 06-25-14 at 12.45 PM

Illustration: Stockholms stad

Pendelcyklisterna får alltså 1,6 meters yta (eller 3,25 i bägge riktningar). Det är exakt vad Cykelplanen säger för dubbelriktade cykelbanor. Men alltså bara på ena sidan vägen. Bilarna får 9 meter vad det ser ut (3×3 meter), om man inte räknar in parkering. Jag läser rubriken igen: “Valhallavägen – en vacker gång- och cykelvänlig stadsgata”.

Jag vet inte om jag håller med om det.

När cykelbanan bara ligger på ena sidan, så blir ju framkomligheten för dem som ska någonstans söder om gatan, alltså ner till city, sådär. Cykelplanen säger ju att pendlingsstråk ska ha särskilt god framkomlighet.

I Stockholm stads samrådshandling är det bara två övergångar markerade (blåa streck):

Illustration: Stockholms Stad

Illustration: Stockholms Stad

Förmodligen blir det väl också signalreglerade övergångar och det brukar för cyklister betyda att man måste trycka på knapp för att komma över. Framkomlighet igen.

Dessutom kommer den dubbelriktade cykelbanan, åtminstone vad jag kan se, inte fortsätta längs hela Valhallavägen. Det framgår inte om det finns några andra planer för resten av Valhallavägen, men jag gissar att man bara kommer leda över cyklisterna som idag, in i allén vid Surbrunnsgatan, till höger på bilden ovan. Tittar man i Cykelplanen så ser det mycket riktigt ut så:

Surbrunnsgatan

Illustration Stockholms stad

Mörkblått är den nya cykelbanan, i röda ringen leds man över till fortsättningen som ligger mitt i vägen.

Så, slalom som vanligt i cykel-Stockholm alltså.

Att ha dubbelriktad cykelbana på ena sidan av en hårt trafikerad citygata är heller inte en särskilt bra idé vad jag förstår. Skälet är att det bryter mot vad övriga trafikanter förväntar sig. När de kommer från tvärgatorna och ska ut på Valhallavägen förväntar de sig trafik från vänster. Cyklisterna kommer däremot från bägge håll. Copenhagenize har skrivit om just det här:

These two way cycle tracks were found to be more dangerous than one-way cycle tracks on each side of the roadway. There is a certain paradigm in cities… I’m not saying it’s GOOD, but it’s there. Traffic users all know which way to look when moving about the city. Having bicycles coming from two directions at once was an inferior design.

Så, varje korsning blir helt enkelt lite farligare – “cyklisten kom från ingenstans!”. Plus att framkomligheten blir lidande.

Miljön då? Hur går det med den, när bilisterna får ett körfält mindre? Så här skriver Stockholms Stad själva om sin analys:

Den visar att ny bebyggelse längs med Valhallavägen försämrar möjligheterna till utvädring av luftföroreningar och den nya bebyggelsen riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna ytterligare överskrids. Trafikprognoserna för Valhallavägen visar på att gatan även efter Norra Länkens öppnande kommer att vara relativt högt trafikerad. Byggnation invid Valhallavägen som gör att gaturummet förändras från enkelsidigt (bebyggelse vid trottoar enbart på ena sidan) till dubbelsidigt medför en försämrad utvädring av de luftföroreningar som trafiken innebär.

Jorsåatt. Bredare körbana, lika mycket trafik och sämre miljö. Och cykelbana på bara ena sidan.

Nu väntar vi bara på Österleden.

 

 

Läs också:

Patrik Kronqvist på Expressens Opinionsblogg, “Världens dyraste cykelbana

Och Wireds artikel “What’s Up With That: Building Bigger Roads Actually Makes Traffic Worse

För den som vill läsa alla dokument, så finns de här.

