Nej, det kommer inte plötsligt bli tillåtet för cyklister att köra mot enkelriktat i Stockholm. Eller rött.

Nej, det kommer inte plötsligt bli tillåtet för cyklister att köra mot enkelriktat i Stockholm. Eller rött.

TV4 basunerade ut häromdagen: ”Nya lyckobeskedet för Stockholms cyklister”. Vad var det för ”lyckobesked”? Jo!

[KLIPPET BORTTAGET]

Cyklisterna ska få cykla mot enkelriktat! Och mot rött!  Cue en massa kränkta som tycker att det är  orättvist helt skogstokigt att cyklister ska få köra mot enkelriktat för de bryter ju redan mot alla trafikregler som finns och nu ska det alltså bli lagligt att bryta mot reglerna, vart är världen på väg.

Sur-f--r-cyklistprio-1
Sur-f--r-cyklistprio-2
Sur-f--r-cyklistprio-3

Men det ska de inte. Det handlar precis som i Göteborg om att anpassa gatorna efter mer än bara biltrafiken.

Herrejävlar, de kör ju mot enkelriktat!
Herrejävlar, de kör ju redan mot enkelriktat!

När det gäller att ”cykla mot enkelriktat” handlar det i första hand om att skylta om gator så att de istället för att vara enkelriktade, nu istället har ”förbud för motorfordonstrafik”. Precis som de gjorde på Repslagargatan för två år sedan.

Läs också: Nu får du cykla Repslagargatan

Läs också: Nej, det har inte plötsligt blivit tillåtet att bryta mot lagen i Göteborg

Samma sak gäller vad vi förstår rödljuskörandet. Det handlar inte om att Stockholms politiker själva bestämt sig för att det är okej att köra mot rött i Stockholm. Det som eventuellt ska göras är att cykeltrafikljus kommer sättas upp på platser där det bedöms fungera och de kommer visa grönt för högersväng, när övrig trafik har rött.

Lite som man kan vid Götgatan, fast utan bred fil:

[![Screen Shot 10-16-15 at 08.Screen Shot 10-16-15 at 08.45 PMse/content/images/2015/10/Screen-Shot-10-16-15-at-08.45-PM.jpg)Kolla, grönt för höger. Fast rött fram

Det är lite farligt, menar vi, när en anpassning av trafiken, enligt gällande regelverk, ständigt presenteras som att cyklister plötsligt får bryta mot lagen. Vi är skeptiska mot specialregler, vi tycker det finns nog av dem, men här handlar det om anpassning av trafik. Efter något annat än bil kan tilläggas.

Förövrigt är det märkligt att varenda insats, om det så handlar om lite sopning, får rubriker som får det att verka som att cyklister plötsligt får allt de pekar på.

”Lyckobesked” pffft.

Titta på inslaget på TV4.

Läs hos Direktpress.

Läs också hos DN.