Du som vill titta på hur Valhallavägen ser ut idag, kan titta här:


Visa större karta

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

64 Kommentarer på "Norra länken öppnas! Nu kan vi ge plats till cyklisterna, eller?"

Låt mig veta när
avatar
Simon
Gäst

Läste i tidningen att vissa boende på Vallhallavägens nordvästra ände är emot ny bostadsbebyggelse där då det kommer försämra ventilationen och därmed luftkvaliteten. Vissa borde verkligen vidga sina vyer och se de riktiga problemen.

trackback

[…] kommer det också bli på Valhallavägen, som vi tidigare skrivit om. Framkomligheten för cyklister är alltså så låg att man inte kan cykla till sitt mål. Man […]

blackplanet616
Gäst

@cykelliberalen Ms cykelpolitik? http://t.co/D7f5T5ulzt

yimbysthlm
Gäst

@UllaHamilton @Cyklistbloggen @perankersjo @MadeleineSj Lite samma som SBK ute i Årsta med Årstastråket..

Kolle
Gäst
Cyklingen kommer öka och bilismen minska. Precis som man sett att den gjort i de större tyska städerna. Där har smidiga sätt att bilpoola ersatt egna bilköp. Man hämtar, och lämnar, bilarna i poolen på gatan och en app visar var de lediga bilarna står. Att räkna med ökad, eller oförminskad, bilism är att bita sig i tummen. Dels för att trenden i västvärlden är minskande bilism, dels för att ett välutbyggt vägnät för bilar, men ett eftersatt för cyklister, prioriterar och uppmuntrar det transportsätt som är allra sämst för städerna. Bilen, genom eget bilägande, är helt enkelt underlägsen cykeln i tättbebyggda städer som Stockholms innerstad. Bygg cykelväg, ‘and they shall come’. Den cykelväg som finns längs Valhallavägen idag är inte bra, den ansluter till bättre planerad cykelväg vid Roslagstull, men där är det tyvärr två dubbelriktade filer på var sida om bilvägen. Det hade varit bättre att separera cyklisterna efter körriktning så att man fått en vanlig fil och en omkörningsfil för cyklister på väg åt samma håll. Lösningen med trafik genom allén på Valhallavägen är inte heller bra, som cyklist dyker man upp som ett oväntat moment för de bilister som passerar över Valhallavägen. De har uppsikt för… Läs mer »
UllaHamilton
Gäst

@yimbysthlm @Cyklistbloggen @perankersjo @MadeleineSj SBK verkar inte synkat med TK

yimbysthlm
Gäst

@UllaHamilton @Cyklistbloggen @perankersjo @MadeleineSj Är de politiska direktiven i sync med tjänstemännens förslag?

yimbysthlm
Gäst

@UllaHamilton @Cyklistbloggen @perankersjo @MadeleineSj Norra Länken är bra. Men med den borde mer vägkapacitet kunna tas bort i marknivå.

Fredrik Jönsson
Gäst

Man får den trafik man bygger för, inte tvärtom som många verkar tro. Förslaget är iofs marginellt bättre än idag då cykelbanorna huvudsakligen är korta stumpar mellan bilparkeringar.

Det jag tycker är mest intressant är att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret så gott som skitit blankt i riktlinjerna från politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Det är inga slutna kvarter, det är ingen förlängd allé med gång- och cykelbana i mitten. Ändå klappar sig kontoret på axeln och anser “att uppdraget vad gäller utformning och innehåll i området till största del är uppfyllt.”

Askensten_Ake
Gäst

@UllaHamilton @yimbysthlm @Cyklistbloggen @perankersjo @MadeleineSj Så trafikkontoret har uppdrag att planera en bilstad? Någon överraskad?

UllaHamilton
Gäst

@yimbysthlm @Cyklistbloggen @perankersjo @MadeleineSj detta uppdrag har trafikkontoret. http://t.co/a8odH5boCF

Mic Hussey
Gäst

Moving the parking places to the roadway is actually a reasonably good idea – car drivers have a tendency to slow down markedly if they are in danger of scraping their precious vehicles on other cars. At the moment they are all nicely “protected” and separated from the road.

Cykelutmaningen
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Norra länken öppnas! Nu kan vi ge plats till cyklisterna, eller? http://t.co/J6R3YMFzqn #cykla

SusannaDorlich
Gäst

Långt inlägg men läsvärt! Gör om, gör rätt! Norra länken öppnas! Nu kan vi ge plats till cyklisterna, eller? http://t.co/1BDF4krJh1

Ms_Xx
Gäst

Undrar när de som jobbar med att ta fram sånt här ska börja tänka på hur folk faktiskt cyklar (dvs ta med fler än EN målpunkt när de analyserar hur cykelbanan ska funka).

Man måste ta med ALLA alternativ när man analyserar huruvida ett cykelstråk är funktionellt, precis som de gör när de planerar för biltrafik. Inte bara ett. Vilket de verkar göra, i princip jämt (tro att alla cyklister bara ska rakt fram). Fattar inte.

Dmitri Fedortchenko
Gäst

Så här blir det när man bara bygger cykelbanor för arbetspendling. De som bor på valhallavägen, men inte på den sidan som cykelbanan går på, och vill komma till sina bostäder måste cykla på trottoaren eller? Vilken idioti.

Christian Gillinger
Gäst

Om man tänkt “arbetspendling” så har man i så fall fullständigt ignorerat dem som faktiskt bor här och ska pendla till jobbet. Särskilt om det faktiskt bara blir två övergångar på hela sträckan.

Dmitri Fedortchenko
Gäst

Du glömmer att de som bor på Valhallavägen arbetspendlar inte på cykel. De får ju massa p-platser för sina bilar 😉

Och de kommer inte heller börja med det, tack vare att det inte går någon cykelbana utanför egna porten, bara en tungt trafikerad bilväg.

Per
Gäst

Jag arbetspendlar och cyklar på trottoaren :/

perankersjo
Gäst

@G_Smurfen @PatrikKronqvist @Cyklistbloggen vi beslutar i slutändan vad som görs. Detta är ett förslag som ska behandlas politiskt.

G_Smurfen
Gäst

@perankersjo Men utan styrmedel av tjänstemännen har ju ni – och väljarna – i praktiken inget inflytande? @PatrikKronqvist @Cyklistbloggen

perankersjo
Gäst

@G_Smurfen @PatrikKronqvist @Cyklistbloggen det är ju inte Ryssland vi är i. Finns frihetsgrader. Finns också tondövhet ibland.

G_Smurfen
Gäst

@perankersjo Ska inte tjänstemännen följa de folkvaldas beslut? Vad händer om de inte gör det? @PatrikKronqvist @Cyklistbloggen

mathias_lindow
Gäst

RT @PatrikKronqvist: Bra av @Cyklistbloggen om hur Sthlm ger bilarna mer plats trots motorvägstunneln. Vad tycker ex @perankersjo ?http://t…

Askadare
Gäst

@yimbysthlm Är ni förvånade? Jag är det inte. #08pl @Cyklistbloggen @perankersjo @MadeleineSj @UllaHamilton

Martin S
Gäst

Det här var ju inte superoväntat.

Dubbelriktade cykelbanor finns idag redan förbi Tekniska högskolan. Där fungerar de för att de finns i mitten, till skillnad från nya dragningen där cykelbanan ska vara endast på ena sidan. Dumt.

Valhallavägen är idag inte speciellt cykeltrafikerad (det är däremot Lidingövägen som korsar Valhallavägen). Staden gör dock inget i att främja cyklisters framfart på Valhallavägen. 1,6 m båda sidor hade varit bättre än vad det blir nu skulle jag tro. Dock är nuvarande förslag bättre än det som finns på Lidingövägen där det är ca 1,6 m till cyklister och gångtrafikanter på sina håll ut mot Lidingö.

Synd också att cyklister tvingas korsa Valhallavägen på valda ställen när man ska in till staden.

Att antalet bilar kommer att öka i innerstan och även på Valhallavägen är solklart då det flyttar in fler och fler till staden. Utan Norra länken hade det givetvis blivit värre än vad det blir nu.

Christian Gillinger
Gäst

Ökande befolkning i städer måste inte betyda ökande biltrafikvolym. Jag bor till exempel i stan och har inte bil. Däremot tillgång till bil via bilpool.

En av fördelarna med staden, och ett starkt argument för den här typen av förtätning, är just att man kan utnyttja stadens fördelar: korta avstånd. Till skola, arbete, mat och nöjen.

Ms_Xx
Gäst

Jag bor också i stan, har inte bil. Är inte med i en bilpool men ska jag “skaffa bil” nån gång blir det definitivt via bilpool, vilket jag har hört flera vänner som bor inne i stan också säga!
Tror verkligen att bilpooler är framtiden för oss som bor centralt och i närförort.

Richard
Gäst

Jag gick med i en bilpool (sunfleet) för en månad sedan. Supersmidigt – tror aldrig jag kommer äga en bil igen. Tänker lägga pengarna på en segelbåt nästa år istället (förut ägde jag en bil och hyrde segelbåt).

Jag fattar för övrigt inte hur politiker och stadsplanerare tänker. Cyklister borde alltid få cykelbana i samma riktning som bilarna. Alltså – en cykelbana på vardera sida på hela Valhallavägen. Att bygga ordentligt för cyklism (och kollektivtrafik) är enda sättet att minska bilismen.

Dmitri Fedortchenko
Gäst

Bilismen har inte ökat i Stockholm under väldigt lång tid, trots stor befolkningsökning, det finns siffror på det redan och det är idiotiskt att man använder “prognoser” istället för att titta på fakta.

PS: Såg att herr Andersson har redan skrivit samma sak, whoops.

Anders Andersson
Gäst

Det är inte alls solklart att det kommer att bli fler bilar – tvärtom: sedan 2006 har befolkningen ökat med 20 %, samtidigt som biltrafiken har MINSKAT med drygt 20 %. Det mesta skedde när trängselskatten infördes, men biltrafiken minskar stadigt för varje år.

POVelo
Gäst

Har du någon referens/källa på det? Ifrågasätter inte utan bara väldigt nyfiken.

Sen övergången idag som näms ovan Valhallavägen/Surbrunnsgatan är livsfarlig då det är VÄLDIGT vanligt att lastbilar på sisådär 10, 20, 30 TON kör mot rött samt vanliga personbilar också. Man behöver inte stå där speciellt många minuter i rusningstrafiken för att inse problemet. En farlig övergång som är varken lyckad för bilister/cyklister eller någon annan trafikant. Enkelriktad cykelbana i båda riktningarna hade nog varit bättre för alla.

Anders Andersson
Gäst

Och här:
http://miljobarometern.stockholm.se/key.asp?mo=7&dm=1&nt=4
Antal fordonspassager per dag vid betalstationerna för trängselskatt

Dmitri Fedortchenko
Gäst
perankersjo
Gäst

@PatrikKronqvist @Cyklistbloggen Kollade nu och proj är på ett tidigt stadium. Kan och kommer troligen hända mkt när politiken tar i detta.

dblomskog
Gäst

RT @PatrikKronqvist: Bra av @Cyklistbloggen om hur Sthlm ger bilarna mer plats trots motorvägstunneln. Vad tycker ex @perankersjo ?http://t…

PatrikKronqvist
Gäst

@perankersjo @Cyklistbloggen Förtydligande: Breddning lär leda till höjd faktiskt hastighet. Ingen omskyltning planerad, vad jag vet.

perankersjo
Gäst

@PatrikKronqvist @Cyklistbloggen tvärs emot vad kommunfullmäktige sagt i så fall. Vi ska sänka hastigheten i stan.

PatrikKronqvist
Gäst

@perankersjo @Cyklistbloggen På det stora hela dock kul och bra med så många nya bostäder i central miljö.

PatrikKronqvist
Gäst

@perankersjo Dimensioneringen styr ju också utfallet. En annan sak som @Cyklistbloggen påpekade är att körbanorna breddas = höjd hastighet.

OliverTovatt
Gäst

RT @PatrikKronqvist: Bra av @Cyklistbloggen om hur Sthlm ger bilarna mer plats trots motorvägstunneln. Vad tycker ex @perankersjo ?http://t…

perankersjo
Gäst

@PatrikKronqvist @Cyklistbloggen …även 2030 men inte i den omfattning som verkar antagas. Inte enligt C i alla fall.

perankersjo
Gäst

@PatrikKronqvist @Cyklistbloggen Det där ska jag granska. Känns som att gammal ryggmärg fått styra. Visst kommer vi ha (el-)bilar i stan ->

gardebring
Gäst

RT @yimbysthlm: Stockholm planerar fortfarande en bilstad: http://t.co/isLaBxsP0r #08pol #urbpol @Cyklistbloggen @perankersjo @MadeleineSj …

GuSv01
Gäst

@PatrikKronqvist @perankersjo @Cyklistbloggen ping @rasmusdotse

PatrikKronqvist
Gäst

@perankersjo @Cyklistbloggen Håller med om P-köp.

PatrikKronqvist
Gäst

@perankersjo @Cyklistbloggen Och citat från trafikutredningen http://t.co/06St3fYCzm

PatrikKronqvist
Gäst

@perankersjo @Cyklistbloggen Tack för snabbt svar! Verkar som TK tagit i i överkant. –> http://t.co/uqClnt9UZ9

yimbysthlm
Gäst

Stockholm planerar fortfarande en bilstad: http://t.co/isLaBxsP0r #08pol #urbpol @Cyklistbloggen @perankersjo @MadeleineSj @UllaHamilton

perankersjo
Gäst

@PatrikKronqvist @Cyklistbloggen Och P-köp är bra. Blir billigare byggkostnad och kan kombineras med sänkta P-tal.

perankersjo
Gäst

@PatrikKronqvist @Cyklistbloggen …så frågan är vad “angöring” betyder i skissen?

perankersjo
Gäst

@PatrikKronqvist @Cyklistbloggen Däremot vill vi premiera plats för hemleveranser o taxi. Sådant vi använder mer när vi inte kör/äger bil.

perankersjo
Gäst

@PatrikKronqvist @Cyklistbloggen Generellt ska staden ge prio åt kollektivtrafik och cykel mer än tidigare. BilP ska ej prio. på huvudgator.

perankersjo
Gäst

@PatrikKronqvist @Cyklistbloggen Ska kika på det. Men tar tid. Har inte passerat mitt bord än så nytt för mig.

peppelorum
Gäst

RT @cykelbloggar: Cyklistbloggen: Norra länken öppnas! Nu kan vi ge plats till cyklisterna, eller? http://t.co/PHhgzOaJUn @Cyklistbloggen

jwolfers
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Norra länken öppnas! Nu kan vi ge plats till cyklisterna, eller? http://t.co/J6R3YMFzqn #cykla

G_Smurfen
Gäst

RT @PatrikKronqvist: Bra av @Cyklistbloggen om hur Sthlm ger bilarna mer plats trots motorvägstunneln. Vad tycker ex @perankersjo ?http://t…

PatrikKronqvist
Gäst

@CGillinger @Cyklistbloggen Och slutsatsen. http://t.co/IPbjgn12GP

KGuw
Gäst

Bra av @Cyklistbloggen om hur en gata görs om på helt fel sätt om man vill minska bilismen och gynna andra trafikslag http://t.co/2Cr8hrI1BA

PatrikKronqvist
Gäst

@CGillinger @Cyklistbloggen En intressant kommentar är att trafikutredningen inte tycks kräva bred Valhallaväg. http://t.co/3AgDrgw5Hf

KristerIsaksson
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Norra länken öppnas! Nu kan vi ge plats till cyklisterna, eller? http://t.co/J6R3YMFzqn #cykla

snackarverkstad
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Norra länken öppnas! Nu kan vi ge plats till cyklisterna, eller? http://t.co/J6R3YMFzqn #cykla

PatrikKronqvist
Gäst

Bra av @Cyklistbloggen om hur Sthlm ger bilarna mer plats trots motorvägstunneln. Vad tycker ex @perankersjo ?http://t.co/9CXTeknvdb

CGillinger
Gäst

Ping @PatrikKronqvist RT @Cyklistbloggen: Norra länken öppnas! Nu kan vi ge plats till cyklisterna, eller? http://t.co/YE3uC1h5o9 #cykla

wpDiscuz